Vihreä blogi: Ilmastolaki etenee, uudet ydinvoimalat torpattu

Hallitusneuvottelut päättyivät Säätytalolla vihdoin perjantaina. Arvioin vihreästä näkökulmasta hallitusohjelman kirjauksia ilmasto-, energia- ja liikennepolitiikasta sekä maa- ja metsätaloudesta.

Ohjelmaan saatiin ensimmäistä kertaa ilmastolaki, ja esityksen siitä laatii vihreä ympäristöministeri. Hallitus ottaa käyttöön ohjeelliset päästöbudjetit ja perustaa tutkijoista koostuvan ilmastopaneelin.

Alkuun ilmastolaki rajataan koskemaan päästökauppasektorin ulkopuolisia päästöjä. Kansallisten tavoitteiden kiristämisestä ei myöskään ole vielä päätöstä. Laki tarjoaa kuitenkin kehikon, jonka varaan voidaan tulevina vuosina rakentaa.

Hallitus päätti tukea EU:n päästötavoitteen tiukentamista, jos selvitykset antavat siihen aihetta. Uskomme, että antavat hyvinkin. Pitkällä aikavälillä tavoitellaan hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Energiapuolella iso voitto oli kirjaus siitä, että hallitus ei myönnä periaatelupia uusille ydinvoimaloille. Näin Fortum voi unohtaa haaveensa Loviisan kolmannesta reaktorista ainakin neljäksi vuodeksi. Jos Fennovoiman voimalahanke kaatuu, ei uutta lupaa voida myöntää tilalle.

Vihreät ajoi ydinvoimaloiden rakennuslupien turvallisuusehtojen tiukentamista. Tätä ei saatu, voimaloiden stressitestit kylläkin. Ydinvoimaloille tulee windfall-vero, ja uraaniveroa selvitetään.

Turpeen käyttöä vähennetään ja turpeen veroa korotetaan. Öljyriippuvuuden vähentämisestä laaditaan ohjelma. Luonnolle turmiolliset Vuotoksen ja Kollajan altaat saadaan edelleen estettyä.

Uusiutuvatavoitteesta pidetään kiinni ja energiatehokkuustoimikunnan esitykset toteutetaan. Valitettavasti säästökuuri iski myös uusiutuvatukiin, mikä voi hankaloittaa uusiutuvien lisäämistä.

Liikenteessä saatiin läpi liuta Vihreiden tavoittelemia asioita. Esimerkiksi valtakunnallinen joukkoliikennelippu ja reittipalvelu toteutetaan, kaupunkiseutujen lähiraideliikennettä edistetään sekä suurten kaupunkien joukkoliikennetukea lisätään.

Tärkeät ratahankkeet viedään loppuun ja perusradanpitoa painotetaan. Rahasta tosin tulee taatusti niukkuutta. Lisää varoja voidaan saada valtion omaisuuden myynnistä ja tienkäyttömaksuista.

Maa- ja metsätaloudessa ilahduttaa maatalouden ympäristötukien tehostaminen, luomu- ja lähiruoan edistäminen sekä metsälain uudistaminen luonnon monimuotoisuutta tukevaksi. Eläinsuojelulaki päivitetään eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi ja eläinsuojeluasiamiehen virka perustetaan.

RKP:n vaatimuksesta ohjelmassa sanotaan ikävästi, että hallitus tukee turkistuotannon kehittämistä. Toisaalta heti perään saatiin ensimmäistä kertaa kirjaus turkistarhauksesta luopumisesta. Tämä on tärkeä signaali: nykyisen kaltainen turkistarhaus on tulossa tiensä päähän.

Kokonaisuutena ohjelma ei ole niin vihreä kuin olisimme toivoneet. Se on kuitenkin aivan olennaisesti vihreämpi kuin ilman Vihreiden osallistumista.

Siksi puollan sen hyväksymistä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *