Laki kuntalain 24 ja 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle Nykyisen kuntalain 24 §:n mukaan pormestarin valitsee kunnanvaltuusto. Hallituksen esityksessä (HE 8/2006 vp) ratkaisua perusteltiin sillä, että suora kansanvaali vahvistaisi pormestarin suhdetta valtuustoon ja täten heikentäisi valtuuston asemaa. Valtuuston valitseman pormestarin väitetään myös soveltuvan paremmin suomalaiseen kunnallishallintoon kuin kansan suoraan valitseman pormestarin. Demokratia tarkoittaa kansanvaltaa. Suomessa kansa valitsee suoraan kunnanvaltuutetut ja kansanedustajat, ja presidentin valinnassakin on siirrytty valitsijamiesjärjestelmästä suoraan kansanvaaliin. Demokratiassa lähdetään siitä, että kansalaiset tietävät itse, kuka heidän

Laki arvonlisäverolain 36 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteessa ehdotetaan kondomien arvonlisäveron poistamista. Veron poisto alentaisi kondomien hintaa ja toisi ne helpommin kaikkien väestöryhmien saataville. Aloitteen tavoitteena on parantaa seksuaaliterveyttä, vähentää harkitsemattomia raskauksia ja näin edistää kansalaisten hyvinvointia sekä tuottaa valtiolle säästöjä. PERUSTELUT Suomessa myytiin vuonna 2003 noin 12,5 miljoonaa kondomia. Myynnin kokonaissumma oli noin 15 miljoonaa euroa, josta arvonlisäveron osuus oli noin 3,2 miljoonaa euroa. Kondomien arvonlisäveron poiston budjettivaikutukset olisivat siis varsin vähäisiä,

Laki muovipussiverosta

Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Muovipussiveron tarkoituksena on vähentää kertakäyttöisten muovipussien ympäristökuormitusta kannustamalla kuluttajia ja vähittäismyyjiä suosimaan moneen kertaan käytettäviä kauppakasseja. Kokemukset vastaavanlaisesta verosta Irlannissa ovat olleet rohkaisevia. Lakialoitteen ehdotuksen mukaan vero olisi 15 senttiä muovipussilta. Muovipussi tarkoittaa tässä yhteydessä pussia, joka 1. on tehty kokonaan tai osittain muovista ja 2. joka soveltuu asiakaskäyttöön kaupoissa, palvelupisteissä tai muissa myyntipisteissä. PERUSTELUT 1 Muovipussien ympäristökuormitus Maailmassa kulutetaan vuosittain arviolta noin 500-1 000 miljardia

Laki eräiden energiayhtiöitten verotuksesta

Lakialoite 147/2005 vp Eduskunnalle Windfall-voitoilla tarkoitetaan energiayhtiöiden ansiotta päästökaupan takia saamaa voittoa. Voitto kertyy siitä, että päästökauppa nostaa sähkön hintaa sähkömarkkinoilla huomattavasti tuotantokustannuksia enemmän. Ylimääräisiä voittoja kertyy erityisesti vesi- ja ydinvoiman tuottajille. Windfall-voittojen maksajiksi joutuvat kaikki markkinoilta sähköä ostavat toimijat kohonneen sähkön hinnan kautta. Teollisuudessa maksamaan joutuu erityisesti ostosähkön varassa oleva metalliteollisuus. Asumiseen, kiinteistöihin ja maatalouteen kohdistuva lisäkulu olisi jo 10 euron päästöoikeuden hinnalla suunnilleen 150 miljoonaa euroa vuodessa. Osa

Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on telegram
Aiheet
Uusimmat artikkelit