Oras Tynkkynen Vihreiden ryhmäpuheenvuorossa ilmasto- ja energiastrategiasta: Lisää kunnianhimoa sähkön käytön tehostamiseen

Maailmalla on edessä uusi teollinen vallankumous, ripeä siirtyminen vähäpäästöisiin yhteiskuntiin. Tämä tarjoaa huimia mahdollisuuksia niille, jotka ymmärtävät olla etujoukoissa. Vihreät painottivat ryhmäpuheessaan, että Suomi voi ja Suomen kannattaa olla ilmastonsuojelun edelläkävijä.

– Strategiassa asetetaan Suomessa ensimmäistä kertaa tavoitteeksi tehostaa energiankäyttöä niin, että kulutus saadaan käännettyä laskuun. Kulutuksen holtittomalle ja kestämättömälle kasvulle laitetaan piste. Nyt kääritään hihat ja ryhdytään rakentamaan energiapihiä Suomea, kansanedustaja Oras Tynkkynen totesi.

Viime aikoina on saatu tietoja, joiden mukaan sähkön tarve näyttää olevan jäämässä aiemmin ennakoitua vähäisemmäksi. Kaksi viime vuotta sähkön kulutus ei ole enää kasvanut, vaan trendi on ollut päinvastoin laskeva.

– Leudoilla talvilla on oma osuutensa, mutta luvuissa alkavat näkyä myös energiatehokkuustoimet, energian hinnan kohoaminen ja teollisuuden rakennemuutos. Vihreä eduskuntaryhmä esittää, että viimeaikaisten kulutuslukujen ja energiatehokkuuden suuren potentiaalin valossa eduskunta tiukentaa vuoden 2020 sähkönkulutustavoitetta.

Syöttötariffien laajentaminen ja windfall-veron käyttöönotto tarpeen

Strategiassa laajennetaan syöttötariffi eli takuuhintajärjestelmä tuulivoimalle. Vihreä eduskuntaryhmä katsoo, että jatkovalmistelussa tariffit kannattaa laajentaa pääsääntöisesti kaikkiin uusiutuviin energianlähteisiin.

Windfall-veroa ei vielä tässä yhteydessä päätetty ottaa käyttöön. Siihen toivottavasti kuitenkin päädytään strategian mukaisessa jatkoarvioinnissa. Veron tuottoja tarvitaan kestävän teknologian edistämiseen kotimaassa ja ilmastotyön tukemiseen köyhissä maissa.

Ydinvoima kestämätön ja tarpeeton ratkaisu

Vihreiden ydinvoimakanta on yksiselitteinen: Vihreät vastustavat ydinvoiman lisärakentamista kestämättömänä. Lisäydinvoimaa ei tarvita, sillä kestävämpiä vaihtoehtoja päästöjen vähentämiseksi ja vientiteollisuuden energiantarpeen tyydyttämiseksi on tarjolla riittävästi.

– Sähkön tarve jää pienemmäksi esimerkiksi parantamalla suunniteltua kunnianhimoisemmin rakennusten energiatehokkuutta, korvaamalla sähkölämmitystä lämpöpumpuilla ja tukemalla yritysten tehokkuusinvestointeja. Jos lisäksi tuulivoiman ja muun vihreän sähkön tuotantoa vauhditetaan suunniteltua nopeammin, pärjäämme hyvin ilman lisäydinvoimaa, Tynkkynen totesi.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

Lisätiedot:
Kansanedustaja
Oras Tynkkynen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *