ranneliike.net: Tutkimusten perusteella

Eduskunnan täysistunnossa käytiin viime viikolla värikäs keskustelu tasa-arvoisesta avioliittolaista. Lain vastustajat pelottelivat moniavioisuudella, insestillä ja jopa pedofilialla. James Hirvisaari (ps.) sai jotenkin sotkettua mukaan minareetitkin.

Tasa-arvoisen avioliittolain vastustajat vetosivat useaan otteeseen tutkimuksiin. Esimerkiksi Mika Niikko (ps.) väitti, että tutkimusten perusteella “lapsen kehityksen kannalta parasta on kasvaa isän ja äidin kotona hoivassa”.

Keskiviikkona Niikon avustaja lähetti pyynnöstäni koosteen mainituista tutkimuksista. Mitä niistä kävi ilmi?

Saamistani 20 kirjoituksesta ilmeisesti vain kaksi on julkaistu vertaisarvioiduissa artikkelisarjoissa. Niitä ei siis ole altistettu tiedeyhteisön kriittiselle tarkastelulle, eivätkä toiset tutkijat ole voineet varmistaa, että tutkimusmenetelmissä on tolkkua.

Tämä ei estä monia kirjoittajia arvostelemasta tutkimuksia, jotka kriittisen seulan ovat läpäisseet. Kirjoituksissa kannetaan huolta tutkimusten pienistä tai valikoituneita otoksista. Edustavan otoksen kokoaminen ajoittain syrjinnän kanssa kamppailevasta vähemmistöstä ei olekaan aina helppoa.

Erityisesti Yhdysvalloissa on kuitenkin tehty myös hyvin laajaan ja edustavaan otokseen perustuvia tutkimuksia. Niiden tulokset tukevat aiempaa tutkimusta: merkittäviä eroja samaa sukupuolta olevien vanhempien perheiden lasten kehityksessä ei ole havaittu.

Niikon suosimat artikkelit ja niissä käytetyt lähteet sisältävät tutkimusnäkökulmasta monia eriskummallisuuksia ja jopa räikeitä puutteita. Esimerkiksi

  • oikeustieteen professori perustelee näkemyksiään lapsen ja vanhemman suhteesta saduilla
  • homoseksuaalisuus on tarttuvaa “maalaisjärjen” perusteella, mitä todistellaan viittaamalla vuonna 1974 julkaistuun kyselytutkimukseen
  • kirjoitus on otsikoitu “Väittelyssä testattuja tiivistyksiä avioliiton puolustukseksi” (“Debate-Tested Sound Bites on Defending Marriage”), ja sen lähteinä on käytetty mm. CNN:n ja ABC Newsin uutisia
  • tutkimus on julkaistu sarjassa, jonka nimi oli vielä joitakin vuosikymmeniä sitten rodunjalostukseen viittaava The Eugenics Review
  • homovanhempien lasten seksuaalista suuntautumista tarkastellaan aineistolla, jossa kuuden pojan joukosta kaksi (eli kirjoitusta lainaten “jopa 33 %”) pitää itseään homona
  • homo- ja lesboparien lähisuhdeväkivallan yleisyyttä perustellaan kirjekyselyllä, johon vastasi tuhannesta ihmisestä 66
  • homojen parisuhteiden kestoa tarkastellaan aineistolla, johon kelpuutettiin eri vaiheissa esimerkiksi vain HIV-positiivisia tai ei-yksiavioisia miehiä

Tasa-arvoisen avioliittolain vastustajat siteeraavat ahkerasti Paul Cameronin tutkimuksia. He jättävät yleensä häveliäästi mainitsematta, että Yhdysvaltain psykologinen seura, Nebraskan psykologinen seura ja Yhdysvaltain sosiologinen seura ovat kukin vuorollaan erottaneet Cameronin tai tuominneet hänen työnsä vakavien tieteellisten väärinkäytösten ja tutkimusten vääristelyn vuoksi

Yhdessä tutkimuksessa Cameron luki “kaikki amazon.comista huhtikuussa 2004 saatavat kirjat, jotka käsittelivät aikuisia, joilla oli transsukupuolisia tai homovanhempia”. Niissä homo-, lesbo- ja trans-vanhemmat sekä heidän lapsensa kertoivat omia tarinoitaan. Kirjoja löytyi kolme.

Yhdessä aineiston kirjoista oli nimenomaan haettu tarinoita sateenkaariperheen lapsilta, jotka ovat itse homoja tai lesboja. Jos aineiston valikoi näin, on toki helpompi väittää homovanhempien saavan homolapsia.

Kaikesta huolimatta osa Niikonkin mainitsemista tutkimuksista puhuu hänen omia väitteitään vastaan. Erässä tutkimuksessa opettajat ja äidit havaitsivat sateenkaariperheiden lapsissa enemmän merkkejä kiintymyksestä, vastaanottavaisuudesta ja huolenpidosta. Lapset myös pitivät itseään muita useammin koulussa ja naapurustossa pidettyinä. Tämänkö perusteella samaa sukupuolta olevilta pareilta pitäisi kieltää avioliitto ja mahdollisuus hakea adoptiota?

Niikon suosimat kirjoitukset eivät siis anna aihetta arvioida uudelleen tiedeyhteisön varsin vankkaa käsitystä. Sen mukaan samaa sukupuolta olevien vanhempien lapset kasvavat kutakuinkin yhtä onnellisiksi, tasapainoisiksi ja hyvällä itsetunnolla varustetuiksi kuin eri sukupuolta olevien vanhempien mukulat.

Oras Tynkkynen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *