Aamulehti: Kivihiiltä ei pidä korvata ydinvoimalla

Aamulehti 23.9.05

Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam kertoi haastattelussa (AL 22.9.) kallistuneensa ydinvoiman kannalle ilmastosyistä. Hänen mukaansa jouduttaessa valitsemaan Kioto-aikakaudella kivihiilen ja ydinvoiman väliltä pitää valita jälkimmäinen.

Vastaus saattaa ehkä olla oikea, mutta kysymys on väärä. Ruton ja syövän väliltä on turha valita.

Saastuttavan kivihiilen käytöstä pitää pikaisesti luopua. Tästä huolimatta monella tavoin ongelmallista ydinvoimaa ei tarvita lisää. Suomen energiantarve on täysin mahdollista tyydyttää vauhdittamalla energiansäästöä, tehostamalla energian tuotantoa sekä lisäämällä merkittävästi uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämistä.

Esimerkiksi metsähakkeen käyttö voitaisiin moninkertaistaa nykyisestä. Tällä hakkeen lisäyksellä saatava energiamäärä vastaisi karkeasti koko Helsingin kaukolämmön ja neljän Tornion terästehtaan sähkön tarvetta.

Energiakasvi ruokohelven tuotannossa olisi mahdollista päästä useisiin satoihin tuhansiin hehtaareihin hyödyntämällä muusta viljelykäytöstä poistuvaa peltoalaa. Jätteistä saatavan biokaasun tekninen potentiaali on Suomessa 70-kertainen nykykäyttöön verrattuna. Energiamäärä vastaisi 700 000 auton polttoaineen kulutusta.

Tuulivoiman toteuttamiskelpoiseksi potentiaaliksi kymmenen vuoden sisällä on arvioitu jopa 3 000 MW. Näin saatava sähkömäärä kattaisi nelinkertaisesti Suomen suurimman paperitehtaan vuotuisen kulutuksen.

Suomessa maalämpöpumppuja on vasta 50 000, Ruotsissa jo yli 400 000. Lämpöpumput leikkaavat talojen lämmitysenergian kulutuksen kolmannekseen tai alle.

Energiankäyttöä voitaisiin tehostaa mm. asentamalla teollisuuden sähkömoottoreihin taajuusmuuttajia, siirtymällä energiansäästölamppuihin ja ottamalla uudisrakentamisessa käyttöön matalaenergiatalotekniikkaa.

Myös energiantuotannon tehostamisen potentiaali on huikea. Lauhdevoimaloita voitaisiin tehostaa, sähkön- ja lämmön yhteistuotantoa lisätä sekä yhteistuotantolaitosten rakennusastetta nostaa.

Luetteloa olisi helppo jatkaa. Meillä on lukemattomia mahdollisuuksia vähentää energiasektorin päästöjä. Tekniikka on jo olemassa, kustannukset olisivat kohtuullisia – tarvitaan vain poliittista tahtoa.

Ydinvoiman lisärakentaminen on kokonaisuutena ympäristön ja ihmisten kannalta edelleen huono vaihtoehto. Onneksi sitä ei yksinkertaisesti tarvita.

Oras Tynkkynen
kansanedustaja (vihr.)
Tampere