IS: Oras Tynkkynen vastaa

IS:n pääkirjoituksessa 20.9. otettiin kantaa Vihreiden aloitteeseen järjestää kansanäänestys ydinvoimasta luopumisesta. Olemme kirjoittajan kanssa samaa mieltä, että kansanedustajien pitää kyetä tekemään päätöksiä hankalistakin asioista. Perustuslain mukaan valta kuuluu kuitenkin kansalle. Suora demokratia voi täydentää edustuksellista demokratiaa. Kansanäänestyksiin sopivat tulevaisuuden kannalta ratkaisevat asiat, jotka altistetaan suoraan suomalaisten päätettäväksi.

Ydinvoiman tulevaisuus Suomessa on tällainen kysymys. Ydinjätteen muuttuminen harmittomaksi vie kymmeniä tuhansia vuosia. Järkevän äänestyspäätöksen perustaksi tarvitaan asiantuntijatietoa, mutta viime kädessä kyse on arvovalinnasta. Millaisiin riskeihin olemme valmiita ydinvoiman hyötyjen takia?

Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia tulee lisätä. On sitten kyse vaikkapa käyttäjädemokratiasta vanhainkodeissa tai kansanäänestyksistä.

Oras Tynkkynen
Vihreiden varapuheenjohtaja, Tampere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *