Motopark Racewayn moottoriradan melurajat Pieksämäellä

Eduskunnan puhemiehelle

Motopark Raceway on Pieksämäen Virtasalmella sijaitseva, vuonna 1987 avattu ja myöhemmin laajennettu moottorirata. Motoparkiin kuuluu noin 3 500 metriä pitkä asfaltoitu rata, jota kiertää noin 3 000 metriä pitkä hiekkapohjainen rallirata. Lisäksi alueella on noin 400 metrin pituinen kiihdytysrata ja erillinen leirintäalue. Alueella järjestetään monenlaisia moottoriurheilutapahtumia.

Ulkona sijaitsevat moottoriurheiluradat tarvitsevat toiminnalleen ympäristöluvan. Etelä-Savon ympäristökeskuksen Motoparkille myöntämä ympäristölupa tuli voimaan vuonna 2005. Lupaan on sisällytetty useita määräyksiä, joissa rajoitetaan radan melutasoa ja toiminta-aikoja. Määräysten noudattamisessa ja radan toiminnassa on kuitenkin ilmennyt puutteita, joita on käsitelty eri viranomaisasteissa ja hallinto-oikeudessa.

Motoparkin voimassa olevan ympäristöluvan mukaan ratakilpailuja ja harjoituksia, joiden seurauksena Motoparkin enimmäisäänitaso voi lähimpien asuintalojen alueilla ylittää 55 dBA, saa järjestää enintään kahdeksana päivänä ja yhtenä viikonloppuna kuukaudessa, heinäkuussa ei lainkaan. Radan aiheuttama päivittäinen keskiäänitaso ei saa ylittää 55 dB lähimmässä asutuksessa. Loma-asuntojen alueella keskiäänitaso saa ylittää 45 dB vain neljänä päivänä kuukaudessa.

Alueella tehtyjen ja ympäristökeskukselle toimitettujen mittausten mukaan melu on ylittänyt rajoitukset ja ylittää ne edelleen toistuvasti. Motopark sijaitsee loivassa ja kaikuvassa harjumaastossa lähellä järveä, eikä sen ympäristössä ole luonnollisia tai rakennettuja esteitä, joilla olisi merkitystä melun leviämisen ehkäisemisessä. Alueen läpi kulkevan kantatien lisäksi muita melulähteitä ei myöskään ole, joten Motoparkin ääni hallitsee koko äänimaisemaa.

Lähimmät asunnot sijaitsevat noin 400 metrin päässä ja lähin yhtenäinen loma-asuntoalue noin 600 metrin päässä radasta. Jo sallittu enimmäisäänitaso 55 dBA nousee 10–20 dBA yli taustatason. Lisäksi toteutuneet enimmäisäänitasot ovat keskimäärin ylittäneet rajoitukset 10–15 dBA:lla (65–70 dBA), joten taustan ja enimmäisäänitasojen erotus on ollut keskimäärin 20–35 dBA. Ratamelu on lisäksi erityisen häiritsevää mm. sen sisältämien kapeakaistaisten ääniaaltojen vuoksi.

Vuoden 2008 toukokuun ja syyskuun välisenä aikana oli ainoastaan kaksi viikonloppua, jolloin radan enimmäisäänitaso ei ylittänyt 55 dBA. Jos radan toiminta olisi ollut luvan mukaista, hiljaisia viikonloppuja olisi tänä aikana ollut 17 kappaletta. Toukokuussa 2009 radan enimmäisäänitaso ylitti rajoitukset 19 päivänä, joista yhdeksän päivää viitenä viikonloppuna. Kuun aikana järjestettiin myös melultaan erityisen voimakkaat kiihdytysajot, joihin liittyvää tiedotusvelvollisuutta ratayrittäjä alueen asukkaista koostuvan Pro Hallinmäki -verkoston mukaan laiminlöi.

Etelä-Savon ympäristökeskus on tehnyt alueella melumittauksia ja vahvistanut, että enimmäisäänitasot mitä todennäköisimmin ylittävät ympäristöluvan mukaiset rajoitukset keskuksen asettamissa mittauspaikoissa. Ympäristökeskus on antanut Motoparkille hallintopakkopäätöksen, joka velvoitti rataa ylläpitävän yrityksen ryhtymään tehokkaampiin toimenpiteisiin melurajojen valvomiseksi.

Pro Hallinmäki -verkoston mukaan lähialueen asukkaat joutuvat edelleen jatkuvasti kohtuuttoman ja laittoman melurasituksen kohteiksi. Verkoston toimittamat melumittaukset viittaavat siihen, että lupamääräyksiä on rikottu toistuvasti vuodesta 2006 lähtien ja annettu hallintopakkopäätös on osoittautunut tehottomaksi. Selvitysten tueksi verkosto on konsultoinut asiassa Kuopion yliopiston meluasiantuntija dosentti Erkki Björkiä, joka on pitkälle vahvistanut johtopäätökset.

Motoparkin taustayritys on toistuvasti laiminlyönyt ympäristökeskuksen sille asettamia ilmoittamis- ja raportointivelvoitteita. Esimerkiksi 6.5.2009 mennessä ympäristökeskukselle ei ollut toimitettu ympäristökeskuksen edellisenä vuonna pyytämää, hallintopakkopäätöksen edellyttämän melunseurantajärjestelmän testi- ja käyttösuunnitelmaa. Motoparkin ratayrittäjä on kuitenkin esittänyt suunnitelmia melutasojen seuraamiseksi. Björkin asiantuntijalausunnon mukaan esitetyillä suunnitelmilla ei voida luotettavasti valvoa ratatoiminnasta aiheutuvia melutasoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Suunnitelmia ei myöskään ole toteutettu käytännössä.

Apulaisoikeusasiamies on ottanut kantaa (23.9.2008, Dnro 2660/4/06, 2392/4/07) Motoparkin valvonnan ongelmiin. Lausunto vahvistaa ympäristökeskuksen ja Pro Hallinmäki -verkoston johtopäätökset, joiden mukaan lähiasutukselle radalta kantautuva melutaso ylittää toistuvasti sille lupamääräyksissä asetetut rajoitukset. Lisäksi apulaisoikeusasiamies katsoi, että ympäristökeskuksen olisi ollut perusteltua tehostaa viranomaisvalvontaansa. Apulaisoikeusasiamiehen lausunto ei ole johtanut jatkotoimenpiteisiin eikä vaikuttanut Motoparkin melutilanteeseen.

Etelä-Savon ympäristökeskuksen päätöksissä ja apulaisoikeusasiamiehen lausunnossa ongelmat on moneen kertaan todettu, mutta käytännössä tilanne ei ole muuttunut vuoden 2006 jälkeen. Alueen asukkaiden kannalta on kohtuutonta, ettei todettuihin epäkohtiin puututa välittömästi.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin ympäristöministeriö ryhtyy Motopark Racewayn valvonnan korjaamiseksi siten, että Motoparkin ympäristöluvan ja hallintopakkopäätöksen mukaiset melurajat toteutuvat ja valvonta saatetaan päätösten velvoittamalle tasolle?

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2009

Oras Tynkkynen /vihr

264 Responses

 1. Just luin ensimmäistä kertaa ketjun läpi. Uskomatonta tuubaa radan vastustajilta ja toisaalta ylilyöntejä puolustajilta. Huvittavin oli kuitenkin viimeisin Lomailija-nimimerkin kommentti. Miten h….tissä Motoparkin yrittäjä olis kehittänyt camping-aluetta, ravintolaa tai mitään muutakaan, kun koko firmaa on ajettu valittajien ja viranomaisten voimalla vuosia nurin? Potentiaalia paikassa olis vaikka mihin, mutta ei kai kukaan ennestään velkainen laita lisää pääomaa toimintaan, jota ollaan koko ajan lopettamassa em. tahojen toimesta?

  Jokaisella liito-oravan papanallakin on näköjään Suomessa enemmän oikeusturvaa kuin yrittäjällä, joka pyrkii tuomaan omalla panoksellaan hyvinvointia tänne köyhäinkulmille.

  Omalla nimellä, toisin kun monet muut,
  Totti Raittila

 2. Lomailija, ei se moottoriradan tuoma hyöty talousalueelle välttämättä näy konkreettisesti juuri siinä radan vieressä vaan se muodostuu pienistä puroista.

  Virtasalmi on osa Pieksämäkeä ja kyllä jokainen Pieksämäen kaupunkiinkin saatu majoituseuro hyödyttää talousaluetta. Ihmiset kuitenkin syövät tai juovat jotain, tankkaavat autoaan ja vaikkei Hällinmäessä ole huoltoasemaa niin kyllä ne eurot silti seudulle jäävät. Ei pidä tuijottaa vain Hällinmäkeä tai Virtasalmea vaan ajatella asiaa laajemmalla maakuntatasolla – radasta hyötyvät Pieksämäki, Juva ja Mikkelikin. Hyöty ei välttämättä ole suurta ja näkyvää, mutta kaikki on kotiinpäin silti.

  Lisäksi JOS moottorirata voisi toimia normaalisti toisi se huomattavasti enemmän matkailutuloja seudulle. Tapahtumiahan olisi radalle tulossa joka kesä enemmän kuin siellä lupien puitteissa on mahdollista järjestää. Lisäksi jos radan tulevaisuus olisi turvattu, olisi varmasti radan ja sen oheispalvelujen kehitykseenkin aivan toisenlainen ote. Kukapa näppärä laskutaitoinen yrittäjä nyt viitsii sijoittaa palveluihin, kun koko moottoriradan tulevaisuus on jatkuvasti uhattuna?

  Yksi esimerkki Motoparkin hyödystä seudulle ja epätietoisuuden vaikutuksesta siihen. Yhdistyksemme USA Car Club Pieksämäki ry sai aikoinaan kiihdytyskisoista toimitsijapalkkioita ja hankimme myös omat ajanottolaitteet ja järjestimme useita kadunmiehen kiihdytystapahtumia joka kesä. Tapahtumat toivat rahaa yhdistyksen kassaan ja seudun ulkopuolisia vieraita kävi tuhansia kesässä. Radan lupaehtojen kiristyminen on vähentänyt ajopäiviä ja siksi meidänkin talkoilla hankkimamme kalliit ajanottolaitteet ovat viimeiset 10 vuotta pölyttyneet varastossa, kun kalenterissa ei ole tilaa pienemmille tapahtumille. Samaten aikoinaan hoitamamme toimitsijanhommat kiihdytyskisoissa ovat siirtyneet valtakunnalliselle toimitsijatiimille, koska yhden ainoan kiihdytyskisan vuoksi ei kannata kouluttaa ja ylläpitää rataryhmää Pieksämäellä.

 3. En valitettavasti ole vielä päässyt käymään, mutta toivoisin että siihen vielä mahdollisuus tarjoutuisi ja juurikin tuon radan osalta!

  Jos tilanne on tuo minkä kuvailit niin täytyy sanoa, että tyhmä saa olla jos ei tuossa näe minkäänlaista järkevää yrityksen poikasta. Se että rata antaa mahdollisuudet erilaisille isoillekkin tapahtumille ja kukaan ei halua siihen yrittää päästä tekemään järkevää työtä ja ansaita rahaa on minusta aikamoista järjen köyhyyttä. Kerran kaikki hotellipalvelut, yms. ovat pitäjän ulkopuolella niin eikö siihen silloin kannattaisi tehdä muutos? Kerran paikka on “tuppukylä” niin kannattaako siltä viedä sitä viimeistäkin ns. vetonaulaa pois ja tappaa koko paikka? Se että radan pitäjä pyörittää rataa niin ei se tarkoita hyvä ihmiset sitä, että juuri hänen pitäisi alkaa ne hotellit yms. rakentamaan ja tarjoamaan työpaikat niissä teille vaan siihen voi käyttää vähän oma-aloitteisuuttakin niin kuin muissakin paikoissa on tehty ja toimii hyvin.

  Olisi mielenkiintoista tietää mihinköhän laskutoimituksiin nyt viittasit lomailija tuossa lopussa?

 4. Ari Vatanen kommentoi osuvasti “Joskus Demokratia muuttuu väärissä käsissä Diktatuuriksi” Annetaan yrittäjälle mahdollisuus elättää itsensä normaalilla yrittäjä riskillä, rata olkoon auki arkena 10-19 viikonloppuisin 12-18 ja kilpailu viikonloppuna erikseen sovittu aika.Tottakai JÄRKEVIÄ määräyksiä noudattaen. Rataan kriittisesti suhtautuva rouva voi tulla kesä-iltana Naarajärvelle kuuntelemaan lentomelua joka alkaa iltaisin n 18.00 jälkeen jatkuen muutaman tunnin,eikä kukaan valita!! Vaikutus-alueella asuu sentään tuhansia ihmisiä. Me ihmiset olemme suvaitsevaisia,vaikka emme kaikesta pidäkkään. näin luulisin.

 5. Suomessa ei taida olla yhtään moottorirataa, lentokenttää tai ampumarataa, josta ei olisi jotain valitusta vireellä. Jopa autokoulujen ajoharjoitteluradoista valitetaan. Selittäkää nyt joku päättäjä, miten on mahdollista, että joku pystyttää kesäasuntonsa tai talonsa toimivan radan (tai lentokentän) viereen ja kas kummaa, muutaman vuoden kuluttua uusi naapuri saa valittamalla radan tai kentän käyttökieltoon. Onko tämä muka demokratiaa? Muutamalta tuhannelta ihmiselta viedään harrastuspaikka ja jokuselta siinä sivussa työ vain siksi, että uudisasukas voi halutessaan nauttia hiljaisuudesta? Pitäisikö ehkä kaikki kuikatkin ampua, ettei melu häiritse? Nehän pitävät iltaisin raivostuttavaa meteliä, joka varsinkin järvenselällä kaikuu kauas.

 6. Lomailijalle,

  Oletko koskaan kisaviikonloppujen aikaan seurannut missä porukka majoittuu? Viimeisten 3-4 vuoden aikana joka kerta kun olen itse ollut kisaviikonloppua viettämässä motoparkissa on motomajat ollut loppuunmyyty. Motomajojen lisäksi radan lähistöiltä löytyy paljon yksityisiä henkilöitä jotka tarjoavat majoituspaikkoja. Itse yleensä majoitin jossain tällaisessa paikassa.

  Kyllä se vaan niin on, että mitä enemmän radalla on tapahtumia sen enemmän rahaa tuolle alueelle tulee. Porukka käy hakemassa bensaa lähimmältä bensa-asemalta, ruokaa lähimmästä kaupasta, jne… Tapahtumien aikaan radan omat ravintolat ovat auki ja ainakin ulkopuolisen silmin kauppa tuntuisi käyvän.

  Viimepäivinä lehdissä on ollut myös jonkun verran juttua näistä Pro Hallinmäen edustajista jotka puhuvat koko kunnan äänellä ja samaan aikaan aika kiitettävästi paikkakuntalaiset ovat kirjoittaneet nimiä radan puolesta oelvaan adrressiin. Tämä pistää pakostikkin miettimään onko pro hallinmäkeläiset oikeasti puhuneet vain ksäasujien äänellä ja itse antaneet itselleen luvan edustaa koko paikkakuntaa?

  -pete

 7. Yrittäjälle järkevä mahdollisuus itsensä elättämiseen,eivätkö vihreät tiedä,että Park tarkoittaa puistoa,aluetta mikä on tarkoitettu rentoutumiseen.
  On olemassa ihmisiä jotka rentoutuvat esim ajamalla suljetulla radalla katulaillisilla ajoneuvoilla.

 8. “Radan käyttörajoitukset ovat nykyisin niin kireät, että edes kaikilla autokaupoissa uutena myytävillä autoilla ei ole luvallista ajaa Motoparkissa erittäin tiukkojen melumääräysten vuoksi. Kadulla normaalisti ajavien autojen kieltäminen metsän keskellä sijaitsevalla moottoriradalla on herättänyt perustellusti suurta hämmennystä.”

 9. Käyttäjälle,

  Tuo melurajojen tiukkuus on syy miksi minä en käy ajamassa motoparkissa, vaikka radasta todella paljon tykkäänkin. Minulla on moottoripyörä joka on täysin alkuperäisessä kunnossa. Pyörä on vuoden vanha. Tuolla pyörällä ei ole asiaa motoparkin radalle, koska pyörä on liian kovaääninen.

  Samaisella pyörällä voin vaikka käydä ajamassa kesäeläjien mökkitiellä kääntymässä mutta motoparkin radalle ei ole ajamaan asiaa.

 10. Yksi hauska juttu pisti silmään, nyt kun uudestaan vilkaisin tätä. Oras itse ei ole vähäänkään aikaan kommentoinut mitään. Mistä voisi moinen pään puskaan piilottaminen johtua? Ehkä, kenties tai saattaa olla, että alunperin tuli huti?

  Jos sinulla Oras on selkärankaa, seiso sanojesi takana, tai tunnusta mokanneesi.

 11. Marja-Leena Nenonen>
  voitko luetella liikenteessä onnettomuuteen joutuneet tai surmansa saaneiden nimiä? Kirjoitit: “On nimittäin todettu, että erityisesti rata-ajoa harrastavat nuoret miehet ottavat liikenteessä isompia riskejä – ja sen vuoksi joutuvat useammin ja vakavampiin onnettomuuksiin.”

  Oras> kirjoitit: “En ole nähnyt tutkimuksia, joiden mukaan moottoriurheiluharrastus vähentäisi onnettomuusriskiä tieliikenteessä.”

  Kyllä se niin vain on, että jos olet rataa ajanut ja lajia harrastanut, niin hallitset moottoripyörän tai auton paremmin kuin sellainen, joka ajanut vain liikenteen seassa. Radalla voi tulla äkkitilanteita ja niistä yleensä kuski selviää radalta saamallaan taidolla.

  Ja tuohon meluun, niin valitettavasti moottoreista lähtee ääntä.
  Eräs entinen naapurini sanoi, että jos ei ole ääntä, ei ole elämää.

  Tässä linkki, millä voi pudottaa desipelejä. 2 vuoden setti alle 40e.
  http://www.tamrex.fi/cat/product_details.php?p=667

 12. Lainaus Overdriven palstalta:
  “Tänään Pieksämäen Lehdessä oli Pro Hällinmäki -asianosaisverkoston jäsenen haastattelu, jossa tämä myönsi että todellinen tavoite ei ole pelkästään saada radan meluongelmia kuriin vaan LAKKAUTTAA KOKO RATA. Tätä tavoitetta ei ole käsittääkseni suoraan aiemmin sanottu, vaikka se rivien välistä on ollut luettavissa.”

 13. On älytöntä, kuinka ekoasioita voidaan käyttää lyömäaseena puhtaassa oman edun tavoittelussa. Siitä tässäkin on pohjimmiltaan kyse.

  Ilmiö toistuu joka puolella Suomea kuten on jo yllä todettu. Motoparkin lisäksi muistuu erityisesti mieleen muutama lentokenttä, joiden viereen on muuttanut jälkeen päin joko mökkiläisiä tai vakituisia asukkaita saaden kiinteän omaisuuden todennäköisesti edullisesti sijainnin takia.

  Kun on melu on tullut yllätyksenä ( kuinka ääliö ihminen voi olla!!! ), ruvetaan valittamaan kaikilla mahdollisilla tavoilla olemassa olevasta melulähteestä. Tämä on vastoin tervettä järkeä.

  Omistan itsekin mökin järven rannalla. Paikka oli ennen rauhallinen ja oikea idylli. Tämän jälkeen järven rantaan rakennettiin moottoritie ja voitte kuvitella kuinka tienoon atmosfääri muuttui. Pitäisikö ruveta kantelemaan ja pistämään kapulaa rattaisiin etteivät tuhannet ja aina uudet tuhannet ihmiset voisi tehdä sitä mihin k.o tie on tarkoitettu ? Ja tämä vain sen takia että kun itseä kiukututtaa.

  Jos vähääkään liikkuu Suomessa, voi todeta, että maa on pelkästään hiljaisuutta täynnä. Hiljaisuutta ja luontoa kaipaava löytää vaivatta sen mitä on haluaa. Jos suostuu kohottamaan vain katseensa siitä omasta navasta.

 14. Hei!

  Miksi edellinen viestini poistettiin? Ei se ollut provosoiva, se oli kysyvä?
  Väitin sinun ja erään toisen kommentia, että radalla harjoitellut tai kilpaillut kuljettaja on sata varmasti taidokkaampi kuski kuin ei radalla ajanut. Ja väitän, että kilpailijat eivät ole liikenteessä kolareiden tai kuolonkolareiden aiheuttajia. Päinvastoin, he hallitsevat ajoneuvonsa paremmin kuin liikenteessä oppineet.

  34 vuoden kokemus moottoripyöräurheilusta, eli luulisin jotain tietäväni.

  Nähdäänkö kesäkuussa Virtasalmella, hommaan viikonlopun vapaalipun sulle.
  Näe ja koe tapahtuma livenä. Minkälaista melua syntyy ja paljonko ihmisiä tapahtuma liikuttaa. Olisi mielenkiintoista keskustella face to face.

  http://www.facebook.com/event.php?eid=366420510962

  MAKO

 15. Olen joskus äänestänyt vihreitä, en äänestä enää ikinä. En käsitä miten vihreiden kansanedustaja menee tälläisen Pro Hällinmäki hankkeen tueksi jonka tarkoitus on käyttää ympäristöasioita omien taloudellisten edistämiseksi. Motopark on hyvällä paikalla koska se on keskellä ei mitään. Nämä valittajat ovat perustaneet mökkinsä tuonne radan perustamisen jälkeen. Ihan nerokasta ostaa halvalla mökkimaata radan vierestä ja sitten ajaa radan toiminta alas ja toivoa että oman mökin arvo kasvaa. Arvostan ympäristöasioita ja niiden ajamista, mutta sellaisia ihmisiä en arvosta jotka käyttävät systeemiä lähinnä hyväkseen. Nämä valittajat ovat myöntäneet että melurajoitus ei ole tavoite vaan radan sulkeminen. Mitenkähän kalliiksi nämä valitukset ja muut tulevatkaan yhteiskunnalle?

 16. Tämä asia kuuluu mielestäni ennen kaikkea virtasalmelaisille, ei rovaniemeläisille ja helsinkiläisille. Moniko Pro Hällinmäki-yhdistyksestä lienee paikkakuntalainen? Tähän mennessä vain yksi on esiintynyt omalla nimellään, ja hän on Rovaniemeltä. Paikkakuntalaisista jo yli 150 on laittanut nimensä Motoparkia puoltavaan adressiin.

  Virtasalmelaisilla kuuluu tässä asiassa olla päätösvalta, mutta asia koskettaa kaikkia moottoriurheilun harrastajia. Vaikken itse ole koskaan käynyt Motoparkissa, eikä minulla ole suunnitelmia käydä tulevaisuudessakaan, niin pidän tärkeänä, että rata saadaan säilytetyksi. On hyvä, että ihmisillä on mahdollisuus mielekkääseen harrastamiseen. Ja minäkin yhdyn näkemykseen, että on naurettavaa, jos radalla ajamisesta ei saa tulla yhtä paljon ääntä kuin maantiellä ajamisesta.

 17. # oras (10.10.2009 klo 12:04)

  Jos on suorittanut asevelvollisuuden, saa vaatia rajoituksia ympäristön kuormittamiseen, jos ei ole, ei saa? Voisiko logiikkaa jatkaa niin, että jos on joskus rikkonut lakia ja saanut esimerkiksi ylinopeussakon, ei saisi äänestää? No, onneksi suomalainen yhteiskunta ei toimi Jukka Relanderin kuvaamalla tavalla.

  Olen suorittanut asevelvollisuuden. https://www.orastynkkynen.fi/?page_id=15.

  Et ole suorittanut asevelvollisuutta vaan ainoastaan merkityksettömän siviilipalveluksen…
  Mihin kriisinajan tehtävään sinut siviilipalveluksessa koulutettiin ?
  Nukuitko yösi kotonasi, siviilipalvelusaikanasi ?
  Heräsitkö klo 06:00 joka aamu palvelukseen, joka päättyi klo 18 tai joskus kesti taukoamatta esim. 3 vrk “putkeen” ?

 18. etelähämeessä nämä luontovihreät aiheuttivat yli kolmenvuoden katkoksen olemattomilla liito-oravan papanoilla,tuhansia tutkimus euroja kului toteamisiin ettei siellä kyseisiä elukoita ole.Ihmettelenkin ettei niitä ole vielä löytynyt keskeltä kiihdytyssuoraa, annettaisi työrauha John Tuulelle kehittää rataprofiililtaan suomen parasta rata-aluetta .

 19. Jari todennut:
  Vuosia jatkunut, osittain ympärivuorokautinen louhos-toiminta, oli siis muuttunut moottoriurheilukeskukseksi. Louhostoiminnan ollessa käynnissä kukaan ei valittanut meluhaitoista vaikka se oli jatkuvaa ja meluarvoiltaan toista luokkaa. Yksittäinen kesämökkiasukas, joka alkoi vaatimaan melumittauksia sijaitsee Virmaan rannalla, linnun tietä mitattuna noin kilometrin päässä itse radasta. Välissä on tiheää metsää ja Motomajat leirintä-alue.

  Meluarvoiltaan aivan toista luokkaa pitää todellakin paikkaansa: ei avolouhoksen pohjalla tai tunneleissa tapahtuvaa räjäytystoimintaa kukaan kuullut, kaikki prosessilaitteet olivat rakennuksien sisässä ja kaivoksen käymisen huomasin vain hitaasti liikkuvista järeistä kuorma-autoista, jotka kuskasivat rikastetta jälleenjalostettavaksi kantatiellä.

 20. Marja-Leena Nenoselle.

  Voisitko ystävällisesti kertoa koska alkoi omistusoikeutesi kiinteistöön, jonka alueelle aiheutuvasta meluhaitasta on kyse.

  Miksi et suo radalle samaa maksimimelutasoa kuin maantieliikenteelle vaikka niin korkeaahan ei ole edes yrittäjä halunnut. Sehän on kuitenkin ympärivuorokautinen haitta.

  Näihin saa Oras vastata myös.

  Mistä ne alussa luetellut ylitykset on mitattu ja onko niistä poimittu pois maantien aiheuttamat ylitykset??

  Lähimmät asunnot sijaitsevat noin 400 metrin päässä ja lähin yhtenäinen loma-asuntoalue noin 600 metrin päässä radasta.

  Kuinka lähellä sijaitsee ensimmäinen valittanut??

  Jo sallittu enimmäisäänitaso 55 dBA nousee 10–20 dBA yli taustatason. Lisäksi toteutuneet enimmäisäänitasot ovat keskimäärin ylittäneet rajoitukset 10–15 dBA:lla (65–70 dBA), joten taustan ja enimmäisäänitasojen erotus on ollut keskimäärin 20–35 dBA.

  Oliko tästä varmuudella eliminoitu tieliikenteen melu??

  Ratamelu on lisäksi erityisen häiritsevää mm. sen sisältämien kapeakaistaisten ääniaaltojen vuoksi.

  Eli ei se melun voimakkuus vaan jokin muu häiritsee??

  Vuoden 2008 toukokuun ja syyskuun välisenä aikana oli ainoastaan kaksi viikonloppua, jolloin radan enimmäisäänitaso ei ylittänyt 55 dBA. Jos radan toiminta olisi ollut luvan mukaista, hiljaisia viikonloppuja olisi tänä aikana ollut 17 kappaletta. Toukokuussa 2009 radan enimmäisäänitaso ylitti rajoitukset 19 päivänä, joista yhdeksän päivää viitenä viikonloppuna.

  Näistä oli siis tieliikenne eroteltu??

  Kuun aikana järjestettiin myös melultaan erityisen voimakkaat kiihdytysajot, joihin liittyvää tiedotusvelvollisuutta ratayrittäjä alueen asukkaista koostuvan Pro Hallinmäki -verkoston mukaan laiminlöi.

  Eikö edes mainoksia näkynyt missään kyseeisistä kilpailuista?? Eli kenelle tuli täytenä yllätyksenä??

 21. Juha-Pekka Pusa (24.6.2009 klo 19:09)
  Nythän on niin että koska mp-harrastus on yleistynyt (Motoparkin tapauksessa ainakin niinä päivinä joina olen radan palveluita itse ollut käyttämässä on ylivoimaisesti suurin osa maksaneista asiakkaista ollut moottoripyöräilijöitä) on myöskin suomen moottoriratojen käyttäjäkunnasta alati kasvava osa moottoriurheilun harrastajien sijaan ihan tavan kadulla ajelevaa motoristia joka käy radalla harjoittelemassa mp:n hallintaa turvallisemmassa ympäristössä. Tällaista harjoittelua ei autokoulu tänäkään päivänä tarjoa mikä, vaikka nyt ajokorttikustannuksia lisäisikin, saisi tulla pakolliseksi mp-korttia ajaville.

  Tämä nyt lähinnä vastineena niille jotka eivät pidä liikenneturvallisuutta moottoriratojen käytön perusteelle. Mitä tulee siihen että radalla käydään harjoittelemassa kadulla kaahaamista voisin lähipiirissä tehdyn pienen empiirisen tutkimuksen perusteella väittää täysin päinvastaista. Kadulla ei ole enää tarvetta kaahottaa ja ottaa älyttömiä riskejä kun samat ‘kiksit’ ajamisesta saa helpommin ja ennenkaikkea

  Tämähän tässä koko jupakassa kummastuttaakin. Moottoripyöräilijä käy harjoittelemassa moottoriradalla tieliikenteeseen rekisteröidyllä moottoripyörällä ajoneuvon hallintaa.

  Hän siis saa ajaa pyörällään yleisellä tiellä, mutta moottoriradalla se ei onnistukaan, koska melurajat tulevat vastaan. hän ei siis saa ajaa pyörällään moottoriradalla, mutta voi ajaa lähempää Nenosen mökkiä täysin luvallisesti ja ilmeisesti ilman valitusta, kun se kantati saa olla siinä paikallaan ihan rauhasa.

 22. Hyvä Marja-Leena Nenonen

  Voisitko ystävällisesti kertoa koska alkoi omistusoikeutesi tilaan ja rakennukseen, johon kohdistuvasta melusta valitat??

  Miksi et soisi motoparkille samaa melurajaa, kuin ohimenevälle tielle??

  Miksi moottoriradalla pitäisi olla aivan järjettömät melurajat??

  Mistä olette mitanneet Oraksen alkuperäistekstin äänirajojen ylitykset??
  Onko niistä eroteltu pois ohi menevän tien aiheuttama melu??

  Haluaisin näille varmistuksen, koska ohi menevä tie aiheuttaa suuremmat melupiikit kuin moottorirata.

  Oras saa myös vastata.

  p.s.Täältä löytyy tietoa äänenvoimakkuuksista.
  http://www.aanipaa.tamk.fi/voima_1.htm

 23. Voi hyvää päivää tätä keskustelua. Olisin kyllä hyvä Oras Tynkkynen odottanut sinulta paljon rakentavampaa keskustelua! Olen ns. entinen vihreä ja jopa äänestänyt joskus nuorena puoluetta. Tämän keskustelun seuraaminen on kyllä vahvistanut käsitystäni siitä, että vihreät jotka niin edustavat ns. vihreitä arvoja ja haluavat pitää maaseudustakin huolta te omalla toiminnalla autioitatte maaseutua! Missä tosiaan on se suvaitsevaisuus?

 24. Tarkenna mistä mokasta.
  Tynkkynen ei ollut järjestänyt kuulemistilaisuutta Pieksämäelle. Hän ei myöskään rahoita ko. moottorirataa.
  Motoristit uhosivat tulevansa bussilasteittain Pieksämäelle. Tynkkynenkö esti heitä lähtemästä?
  Eiköhän yksi pätevä syy ollut, että olisi pitänyt uhrata harrastuksen vuoksi yksi työpäivä ja sitä paitsi herätä keskellä yötä ja hyökätä bussiin klo 5 aamulla.

  Moottoriurheilun kannattajilla ei tunnu olevan ymmärrystä sille, että lupaehtoja tulisi noudattaa. Niiden helpoittaminen tietysti voi olla motoristien mielestä tarpeen, mutta ei pelkästään haukkumalla erimielisiä mitään ehtoja voi muuttaa.
  Minusta motoristit itse mokaavat, kun eivät halua ymmärtää, että myös heidän tulee noudattaa rajoituksia, ei pelkästään moottoriradan pitäjän. Yhteistyö on aina paikallaan.

  Osoittaa aika suurta asiantuntemattomuutta, että oletetaan, että kirjoittamalla nimi adressiin voisi vaikuttaa äänen voimakkuuteen moottoriradan ympäristössä.

  Lainaus:
  Paikallinen (12.3.2010 klo 16:21)
  Ari Vatanen kommentoi osuvasti “Joskus Demokratia muuttuu väärissä käsissä Diktatuuriksi”

  Taidatkos sen paremmin sanoa.

 25. lainaus ->

  # sus (17.3.2010 klo 13:23)

  Jari todennut:
  Vuosia jatkunut, osittain ympärivuorokautinen louhos-toiminta, oli siis muuttunut moottoriurheilukeskukseksi. Louhostoiminnan ollessa käynnissä kukaan ei valittanut meluhaitoista vaikka se oli jatkuvaa ja meluarvoiltaan toista luokkaa. Yksittäinen kesämökkiasukas, joka alkoi vaatimaan melumittauksia sijaitsee Virmaan rannalla, linnun tietä mitattuna noin kilometrin päässä itse radasta. Välissä on tiheää metsää ja Motomajat leirintä-alue.

  Meluarvoiltaan aivan toista luokkaa pitää todellakin paikkaansa: ei avolouhoksen pohjalla tai tunneleissa tapahtuvaa räjäytystoimintaa kukaan kuullut, kaikki prosessilaitteet olivat rakennuksien sisässä ja kaivoksen käymisen huomasin vain hitaasti liikkuvista järeistä kuorma-autoista, jotka kuskasivat rikastetta jälleenjalostettavaksi kantatiellä.

  – Kommentti

  Olen keskustelut paikallisten asukkaiden kanssa, siis silloin kun rataa alettiin rakentamaan, ja edelleen olen sitä mieltä että en ole vääristellyt faktoja kertoessani meluhaitoista kaivostoiminnan aikana.!
  Ja siihen vielä lisättynä kesäisin tuulella oleva jatkuva kivipöly joka leijaili ympäri hällinmäkeä, nyt kivipöly on sidottu nurmettamalla kenttä.

  Jos olette , sus nimimerkki, asunut Hällinmäessä ennen Motoparkin syntyä, pitäisi sinun olla perillä faktoista.
  Epäilen siis että olette muuttanut seudulle vasta Motoparkin syntymän jälkeen ja tarkoituksenne on vain kaataa koko moottorirata.

  T Jari Kaplas

 26. Jotain faktaa Reinolla (16.3.) pitäisi olla sanojen tueksi:
  “Nämä valittajat ovat perustaneet mökkinsä tuonne radan perustamisen jälkeen. Ihan nerokasta ostaa halvalla mökkimaata radan vierestä ja sitten ajaa radan toiminta alas ja toivoa että oman mökin arvo kasvaa. Arvostan ympäristöasioita ja niiden ajamista, mutta sellaisia ihmisiä en arvosta jotka käyttävät systeemiä lähinnä hyväkseen.”

  Miten perustelet tämän väitteen? Montako tonttia on myyty ja ostettu? Mistä tiedät hintatason “halvalla”? Luulisi, että motoristit olisivat ostaneet tontteja, jos niitä olisi myynnissä.
  Paljonko on kesäasukkaita Hällinmäessä?
  Kesäasukas ei ole lainsuojaton. Hänelläkin on oikeus elää häiriöttömässä ympäristössä.

  Luin tekstejä pitkältä ajalta. Ihmettelen, miksi tämän keskustelun jälkeen vastustat vihreitä. Kuka näistä kirjoittajista on poliittisesti sitoutunut?

 27. Korvakuulolla (22.3.2010 klo 10:23)
  “Moottoriurheilun kannattajilla ei tunnu olevan ymmärrystä sille, että lupaehtoja tulisi noudattaa. Niiden helpoittaminen tietysti voi olla motoristien mielestä tarpeen, mutta ei pelkästään haukkumalla erimielisiä mitään ehtoja voi muuttaa.
  Minusta motoristit itse mokaavat, kun eivät halua ymmärtää, että myös heidän tulee noudattaa rajoituksia, ei pelkästään moottoriradan pitäjän. Yhteistyö on aina paikallaan.”

  Kyllä sitä ymmärrystä on jos et sitä ole käsittänyt useista teksteistä mitä rataa puoltavat ovat kirjoittaneet niin suosittelen, että luet tekstit huolella uusiksi. Ei se että rajoja jotka on säädetty normaaleja liikennesäännöksiäkin tiukemmiksi moottoriradalle ja sen myötä niitä ei inhimillisesti ole näissä oloissa mahdollista noudattaa ole ymmäryksen puutetta vaan tässähän on yritetty ilmoittaa, että kysessä on harrastuspaikka joka on alunperin rakennettu sellaiseen paikkaan missä siitä olisi mahdollisimman vähän haittaa ja siten siellä voisi harrastaa rauhassa häiritsemättä muita. Nyt sitten on alettu ajamaan tätä harrastuspaikkaa nurin sen takia, kun motoparkin rakentamisen jälkeen sen ympäristöä on alettu asuttaa ja siksi se on alkanut aiheuttaa häiriötä, kun sen “viereen” on ollut pakko asukkailla syystä tai toisesta päästä.

  “Osoittaa aika suurta asiantuntemattomuutta, että oletetaan, että kirjoittamalla nimi adressiin voisi vaikuttaa äänen voimakkuuteen moottoriradan ympäristössä.”

  Se voi vaikuttaa siten, että moottoriradan rajoitukset saadaan järkevälle ja noudatettavissa olevalle tasolle ilman, että se vielä tuottaa “tahallista haittaa” ympäristölleen.

  Voihan se olla varmasti kiva, kun rata suljettaisiin niin minne luulette, että nämä radan käyttäjät siirtyvät eteenkin jos lähellä ei ole toista järkevää paikkaa? Liikenteeseen ja sitä myötä he voivat alkaa surraamaan paljon lähempänäkin mökkejä mitä radalla ollessaan ja moottoreista saa paljon ääntä muuallakin kuin radalla ja vieläpä ilman että rikkoo lakia. Hyvä esimerkki on, kun iäkäs/kokematon kuski ajelee kulkupelillään, mutta ei osaa/uskalla käyttää kaikkia/sopivaa vaihdetta ja sitä myötä päätyy huudattamaan konetta isoilla kierroksilla.

  Ääntä saa lähtemään vaikka mistä ja itseäni kieltämättä häiritsee monikin asia, mutta en ole muiden harrastetoimintaa tai muuta nautintoa ensimmäisenä kieltämässä, kun minusta se ei ole kivaa.

  Se on edelleen Tynkysellä vastaamatta, että miten luotettavasti nämä melumittaukset on tehty ja millä laitteistolla ja missä on niistä esitettävät todisteet? Nyt hiukan faktaa tästä asiasta, koska jos tuollaisista ei ole mitään oikeaa näyttöä niin tämän hommanhan tulisi kaatua samantien jos varsinaista haittaa ei ole oikeasti tapahtunut!

 28. Huomaan että valistumista tapahtuu vihreidenkin keskuudessa :)

 29. Faktaa ja faktaa:
  Meluarvoiltaan aivan toista luokkaa pitää todellakin paikkaansa: ei avolouhoksen pohjalla tai tunneleissa tapahtuvaa räjäytystoimintaa kukaan kuullut, kaikki prosessilaitteet olivat rakennuksien sisässä ja kaivoksen käymisen huomasin vain hitaasti liikkuvista järeistä kuorma-autoista, jotka kuskasivat rikastetta jälleenjalostettavaksi kantatiellä.

  Maanpäällisistä laitteista murska oli ainoa josta kuului joskus ääntä. Ei kaivoksessa viikonloppuisin edes muskailtu. Kaivos meni maan alle varsin nopeasti eikä sieltä todellakaan mitään järven rannoille tai naapurustoon mitään kuulunut.
  Kivipöly oli niin haitallista että esim lehmät laiduntivat aivan normaalisti alle kilometrin päässä kaivoksesta.
  Ja kyllä Outokummulla on sen verran ollut ja on edelleen huolta toimintoympäristöstään että suhteet naapurustoon on hoidettu asianmukaisesti lupia noudattaen, tiedottaen jne.

 30. Jos kerran oletan Teidän Sus nimimerkin takana piiloilevan, asuneen tai mökkeilleen jo kaivoksen aikaan alueella, kysyn:

  Miksi ette valittaneet ennen Motoparkin rakentamista silloin kun siitä ilmoitettiin aivan normaalia viranomaistietä kunnantalon seinällä ja paikallisessa lehdessä, juuri niinkuin pitää ?

  Miksi alkaa tämä valittaminen kun suuret investoinnit alueelle on tehty ja toiminta saatu käyntiin?

  kommentoin faktaa ja faktaa :

  Jollain se korva on herkempi määrätylle äänelle kuin toiselle, olen jutellut usean paikallisen asukkaan kanssa ja heidän näkemyksensä on asiasta taas aivan päinvastainen kuin teidän …

  Jari Kaplas, esiinnyn edelleen omalla nimellä

 31. Nimim. “käyttäjä” 12.3.2010:
  “Radan käyttörajoitukset ovat nykyisin niin kireät, että edes kaikilla autokaupoissa uutena myytävillä autoilla ei ole luvallista ajaa Motoparkissa erittäin tiukkojen melumääräysten vuoksi. Kadulla normaalisti ajavien autojen kieltäminen metsän keskellä sijaitsevalla moottoriradalla on herättänyt perustellusti suurta hämmennystä.”

  Minkä automerkin äänitaso on 98-105 dbl? Sääntöjen mukainen mittaus moottoriradalla mitataan määrätyn matkan päästä mootoripyörän pakoputkesta. Tämä äänitaso ei saa ylittyä. Tarkemmin voi asiaa kysyä mittausten suorittajilta.

  Tällaisten ajoneuvojen ääni on vielä parin kilometrin päässä n. 55 dbl.
  Jos esim. kehätiet ja moottoritiet alkavat olla täynnä näin kovaäänisiä automerkkejä, ei vastustus varmasti jää pelkästään muutamaan hällinmäkeläiseen vastalauseeseen.

 32. Ilmeisesti Hällinmäen valittajille olisi ollut myönteisempi ratkaisu, jos olisi toimittu kuten Heikki Niini ja Margit Löksy totesivat joulukuussa 1980 laatimassaan inventoinnin loppuraportissa Suomen kaivosten käyttömahdollisuudet ydinjätteiden lopulliseen sijoitukseen:

  Ydinjätevarastoinnin kannalta Virtasalmen kaivos vaikuttaa parhaiten sopivalta taulukoihin kerättyjen 64 kaivoksen joukosta. Ydinjätevarastointia mahdollisesti harkittaessa tulisi tämä ottaa ajoissa huomioon ennen kaivostoiminnan lopettamista.
  Lainaus Tuulilasi lehdestä.
  Ilmastopoliittisena asiantuntijana ja junamatkailun turvaamiseksi kannatan ko sijoitus paikkaa. Myös rata on turvattava, vaiika mahdollinen jätesijoitus päätös häiritseekin radan käyttäjiä…

 33. Kielletään samalla kaikki moottorikäyttöiset ajoneuvot ja lentokoneet ja vatkaimet ja ylipäätään kaikki melua aiheuttavat elementit. Ammutaan saatana kaikki kaakattavat joutsenet sieltä lammesta, ettei vaan kenenkään mielenrauha järky…

 34. Ympäristö ym. säädösten nimissä tehdään niin paljon suoranaista “kiusaa”
  yrittäjille että ei voi muuta kun ihmetellä mihin tämä kehitys johtaa? eikä pelkästään tässä asiassa vaan yleensäkkin!

  Toinen on se että jos asioita vähänkään pystyttäisiin kehittämään yhdessä ilman riitoja, on huomattavasti halvempi ratkaisu useimmissa tapauksissa.

  ps. joutsenet on harvinaisia,kaunis äänisiä ja kauniita!
  (jälkimmäinen on totta mutta siinä vaiheessa kun hiekkarannalla on käyny koko “harvinainen” joutsenkanta 150kpl ja jälkeen on jääny 100kg paskaa niin mielessä käy ajatus jos toinenkin…)

 35. Viherpipertäjien on hyvä olla kun ei saa harrastaa moottoriurheilua keskellä ei mitään. Onneksi kadullakin voi ajaa kovaa, joten ei kun hanat kaakkoon viher hörhöjen eco-talojen nurkilla.

 36. Suomi tulee kuolemaan omaan tyhmyyteensä jos tällainen meno jatkuu… Ei mikään ihme, että yritykset siirtävät tehtaat yms. ulkomaille, kun eihän suomessa kohta saa edes hengittää, kun se häiritsee jotakuta toista! Suomen lainsäädännöstä on kyllä järki kadonnut aikaa sitten.

  Kuten Nenonen puskurin haastattelussa sanoi “Jos kerran se saa noin paljon kannatusta niin eiköhän sille jokin parempi paikka löydy” siis mitä helvettiä oikeasti?! Se että mökki rakennetaan siihen viereen ja aletaan sitten laukomaan tuollaista niin eiköhän se olisi ollut järkevämpi ajatella niin että “Jos kerran mökkeily on niin kivaa tehdä rauhassa niin eiköhän siihen jokin parempikin kohde löydy kuin moottoriradan vierestä”. Tuollaiseen pitää olla jo tyhmä kuin vasemman jalan saapas jos on sitä mieltä, että moottoriradan siirtäminen on helpompaa kuin sen mökkitontin järkevä hankinta itselle kaikin puolin sopivalta paikkaa.

  Jos tällainen meno jatkuu niin en kyllä jaksa itse välittää tuolla yleisillä teillä mistään melurajoista olinpa liikenteessä millä tahansa mihin aikaan tahansa missä tahansa ja siitä kiitos näille upeille turhista asioista napisijoille…

 37. Teidän ajamanne asia saa vihaamaan kaikkea tuon suuntaista toimintaa

 38. Miten niin “keskellä ei mitään”? Racing Man ei ehkä tiedä, että adresseissa on tuhansia nimiä, joita ei melu ole häirinnyt.
  Viimeisin adressi oli osoitettu hällinmäkeläisille, tässä olikohan toukokuussa.
  Sekin osoitti, että ko. kylässä asuu satoja ihmisiä, nimilistaankin kertyi yli 400 nimeä. Kun melunkärsijöitä on muutama kymmenen, niin kylähän on varsinainen taajama, vähintään 500 asukkaan tiheä Pieksämäen kaupunginosa.

 39. http://www.samsung.com/fi/consumer/appliances-laundry-kitchen/vacuum-cleaners/vacuum-cleaners/VCC6140V31/XEE/index.idx?pagetype=prd_detail

  hiljainen käyntiääni, vain 73 dB

  Imurin käyntiääni on vain 73 dB, joka vastaa normaalia puheääntä. Voit periaatteessa jatkaa keskustelua samalla kun imuroit tai jopa imuroida toisen nukkuessa.

  tosin nämäkin voi olla mainospuheita.

  Nähtävästi siellä ei saa enää imuroidakkaan hiljasella imurilla, taidan viedä ohikulkiessa harjan että ei tule lapinkansalle häiriöö.

 40. Imuroitko tosiaan ulkona klo 11-18 joka päivä ympyrää?
  Naapurisi tuskin ilahtuvat, ethän sinä puhukaan normaalilla äänelläsi hellittämättä 8 tuntia naapurisi aidan yli. Vai puhutko?
  Ja jatkat, vaikka naapurisi nukkuisi?
  Jos joku pyytää, että hiljentäisit, pitäisit pyytäjää moukkana, koska kehtaakin häiriintyä.
  Kutsuisit kaverisikin pörisyttämään omaa pölynimuriaan kaveriksi. Siitäs saat, naapuri!
  Tämä ei häiritse ketään.

 41. Motopark on upea moottorirata itäisessä Suomessa joka toimii useamman eri moottoriurheilulajin suorituspaikkana,jopa kansainväliset lajit kuten Drag race ulkolaisine teameineen on ollut kisaamassa useasti Motoparkissa. Olisi suuri menetys Suomalaiselle moottoriurheilulle jos radan tulevaisuuden suhteen ei olisi löydettävissä yhteisymmärrystä ja rata uhkaavan mutta ei toivottavan lopettamisensa jälkeen jäisi vain historiaan ja tulevien sukupolvien ihmeteltäväksi mahdolliseksi muistomerkiksi tien varteen risteyksen kohdalle. “Tällä paikalla sijaitsi Pasi Häkkisen perustama Motoparkin moottoriurheilupuisto v.1987-201.? Radan toiminta kuitenkin jouduttiin lopettamaan radan vastustajien painostuksesta ja pienistä ristiriitaisuuksista alkunsa saaneesta ratayhtiön toiminnan hankaloittamisesta ja erimielisyyksistä joille ei löytynyt kaikkia sen ajan ihmisiä tyydyttävää ratkaisua”. Valetussa pronssilaatassa olisi ilmakuvasta tehty rata-alueen kartta huoltorakennuksineen ja varikko ja yleisön pysäköintialueineen ja mahdolliset muut Motoparkin toiminta-aikaan kuuluneet tapahtumat listattuna esim, moottoriradalla pidettyjen kilpailujen ja tapahtumien päivämäärät,kilpailijat ja esiintyjät jotka olivat esiintyneet ja viihdyttäneet yleisöä. Nimilistoihin voisi lisätä radan toimintaa vastustaneiden yksityishenkilöiden nimet kuten myös kansanedustajien ja kaikkien lopettamispäätökseen vaikuttaneiden viranomaisten nimet. Kannattajien nimilistaa siihen ei olisi mahdollista laittaa nimien paljoudesta johtuen.
  Muistolaatassa olisi maininta myös radan sulkemiseen johtaneista syistä ja siitä että koko paikkakuntaa ja sen liiketoimintaa hyödyttäneen radan toiminta lopetettiin aluksi hyvin pienten ongelmien kasvettua sovittelemattomina liian suuriksi ja sen ajan ihmisten riitaisuuden ja mahtipontisuuden seurauksena. Ongelmat eivät kokonaisuutena olleet niin suuria etteikö niihin olisi kuitenkin ollut löydettävissä ratkaisua hyvällä yhteishengellä.
  Muistolaatan luona voisivat paikalliset huoltoasemayrittäjät, majoituspalveluiden tarjoajat ja muutkin palveluiden tarjoajat pysähtyä ja käydä muistelemassa radan toiminta-aikana olleita tapahtumia ja elämää kesäisinä viikonloppuina.
  Joku nyt vielä nuorekas paikallinen moottoriurheilun ystävä olisi sitten tulevaisuudessa aikuistunut ja eläköitynyt ja rollaattorin kanssa muistolaatan luona kaiholla muistelisi “niitä vanahoja hyvvii aikoja” kun siihen pysähtyisi ohiajavia turisteja katsomaan “pyhiinvaelluskohdetta”,
  Vanha herra kertoisi muistelmiaan turisteille ja heidän lapsilleen, “muistan kun yhtenähi kesänä jo perjanttai-iltana tul kilipa-auton kuletuskalusttoo ihan katkeemattomana virtana molemmista suunnista Juvalta ja Pieksämäeltä päen,sillon ol tällähi kylällä elämmee,pyhänseutuna ol sitten rak rase kilippailut,ol ne vuan vehkkeitä suatto olla monta tuhatta hevosvoimmoo yhessähhii nitroraksterissa…. setä keskeyttäisi kertomuksensa ja ottaisi välillä nitron omasta purkista, ja jatkaisi Meteli ol kyllä kova kun kaheksan pakoputkkee tul suorraan moottorista ulos, vuan siinä ei kauvan männy kun se auto ol tuolla muisttaaksen 400 metrin piässä. Sehän se meteli häirihti nuita muutammoo mökkiläistä,ei se kuitenkkaan minnuu häirinnä vaikka minun mökkin on vielähi lähimpänä sitä rata-aluvetta,yrittihän ne vastusttajat suaha minunnii nimmee niihin ratanvastustuspaperloihesa vuan minä sannoin jotta ompahan tällähi kylällä jottain tapahtummoo etes sillon kun on nuita kilipa-ajoja jotta minä en nimmeen laita semmosseen paperriin. Ol ne vuan aikoja,sillon tämähi Virtasalamen kylä tuntu elävän,mies iskee silmää ja sanoo “Eikö liene Tuulen Jouni antanna vappaalippuja niille vastustajille vai mistä lie johtunna se niin kiivas rettelöinti ratan lopettamiseks ja omankylän vahingoks”. Turistit harmittelevat radan kohtaloa ja jättävät muutaman kukan muistolaatan vierelle ja jatkavat matkaansa. Vanha herra jää vielä muistelemaan niitä vanhoja hyviä aikoja,käärii sätkän ja hieraisee tipan silmäkulmastaan ja nauttii hiljaisuudesta kuten myös muutkin paikkakunnan yritykset.
  Toivottavasti tuo mielikuvitustarinani jää toteutumatta
  Toivottavasti Motoparkin tulevaisuutta uhkaavat erimielisyydet saadaan soviteltua ajoissa ettei käy niinkuin Keimolassa.
  Kaikki sympatiani ja myötätunto John Tuulen ja MOTOPARKIN ratatoiminnalle. JP

 42. Mielenkiintoinen pointti on myös se että kuinka moni valittajista on asunut radan vierellä radan rakentamisesta lähtien ? Itse kuullut villiä faktaa että jokin kansanedustaja muuttanut radan vierelle kesäpaikkansa sinä aikana kun rata ollut toiminnassa tarkoituksenansa valittaa radan toiminnnasta ?
  Se on ihan vitun sama onko sitä mökkiä siinä ollut aiemmin, mutta onko näillä spekseillä aiheellista siihen mökkeröön muuttaa, kun tiedossa on ääntä ?? Myykäähän mökkinne pois vaikka harrastajille ja painukaa johonkin muualle mökkeilemään jos pieni meteli noin pahasti häiritsee. Mua ei häiritsisi yhtään vaan ihan mielelläni kuuntelisin koska itsekkin harrastan rata-ajoa.
  Ihan turha myös väittää ettei ajoneuvon hallinta vaikuta liikenneturvallisuuteen positiivisesti. Kyllä se vaikuttaa ja paljon vaikuttaakin. Itse olen 15 vuotiaasta ajanut autolla jäärataa ja pyörällä motocrossia ja road-racingia ja ensimmäistäkään kolaria en ole ajanut koskaan ja kortti ollut 23 vuotta. Monta tiukkaa paikkaa ollut mutta ajoneuvon käsiteltävyyden ansiosta kyennyt väistämään tilanteen jossa nämä valittajat varmasti olisivat ajaneet kolarin.
  Jos tässä yksikin valittajista on muuttanut radan vierelle radan valmistumisen jälkeen oli mökki siinä tai ei niin voisitteko myydä mökkinnne ja painua muualle valittamaan vaikka tieliikenteen melusta tai sienien kasvuäänistä?

 43. Jätän turhat väännöt väliin ja totean taas nämä 2 erittäin painavaa syytä radan puolesta. 1. Miksi helvetissä muuttaa moottoriradan viereen jos meteli häiritsee? (kyllä, asioista voi ottaa selvää) 2. Moottoriratoja ei kotosuomessa enää montaa ole ja näin “harrastus” siirtyy sinne yleisen liikenteen puolelle..

 44. Mihin perustuu tieto, että valittajat ovat muuttaneet paikkakunnalle moottoriradan perustamisen jälkeen? Se todetaan monissa puheenvuoroissa.
  Mistä asian voi tarkistaa?

 45. Asian voi tarkistaa virallisista asiakirjoista. Ensimmäisenä tulee mieleeni Etelä-Savon ympäristökeskuksen ympäristölupapäätös 19.8.2003 http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=114417&lan=fi, jossa todetaan ettei uusia kiinteistöjä lähialueelle ole rakennettu radan perustamisen jälkeen.

  Asukkaat ovat edelleen samoja tai samoista perheistä. Monilla perheillä on useamman sukupolven perinteet alueella, joka edustaa vanhaa kyläkulttuuria. Alueella on lisäksi oma-asutusta, jonka juuret ovat syvällä historiassa. Tähän verraten Motopark on todella uusi – ja keskellä asutusta varsin yllättävä tulokas. Täytyy vain ihmetellä sijoitusratkaisuun vaikuttaneita päättäjiä!

  Motoparkia koskevia tosiasioita voi selvittää myös Mikkelistä Etelä-Savon ELY-keskuksen kirjaamosta. ES ELY:n ympäristöpuoli toimii lisäksi Motoparkin toiminnan valvojana, joten sieltä pitäisi löyty viimeisin virallinen tieto asioiden tilasta.

 46. Vai kyläkulttuuria. sitä en lähde kiistämään mutta kyseisen kylan hällimäen suurin yhdistävä tekijä on metsästysseura joka tekee merkittävän määrän talkoita motoparkissa ja näin ansaitsee taloudellista hyötyä. Onkin sääli metsästys seuran kannalta jos tämä ansio menetetään. se on mahdollistanut metsästysseuran tilojen kehittämistä, ja seuralla onkin hieno eräkartano ja muutaman vuoden vanha nylkytila hirville. Itse asiassa henkilökohtaisesti ihmettelen että henkilöt jotka ovat vuokranneet maat tai jopa kuuluvat kyseiseen seuraan voivat vastustaa rataa jonka toiminta mahdollistaa seuran kehittämistä. Epäilen että nämä vastustajat olisivat valmiit korvaamaan ne menetykset vuosi tasolla mitä seura kokisi jos rata jouduttaisiin lopettamaan.
  On selvää että tänä päivänä monet asiat jakavat mielipiteitä. Tämä meluhaitta on sinänsä mielenkiintoinen koska alueella on jonkin verran maanviljelyä, ja monen vuoden kokemuksella väitän. istuessani mökin laiturilla traktorinmelu kuuluu siihen yhtä kovaa, kun radalta tuleva ääni. Joten en voi ymmärtää että nämä melurajoitukset koskavat vain alueen yhtä toimijaa. ja PRO hällinmäki ei olet tähän asiaan ottanut mitään kantaa, vaan pelkän radan aiheuttamaan meluun. Tämähän on suorastaan törkeää. Pitäisihän nämä melurajoitukset koskea myös kaikkia muita toimijoitakin eikä pelkästään rataa.
  Radan taloudelliset vaikutukset virtaselmelle ovat kiistattomat. En voi käsittää miten tämän muuttotappio alueen olisi vara menettää rata joka tuo joka kesä tuhansia ihmisiä tuomaan euroja paikallisille yrittäjille. Tässä valitus prosessissa huomee sen suomalaisen mentaliteetin hyvin että ei tarkastella asiaa nenäänsä pitemmälle ja ollaan kateellisia toisille. Ja mielenkiintoinen asia myös näissä lupa asioissa on se että miten on mahdollista että suomessa olevilla radoilla on eri melurajoitukset. Kyllähän ne pitäisi olla yhden mukaiset ja äänirajat oltava sellaiset että ne sallivat ajamisen laitteilla millä ei voida liikenteessä ajaa. Ilman muuta radalla pitää olla ajo aikoja mihin aikaan näitä meluja saa päästää mutta nykyiset 11-18 on naurettavat, eihän kaupungissakaan vaikka siellä asuu paljon enemmän ihmisiä ole vastaavia, vaan rakennustyömaalla alkaa piikkaaminen klo 7 oli asukkaat tulleet töistä yövuoron jälkeen tai ei. ajo ajat voisivat hyvin olla arkisin 9.30-18 ja viikonloppuisin 10-18 tai 10-19. kuten aiemmin totesin ei ne maajussitkaan 11 asti odottele ennen kuin kyntöhommat alkaa. tai metsurit siihen asti eväitä syö vaikka ääni on yhtä kantavaa ja “häiritsevää”.
  Ja mitä tulee ES ELY:n valvontaa niin se on sinänsä väärin että kyseinen toimija on valvoja koska olen nähnyt listoja missä kyseilen laitoksen työntekijöitä ovat vastustajina. Valvojanhan pitäisi kuitenkin olla puolueeton toimija.

 47. “Ja mitä tulee ES ELY:n valvontaa niin se on sinänsä väärin että kyseinen toimija on valvoja koska olen nähnyt listoja missä kyseilen laitoksen työntekijöitä ovat vastustajina. Valvojanhan pitäisi kuitenkin olla puolueeton toimija.”

  Noihin listoihin palatekseni ne ovat epävirallisia, mutta jos ne pitävät paikaansa niin on kyseenalaista että ELY suorittaa valvontaa.

 48. Hyvänen aika. Onko nuori herra Tynkkynen tyhmä, valehtelija vai onko maailma muuttunut täydellisesti?

  “Olen suorittanut asevelvollisuuden. https://www.orastynkkynen.fi/?page_id=15.”

  ■Siviilipalvelus Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksessa julkaisutoimittajana 1997–98

  Mistä lähtien siviilipalvelus”miehet” ovat alkaneet asetta kantamaan siviilipalvelustaan suorittaessaan?

  Mutta myönnettäköön rajavartiolaitoksessa sissikoulutuksen saaneena reservin upseerina, että tuollainen julkaisutoimittajana työskentely on kyllä ehdottomasti kunnioitettava uhraus maamme itsenäisyyden turvaamiseksi, etenkin kun sen suorittaa aseistettuna. Vain erinomaisella kunnolla ja rautaisilla hermoilla varustettu kansalainen kykenee tuollaiseen vaativaan, pitkiä valvomisaikojakin vaativaan tehtävään.

  Tiedän, ettei poliitikkojen tarvitse totta puhua, mutta rajansa nyt valehtelullakin. Älä viitsi esiintyä asepalveluksen suorittajana kun sinusta ei sellaiseen ole ollut. Vapaamatkustajia tässä maassa on yhä enenevässä määrin ja pakko se on kai hyväksyä. Mutta se, että vapaamatkustajat ilkeävät valehdella ja väittävät suorittaneensa velvollisuutensa, se on pöyristyttävää.

  Oman maanpuolustusvelvollisuuteni olen suorittanut Immolassa 1991-1992 ja reserviupseerikoulun Haminassa kurssilla 197. Minulla ei ole kotona kivääreitä eikä sarjatuliaseita toisin kuin muutamalla tuntemallani siviilipalveluksen suorittaneella aseistakieltäytyjällä. Kertaamaankin olen joutunut neljästi, entä sinä?

  Jatkokysymys Orakselle. Miksi valehtelit? Etkö tiennyt, että valheella on lyhyet jäljet?

 49. Asevelvollisuus on eri asia kuin asepalvelus. Asevelvollisuudesta säädetään asevelvollisuuslaissa, jossa erikseen viitataan siviilipalveluslakiin.

  Eduskunnassa hyväksytyn lain perusteluissa todetaan mm., että “Maanpuolustusvelvollisuuden ydin on yleisessä asevelvollisuudessa, joka suoritetaan varusmiespalveluksena puolustusvoimissa tai tämän korvaavana siviilipalveluksena siviilipalveluslain nojalla”.

  Siviilipalveluksesta saa tietenkin olla montaa eri mieltä, mutta minusta keskustelun osapuolen henkilöön käyminen tällä tavalla ei ole kovin rakentavaa – eikä muuten liity tämän sivun keskusteluun mitenkään.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *