Vihreä blogi: Enemmän ilmastokriisin torjumiseksi

Energia- ja ilmastostrategian päivitys asettaa monia kovia tavoitteita. Hiilen käytöstä on tarkoitus luopua. Öljyn ja maakaasun käyttöä leikataan. Myös turpeenpolttoa vähennetään selvästi.

Vihreä eduskuntaryhmä tukee näitä tavoitteita. Mutta uskomme myös, että me suomalaiset pystymme tekemään enemmän.

Suomessa uusiutuvan energian osuus on ollut metsäteollisuuden peruja verraten korkea. Uusiutuvien lisäämisessä emme kuitenkaan yllä terävimpään kärkeen.

Parissa kymmenessä vuodessa uusiutuvien osuus sähköntuotannosta on Suomessa kasvanut noin 25:stä 28 prosenttiin. Samassa ajassa Ruotsi on kasvattanut osuutta puolet enemmän, Saksa viisi kertaa niin paljon ja Tanska yli kymmenen kertaa niin paljon.

Suomen tavoitteena on tuottaa seitsemän vuoden päästä tuulisähköä yhtä paljon kuin Tanska tuotti yhdeksän vuotta sitten. Vuosikymmenen lopulla saamme tuulella sähköstämme kuusi prosenttia, Tanska jo 50 prosenttia.

Saksa tuottaa asukasta kohti aurinkosähköä 250 kertaa niin paljon kuin Suomi. Ihan halpaa se ei ole ollut, mutta samalla Saksa on noussut maailman aurinkoteollisuuden kärkeen.

Parantamisen varaa on tuotannon lisäksi siinä, miten energiaa kulutamme. Sähkönkulutus asukasta kohti kasvoi parin kymmenen vuoden aikana Suomessa neljänneksen verran. Tanskassa kulutus lisääntyi vain kolme prosenttia – Ruotsissa jopa vähentyi kymmenen prosenttia.

Strategian perusteella suunta ei näytä olennaisesti muuttuvan. Sähkönkulutuksen ennakoidaan kasvavan meillä vajaassa neljässä vuodessa yhden Loviisan ydinreaktorin tuotannon verran.

Ruotsilla, Tanskalla, Norjalla, Saksalla ja Isolla-Britannialla on kaikilla tiukemmat päästötavoitteet kuin Suomella. Eikä kyse ole vain tavoitteista.

Vuosituhannen taitteesta Saksa on vähentänyt päästöjä asukasta kohti kaksi ja Ruotsi kolme kertaa niin paljon kuin Suomi. Iso-Britannia ja Tanska ovat päässeet nelinkertaiseen päästövähennyksen.

Suomi on kyllä tehnyt paljon, mutta paljon enemmän voidaan tehdä. Paljon enemmän pitää tehdä.

Me pystymme rakentamaan Suomen uudelleen vähäpäästöiseksi. Me pystymme luomaan tuhansia uusia työpaikkoja vihreään talouteen.

Me pystymme vastaamaan tähän haasteeseen. Samalla päättäväisyydellä ja sisulla, jolla tämä kansakunta on aiemminkin menestynyt.

Ryhmäpuheenvuoro eduskunnassa energia- ja ilmastostrategiasta

One Response

  1. Voisitteko olla lyömättä lukkoon kantaanne turpeen energiaksi käytöstä luopumisesta. Lähiaikoina kehitetään turpeennostomenetelmiä, jotka eivät pilaa ympäristöä. Suomessa on valtavat alat ojituksilla luonnontilansa menettäneitä soita. Olisi monessakin mielessä epäviisasta luopua tämän valtavan kansallisvarallisuutemme hyödyntämisestä. Jo nyt poltetaan ulkomailta tuotua kivihiiltä, kun polttoturpeesta on pulaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *