ranneliike.net: Voiko avioliittoaloitetta käsitellä?

Julkaistu ranneliike.netissä.

Aloite tasa-arvoisesta avioliittolaista odottaa eduskunnan lakivaliokunnan pöydällä. Julkisuudessa on taitettu peistä siitä, miksi aloite ei etene.

Monille kokeneillekin poliitikoille valiokuntien pelisäännöt tuntuvat olevan vähän hakusessa. Kerrataan siis vähän.

Valiokunta voi vapaasti päättää, alkaako käsitellä aloitetta. Hommaan voi ryhtyä, vaikka aloitteessa olisi vain yksi allekirjoittaja. Vastaavasti mikään laki ei velvoita valiokuntaa käsittelemään aloitetta, vaikka tukijoita olisi yli sata.

Valiokunnat ovat aiemminkin käsitelleet aloitteita, joihin puumerkkinsä on laittanut alle sata kansanedustajaa. Osa niistä on mennyt läpikin. Mistään ennenkuulumattomasta ilmiöstä ei siis ole kyse.

Jotkut ovat pelänneet, että avioliittoaloitteesta voi tulla ennakkotapaus. Sen jälkeen aloitepadot murtuvat ja valiokunnat tikahtuvat edustajien tehtailemiin aloitteisiin.

Pelko on aiheeton. Valiokunnan enemmistö päättää aina käsittelystä. Se voi siis halutessaan jättää pölyttymään aloitteet, joita ei katso riittävän merkityksellisiksi.

Miksi lakivaliokunnan sitten kannattaa ottaa aloite tasa-arvoisesta avioliittolaista käsittelyyn? Tähän on monta syytä.

Aloite nauttii eduskunnassa laajaa kannatusta. Sen on allekirjoittanut 76 kansanedustajaa, mukana useita ministereitä ja puolueiden puheenjohtajia. Lisäksi tukensa on ilmoittanut moni muu edustaja. Kuudesta hallituspuolueesta aloitetta tukee viisi.

Avioliittolaki kiinnostaa ja puhuttaa suurta joukkoa suomalaisia. Tuoreimman kyselyn mukaan uudistuksen kannalla on 57 prosenttia suomalaisista. Oli sitten aloitteen puolesta tai sitä vastaan, demokratiassa kansa ansaitsee asialle kunnollisen käsittelyn.

Tasa-arvoinen avioliittolaki on hiljattain mennyt läpi mm. Tanskassa ja kolmessa Yhdysvaltain osavaltiossa. Parhaillaan lakia ollaan säätämässä mm. Ranskassa ja Isossa-Britanniassa.

Avioliittolaki päätyy todennäköisesti eduskunnan asialistalle joka tapauksessa. Jos valiokunta kieltäytyy käsittelemästä kansanedustajien lakialoitetta, se saattaa saada pöydälleen samansisältöisen esityksen kansalaisaloitteen muodossa.

Mitään estettä aloitteen käsittelyyn lakivaliokunnassa ei ole. Toisaalta käsittelyä puoltaa moni vahva seikka.

Lakivaliokunnalla on siis kaikki ratkaisun avaimet käsissään.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *