Hämmennyksen hetket

Viimeiseksi tarvittua kokouspäivää Kööpenhaminassa on leimannut hämmennys ja epävarmuus. Läpi yön jatkuneet neuvottelut veivät neuvotteluryhmien tekstiluonnoksia eteenpäin, mutta aamulla oltiin edelleen kaukana sovusta isoissa asiakysymyksissä. Monet odottivat paljon maailman johtajien juhlapuheilta. Yhdysvaltain presidentti, Kiinan pääministeri, Venäjän presidentti ja monet muut tyytyivät kuitenkin lähinnä toistamaan tuttuja kantoja ja kehottamaan maita sopuun. Kiinnostavimmasta päästä oli Brasilian presidentin ilmoitus, jonka mukaan maa on valmis tarvittaessa jopa rahoittamaan muiden maiden ilmastotyötä. Päivän mittaan käytävillä

Ympäristö ja Terveys: Pitkän aikavälin ilmastotavoitteet edellyttävät pikaisia toimia

Kohti vähäpäästöistä Suomea Hallituksen ilmasto- ja energiapoliittinen tulevaisuusselonteko viitoittaa tietä kohti vähäpäästöistä yhteiskuntaa. Selonteon skenaariotyön perusteella mittavatkin päästövähennykset ovat mahdollisia, ja niihin voidaan päästä hyvin eri tavoin. Tulevaisuudessa on syytä tarkastella mahdollisuuksia kokonaan päästöneutraaliin Suomeen. Lokakuussa valtioneuvosto hyväksyi kaksi vuotta valmistellun ilmasto- ja energiapoliittisen tulevaisuusselonteon. Siinä asetettiin tavoitteeksi siirtyä kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa. Vuosisadan puoliväliin mennessä päästöjä on pitänyt leikata vuoden 1990 tasosta vähintään 80 prosenttia. Näin Suomi tekee

Aiheet
Uusimmat artikkelit