Ilkka: Kotimainen energia vai Rosatomin reaktori?

Kolumni julkaistu Ilkassa.

Selvä enemmistö suomalaisista vastustaa Fennovoiman ydinreaktoria.

Harva haluaa antaa isoa siivua Suomen sähköhuollosta Putinin liikelaitoksen käsiin. Mutta onko mahdollista turvata kohtuuhintainen sähkö teollisuudelle ja kotitalouksille ilman lisäydinvoimaa? Vastaus on huojentava: onpa hyvinkin.

Selvitys toisensa jälkeen osoittaa, että Suomen on mahdollista rakentaa tulevaisuus kotimaisen, uusiutuvan energian varaan. Kymmenen energiaprofessorin ryhmä on arvioinut, että määrätietoisin toimin tuontienergiasta voidaan ajan oloon luopua kokonaan.

Vihreä eduskuntaryhmä julkisti kuun alussa yhden mahdollisen mallin. Kotimaiseksi energiaratkaisuksi kutsutussa paketissa Fennovoiman reaktoria vastaava sähkö ja teho katetaan uusiutuvaa energiaa lisäämällä, sähkön käyttöä tehostamalla ja kysyntäjoustoa edistämällä.

Malli nojaa Suomen ennestään monipuoliseen energiapalettiin ja hallituksen jo päättämiin uusiutuva- ja tehokkuustoimiin. Kotimainen energiaratkaisu kattaa samat tarpeet, joihin lisäydinvoimaa tarjotaan. Sen avulla voidaan irtaantua tuontiriippuvuudesta, korvata fossiilisia tuontipolttoaineita ja turvata kohtuuhintaisen sähkön saanti.

Kotimainen vaihtoehto ei toteudu itsestään, vaan edellyttää topakoita päätöksiä. Esimerkiksi hallinnollisia esteitä raivaamalla voidaan poistaa jarruja uusiutuvan energian hankkeilta.

Maatiloja ja omakotiasukkaita voidaan kannustaa asentamaan aurinkopaneeleja ja pienoistuulivoimaloita sillä, että itse tuotetusta sähköstä taataan yhtä hyvä hinta kuin ostosähköstä joutuu maksamaan. Tehokkuus- ja uusiutuvaremonteille tarvitaan korotettu kotitalousvähennys.

Toimet kotimaisen energiaratkaisun toteuttamiseksi edellyttävät maltillista julkista lisäsatsausta. Investoinnin vastineeksi saadaan kuitenkin merkittäviä hyötyjä.

Energiatehokkuuden parantaminen ja käyttökustannuksiltaan edullisen tuotannon lisääminen alentavat sähkön hintaa markkinoilla. Edullisemmasta sähköstä hyötyvät sekä kotitaloudet että vientiteollisuus.

Suomi kärrää liki seitsemän miljardia euroa vuodessa ulkomaille energiaa ostamalla. Sähkön ja polttoaineiden tuontia vähentämällä voimme parantaa kansantalouden vaihtotasetta.

Kun energiaomavaraisuus paranee, olemme vähemmän riippuvaisia naapurien poliittisista oikuista. Hajautettu tuotanto on poikkeusoloissa turvallisempi kuin jättivoimalla yhdellä paikkakunnalla. Kotimainen energia luo myös työpaikkoja ympäri maata.

Suomi on ainoa Pohjoismaa ja yksi ainoista länsimaista, joka vielä 2010-luvulla havittelee lisäydinvoimaa. Ypöyksin olemme länsimaiden joukossa siinä, että harkitsemme Rosatomin reaktoria.

Jos vaikka ruotsalaiset ja saksalaiset pystyvät rakentamaan energiatulevaisuutensa uusiutuvan energian varaan, siihen pystymme taatusti mekin. Meidän kannattaa luottaa suomalaiseen osaamiseen naapurien ydinreaktorien sijaan.

Meidän ei siis tarvitse valita huonojen vaihtoehtojen – Rosatomin reaktorin, kivihiilen ja tuontiriippuvuuden – väliltä. Voimme valita kotimaisen energiaratkaisun.

Oras Tynkkynen

Kirjoittaja on vihreiden kansanedustaja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *