Valtuustoaloite Hämeenkadun päällystevaihtoehtojen selvittämisestä

Hämeenkatu on päällystetty koko pituudeltaan nupukivillä. Kiveys aiheuttaa monia käytännön ongelmia.

Epätasainen pinnoite kuluttaa ja pahimmillaan rikkoo autoja. Tärinä vähentää bussimatkustajien viihtyvyyttä ja aiheuttaa katua lukuisia kertoja päivittäin ajaville kuskeille terveyshaittoja kuten selkävaivoja. Kiveys lisää liikenteen melua, minkä takia kaupunkimme pääkadulla on esimerkiksi usein vaikea puhua puhelimeen. Lisäksi nupukivet lisäävät polttoaineen kulutusta ja hankaloittavat liikkumista pyörätuolilla, rollaattorilla ja lastenvaunuilla.

Toisaalta kiveys on pitkäaikainen osa Tampereen keskustan kaupunkikuvaa ja sillä on siten kulttuurihistoriallista merkitystä. Kivi myös kestää päällysteenä kulutusta asfalttia paremmin.

Hämeenkadun rakenne ja päällyste on uusittu vuosina 1985–97. Sittemmin kiveys on kulunut ja painunut. Esimerkiksi Rautatienkadun risteyksessä pinta on jo kookkailla laineilla.

Valtuutettu Esko Berg (kok.) jätti 18.6.2008 aloitteen Hämeenkadun asfaltoimisesta. Katuinsinööri Kalevi Salonen totesi vastauksessaan tuolloin, että päällysteen ja katurakenteen kunto on kohtalainen eikä Hämeenkadun saneeraaminen siksi ole lähiaikoina ajankohtainen.

Neljässä vuodessa Hämeenkadun saneerauksen tarve on kasvanut. Salonen totesi myös, että päällysteratkaisua voidaan tarkastella P-Hämpin maanalaisen pysäköintikeskuksen toteutuksen yhteydessä. P-Hämpin on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2012.

Kulttuurihistoriallisista ja kaupunkikuvallisista syistä nupukiveys on luultavasti perusteltua säilyttää ainakin Keskustorin ja Hämeensillan ympäristössä katuosuudella, joka sijoittuu Aleksis Kiven kadun ja Koskikadun välille. Muilta osin vaihtoehtoja on useita.

Yksi mahdollisuus on vaihtaa pinnoite nupukiviä tasaisempaan kiveykseen, esimerkiksi Keskustorin terminaalialueelta tuttuun noppakiveen. Vaihtoehtoina voidaan tarkastella myös asfaltoimista ja kestävämpää mutta merkittävästi kalliimpaa graniittia.

Vaihtoehtoja pinnoitteeksi on syytä selvittää keskustan liikennejärjestelmätyöryhmässä ja kadun yleissuunnitelmassa. Ratkaisu kytkeytyy olennaisesti Hämeenkadun kehittämiseen tulevaisuudessa; esimerkiksi radan rakentaminen ratikalle edellyttää joka tapauksessa isoa remonttia.

Selvityksessä on syytä tarkastella mm. eri vaihtoehtojen kaupunkikuvallisia vaikutuksia, investointi- ja käyttökustannuksia sekä vaikutuksia autojen kulumiseen, matkustusmukavuuteen ja meluun. Lausunnot on perusteltua pyytää asian kannalta olennaisilta konsernin osilta, mukaan lukien TKL:n kalustopuolelta ja henkilöstöltä.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että

kaupunki selvittää eri vaihtoehtoja Hämeenkadun päällysteeksi

Tampereella 14.5.2012

One Response

  1. Citroen – ja on ihan sama millainen tie on:). Pysyy paikat hampaissa.

    Toisaalta kun kuljen syrjemmälläkin, voisin ajatella pinnoitteeksi soraa,hietaa, savea,mrompoolia,sepeliä, sitä ei voi ajaa lujaa ja sopii hyvin hevoskärryillä kuljettavaksi.

    Hiihaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *