Valtuustoaloite Tampereen ilmastovahdin perustamiseksi

Tampere toteuttaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, ja kaupunkimme on ottanut strategiseksi tavoitteekseen olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2030. Ilmastotavoitteeseen pääseminen vaatii konkreettista tiekarttaa toimenpiteineen sekä tiivistä yhteistyötä kaupungin eri yksiköiden ja kaupunkilaisten kanssa. Tiekartta on valmistelussa ja tuodaan päätöksentekoon kevään 2020 aikana. Näin laajassa ja kaupungin eri toimintoja läpileikkaavassa hankkeessa tiedolla johtamisen ja viestinnän rooli korostuu. Ilmasto-ohjelma on entistä uskottavampi, jos kuka tahansa voisi seurata sen toteutumista ja päätösten vaikutuksia suhteessa tavoitteeseen mahdollisimman

Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on telegram
Aiheet
Uusimmat artikkelit