Valtuustoaloite hiv-pikatestien edistämiseksi

Hiv-tartuntojen määrä on kasvussa niin maailmalla kuin meillä Suomessakin. Kansanterveyslaitoksen mukaan uusia hiv-tartuntoja todettiin Suomessa vuoden 2006 aikana 194, mikä on tähänastinen ennätys. Edelliseen vuoteen verrattuna tartuntojen määrä kasvoi yli kolmanneksen.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella kesäkuussa 2007 oli 125 hiv-positiivista henkilöä. Viime vuonna uusia tartuntoja todettiin 17.

Verenluovutuksen tiukka valvonta on estänyt taudin leviämisen verensiirtojen kautta ja ruiskujenvaihto-ohjelmat ovat vähentäneet tartuntoja suonensisäisten huumeiden käytöstä selvästi. Hivin pääasiallinen tartuntatapa Suomessa onkin nykyään seksi.

Hiv voi olla pitkään oireeton, eikä oireita usein osata yhdistää tautiin ennen, kuin se on puhjennut aids-vaiheeseen. Siksi moni hivin saanut ei välttämättä tiedä tartunnastaan.

Aids-tukikeskus toteutti viime vuonna kansanterveyslaitoksen kanssa kysely- ja esiintyvyystutkimuksen miehille, jotka harrastavat seksiä miesten kanssa. Tutkimukseen osallistuneista hiv-positiivisia oli 4,5 %. Neljäsosa sylkinäytteistä positiivisiksi todetuista ei tiennyt tartunnastaan.

Hiv-testejä on kahdenlaisia: pika- ja suoniveritestejä. Pikatesti on helppo ja tehokas. Sormenpäästä otetun testin tulos on tulkittavissa jo vartin kuluttua verinäytteen ottamisesta. Pikatestin negatiivinen tulos (ei tartuntaa) on luotettava aina, kun mahdollisesta tartunnasta on kulunut kolme kuukautta. Pikatestin positiivinen tulos (hiv-tartunta) varmennetaan vielä erikseen perinteisellä suoniveritestillä. Tampereen Aids-tukikeskuksessa pikatesti on ollut käytössä pari vuotta.

Hiv-testin voi tehdä ilmaiseksi terveyskeskuksessa ja maksusta yksityisillä lääkäriasemilla. Maksuttomia testejä tekevät myös sukupuolitautien poliklinikat ja opiskelijaterveydenhuolto. Anonyymejä maksuttomia hiv-testejä tehdään Tampereella Aids-tukikeskuksessa kahdesti viikossa.

Nykyisten testimahdollisuuksien hyödyntämistä rajoittavat mm. tietämättömyys hiv-riskistä ja tartuntatavoista; puutteelliset tiedot testimahdollisuuksista; testiaikojen ja -paikkojen rajallisuus; perinteisen suoniveritestin tulosten odotusajan pituus; sekä leimaantumisen pelko.

Mahdollisuuksia ja halukkuutta käydä hiv-testissä olisi lisättävä uusien tartuntojen estämiseksi ja virusta kantavien ihmisten saattamiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa terveydenhuollon palveluiden ja tarvittaessa hoidon piiriin. Erityisesti tarvitaan matalan kynnyksen testimahdollisuuksia.

Pikatestit soveltuvat tehtäviksi myös kentällä siellä, missä ihmiset muutenkin liikkuvat. Tällaisia paikkoja voisivat olla esimerkiksi ostoskeskukset, torit ja oppilaitokset, kunhan testitilanteesta voidaan tehdä riittävän rauhallinen ja luottamuksellinen.

Kansanterveyslaitos ja sosiaali- ja terveysministeriö haluavat lisätä pikatestien käyttöä. Kansanterveyslaitoksen HIV-yksikön johtajan Mika Salmisen mukaan helpompi pääsy testeihin saattaisi alentaa testauskynnystä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme,

että Tampereen kaupunki selvittää matalan kynnyksen hiv-testaamisen lisäämistä esimerkiksi viemällä pikatestimahdollisuuksia lähelle ihmisiä.

Tampereella 20.6.2007

Oras Tynkkynen (vihr)

One Response

  1. KONDOMEISTA JA SUKUPUOLITAUDEISTA ON NIIN PALJON VIIMEAIKOINA OLLUT TIEDOTUSVÄLINEISSÄ JA MAINONNASSA.MONET HALUAA TUKEA ERI TAPAHTUMIA JAKAMALLA EHKÄISYVÄLINEITÄ.PIKATESTEISSÄ OLIS PALJON JÄRKEE KUN TOIKIN ASIA JO VÄLITTÄÄ TIEDON ETTÄ PARTNERIT VAIHTUU JA SEKSI ON KIVAA.NIIN JA SITÄ HARRASTETAAN PALJON JA PIKASESTI.HAUSKAA PÄIVÄNJATKOO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *