Ilkka: Työnteosta kannattavaa

Kolumni on julkaistu Ilkassa. Sosiaaliturvan tarkoitus on taata ihmisille toimeentulo työttömyyden, sairauden tai muun tukalan tilanteen varalta. Nykyään tuet muodostavat kuitenkin välillä katiskan, johon ihminen jumittuu vastoin tahtoaan. Työmarkkinatuki, asumistuki ja toimeentulotuki ovat kaikki riippuvaisia tuloista. Jos ihminen saa töitä, töiden vastaanottaminen leikkaa tukia. Tukien leikkaantuminen ei ole kummoinenkaan ongelma silloin, kun työtön saa riittävän pitkän pestin kokopäivätöitä. Yleensä palkka on tällöin suurempi kuin aiemmat tuet, joten ihmiselle jää tukien

Aiheet
Uusimmat artikkelit