Kansanedustajat Tossavainen ja Tynkkynen kysyvät hallitukselta tähderuokailun edistämisestä

Kansanedustajat Reijo Tossavainen (ps.) ja Oras Tynkkynen (vihr.) ovat tänään jättäneet kirjallisen kysymyksen hallitukselle tähderuokailun edistämisestä. Edustajat kysyvät hallitukselta, miten se aikoo edistää erityisesti julkisen sektorin ruokailuissa tähderuokailua ja vähentää ruoan hävikkiä. Kimmokkeena kysymykselle toimi Vaajakumman koulussa toteutettu Sitran ja Jyväskylän kaupungin kokeilu. Kokeilussa kouluruokailusta ylijäänyttä ruokaa myytiin 1–1,5 eurolla lähialueen asukkaille. Kokemukset olivat hyviä. Kokeilun toteuttaja arvioi, että kokeilun laajentaminen pelkästään Jyväskylän kaupungin palvelutaloihin ja kouluihin pienentäisi ruokahävikkiä vuodessa

Tähderuokailun edistämisestä

Ruokaketjussa haaskataan Suomessa noin 10–15 prosenttia kulutetusta ruoasta, vuosittain 330–460 miljoonaa kiloa. Ruokahävikistä aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat useissa elintarvikeryhmissä selvästi suuremmat kuin mitä aiheutuu esimerkiksi pakkausten valmistuksesta ja jätehuollosta. Valtioneuvosto linjasi tulevaisuusselonteossa ilmasto- ja energiapolitiikasta (2009), että Suomessa ”pyritään vähintään puolittamaan ruoan hävikki”. Valtioneuvoston ruokapolitiikkaa koskevan selonteon (2010) mukaan ”vähennetään ruoan hävikkiä kuluttajien tietoisuutta lisäämällä sekä minimoimalla jätevirrat koko ruokaketjussa”. Kansallinen energia- ja ilmastostrategia (2013) puolestaan toteaa, että ”vähennetään ruokahävikkiä elintarvikeketjun

Aiheet
Uusimmat artikkelit