Vihreä blogi: Avataan höttöä

Viime viikonloppuna työministeri Sinnemäen erityisavustaja lähetti vahingossa toimittajille viestin, jossa perattiin demarien verolinjauksia. Viestissä todettiin: ”Ja en kyllä tajua, mistä saavat 500 miljoonaa ymppäveroja noilla rajauksilla! Musta olisi tosi hyvä jos Oras voisi avata tuota höttöä.”

Minäpä avaan.

Alkuvuodesta kolme nykyistä suurta puoluetta ovat kaikki julkistaneet omat verolinjauksensa. Se on hienoa, sillä nyt äänestäjät voivat arvioida puolueiden kantoja – ja taustalla olevia arvovalintoja. Vihreät julkisti omat veropoliittiset linjauksensa jo marraskuussa.

Ympäristön kannalta kokoomuksen verolinjaukset ovat kolmesta suuresta parhaat. Vaikka puolueen ohjelma on yksityiskohdissa säästeliäs, siinä näytetään vihreää valoa energiaverojen korottamiselle ja saastuttaja maksaa -periaatteen vahvistamiselle.

Keskustan ja demarien verolinjaukset ovat puolestaan ympäristön näkökulmasta perin vaatimattomia. Puolueet torppaavat kotitalouksien energiaverojen korottamisen, mikä merkitsee niiden tosiasiallista laskemista – euromääräiset verot kun menettävät voimaansa inflaation takia. Molemmat myös väläyttelevät teollisuuden energiaverojen leikkaamista eri mekanismeilla.

Keskusta ja demarit perustelevat kantaansa sillä, että energiaverot korottaisivat tavallisten suomalaisten kustannuksia. Ja ihan totta, verot maksaa aina joku.

Puolueiden omat ehdotukset vaikuttavat kuitenkin samoin. Sekä keskustan ajamaa arvonlisäveroa että demarien pakkaus- ja jäteveroja maksaisivat kaikki suomalaiset maksukyvystä riippumatta.

Pakkausveroa on vähän vaikea puolustaa ympäristösyilläkään. Pakkausten osuus arjen ympäristökuormituksesta on marginaalisen pieni. Jos pakkausten vähentäminen lisäisi esimerkiksi ruoan hävikkiä, ympäristöhaitat voisivat jopa kasvaa.

Keskusta ja demarit ovat siis valmiita menemään tasaveroilla kuluttajien kukkarolle silloin, kun verojen ympäristöhyödyt ovat vaatimattomia. Puolueet kuitenkin karttavat veroja, joilla voitaisiin tehokkaasti ohjata vähentämään ympäristökuormitusta.

Kaikkien kolmen puolueen verolinjausten arviointia vaikeuttaa epämääräisyys. Demarit haluavat kerätä 550 miljoonaa euroa lisää ”ympäristö- ja haittaveroilla”, mutta summan jakautumista alkoholi- ja tupakkaverojen sekä toisaalta pakkaus- ja jäteverojen välillä ei ennen vaaleja haluta paljastaa. Keskustasta ja kokoomuksesta ei saa irti tätäkään vähää.

Vihreät on valmis korottamaan maltillisesti veroja, jotta valtiontalouden kestävyysvaje saadaan katettua ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus turvattua. Samalla haluamme kuitenkin uudistaa verojärjestelmää ympäristön kannalta kestävään ja sosiaalisesti oikeudenmukaiseen suuntaan.

Molemmissa suhteissa suurten puolueiden linjaukset jättävät paljon parantamisen varaa.

2 Responses

  1. Vihreitten verolinjaus ei ole sosiaalisesti oikeudenmukainen. Syy: energiaverojen korotus, jota Vihreät ajaa, on tuhoisa pien- ja keskituloisille perheille, jotka joutuvat valitettavasti vastaisuudessakin lämmittämään talonsa näillä kovilla pakkasilla lähinnä sähköllä tai öljyllä koska kalliimpiin lämmitysvaihtoehtoihin ei ole varaa. Minusta on kohtuutonta, että “saastuttaja maksaa” -periaattteellanne syyllistätte juuri näitä tuhansia ja tuhansia lapsiperheitä, joiden maksukyvystä suurin osa menee välttämättömiin asumisen kustannuksiin – etupäässä lämmitykseen. Tiedän, että Vihreiden näkökulmasta me asutuskeskusten ulkopuolella asuvat perheet olemme pahimman sortin saastuttajia, mutta on falskia väittää vverolinjaustanne sosiaalisesti oikeudenmukaiseksi.

  2. Samilta unohtuu, että Vihreiden mallissa pienituloisimpien verotusta kevennetään puolella miljardilla eurolla. Kun ottaa lisäksi huomioon, että melkein kaikki etuudet on sidottu kustannusten (ml. energiakulut) mukaan nousevaan indeksiin ja Vihreät tavoittelee myös sosiaaliturvaan parannuksia ensi vaalikaudella, kokonaisuus on sosiaalisesti varsin oikeudenmukainen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *