Kivenmurskaamojen ympäristövaikutukset

Eduskunnan puhemiehelle Eri puolilla maata on parhaillaan vireillä useita kivenmurskaamohankkeita. Monet paikalliset asukkaat kokevat, ettei ympäristövaikutusten arvioinnissa ja luvituksessa oteta riittävästi huomioon kaikkia lähiympäristön ihmisten kannalta tärkeitä seikkoja. Huolta aiheuttavat kaavaillut kivenmurskaamot mm. Tampereella, Nurmijärvellä ja Oulun seudulla. Murskaamojen toiminnasta säädetään valtioneuvoston asetuksella 800/2010, jossa määritellään kivenmurskaamon vähimmäisetäisyys asuinrakennuksiin. Asetuksessa on säädetty myös mm. murskaamon jätehuollosta, melua aiheuttavien työvaiheiden aikarajoista ja pölyn leviämisen rajoittamisesta. Kivenmurskaamosta voi kuitenkin aiheutua haittaa mm.

Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on telegram
Aiheet
Uusimmat artikkelit