Vihreä blogi: Kuuluuko kansan päättää demokratiassa?

Julkaistu ensimmäisenä Vihreässä blogissa.

Vihreät esitti lauantaina kansanäänestystä ydinvoimasta luopumisesta. Äänestyksessä suomalaiset saisivat ottaa kantaa siihen, voidaanko Suomeen myöntää lupia vielä uusille ydinvoimaloille. Samalla linjattaisiin siitä, tuleeko vanhoja ydinvoimaloita alkaa sulkea sitä mukaa kuin kestäviä, vähäpäästöisiä ratkaisuja on riittävästi tarjolla.

Vastaanotto aloitteelle oli muissa puolueissa kriittinen, jopa tyrmäävä.

Vasemmistoliiton puoluesihteeri Sirpa Puhakka ihmetteli, miksi nyt pitäisi järjestää äänestys, vaikka hallitus juuri ohjelmassaan linjasi energiapolitiikkaa. Hallitusohjelmat laaditaan kuitenkin neljäksi vuodeksi, mutta energiainvestointeja tehdään vuosikymmeniksi eteenpäin. Kansan enemmistön mielipide linjaisi energiapolitiikan suuntaa yli hallitusrajojen.

Sosialidemokraattien Mikael Jungner kuvasi esitystä ”vastuuttomaksi”. Vihreiden mielestä taas on vastuullista, että energiataloutta rakennetaan ulkomaisen riskiteknologian sijaan kotimaisten, kestävien ratkaisujen varaan ja että kansa saisi siitä päättää.

Kristillisdemokraattien puoluesihteeri Asmo Maanselkä puolestaan piti YLEn uutisen mukaan kansanäänestystä arveluttavana demokratian kannalta. Vihreissä kansan enemmistön mahdollisuutta päättää suurimmista asioista pidetään päinvastoin demokratian mukaisena.

Kansanäänestys ruokkisi vilkasta yhteiskunnallista keskustelua ja auttaisi kansalaisia muodostamaan kantansa eri näkemysten perusteella. Näin kävi taannoin EU-jäsenyydestä päätettäessä.

STT:n uutisessa tulkittiin Vihreiden vaativan, että Olkiluodon vanhat reaktorit suljetaan vuoteen 2018 mennessä. Kannanotossa ei kuitenkaan otettu kantaa yksittäisten reaktorien sulkemistahtiin.

Vihreiden mielestä vanhoista ydinvoimaloista tulee luopua mahdollisimman ripeästi. Tämän tulee tapahtua kuitenkin sellaisessa aikataulussa, että sähköhuolto ehditään turvata uskottavasti kestävillä ratkaisuilla.

Olisi ennenaikaista lyödä lukkoon tiukkaa aikataulua yksittäisten reaktorien alasajolle. Sen sijaan kaikki paukut tulee keskittää energiatehokkuutta parantavan ja kotimaista, uusiutuvaa energiaa lisäävän uuden teknologian käyttöönottoon.

Sitä toivottavasti muutkin puolueet voivat tukea.

2 Responses

  1. Asiantuntijakysymyksissä päätösvallan antaminen kansalle on typerää. Suurimmalla osalla kansasta ei ole oikeasti juuri minkäänlaista hajua ydinvoimaloiden toiminnasta, niiden eroista tai erilaisten voimaloiden turvallisuudesta. Ja jos ydinvoima on kysymys, joka voidaan antaa kansan päätettäväksi, niin miksei juuri esimerkiksi vaikka tuo maahanmuuttokysymys? Vähemmän siinä tarvitsee tietää tekniikasta ja todennäköisyyksista. Eli en kannata kansanäänestyksiä tälläisissa asioissa ja asiasta erittäin osuvasti argumentoi myös nimimerkki Masinoija omassa blogissaan:
    https://masinoija.wordpress.com/2009/09/03/suora-kansanvalta-lisaa-mutu-tuntumaa-paatoksentekoon/

  2. Ydinvoimaratkaisussa varmasti asiantuntemus on tarpeen, mutta se poikkeaa tässä suhteessa olennaisesti EU-jäsenyydestä? Voi olla, että monetkaan kansalaiset eivät ole perehtyneet ydinvoimateknologiaan, mutta en rohkenisi väittää, että niitä perusteellisesti hahmottaisi kovin moni kansanedustajakaan.

    Sekä kansanedustajien että kansalaisten enemmistö on asiantuntijoiden tuottaman tiedon varassa. Tämän tiedon perusteella sitten sekä kansanedustajat että kansalaiset saavat ja joutuvat muodostomaan oman kantansa arvojensa pohjalta.

    Maahanmuutto poikkeaa ehkä kysymyksenä EU-jäsenyydestä ja lisäydinvoiman periaateluvista siinä, että maahanmuuton ehtoja voidaan rukata puoleen ja toiseen periaatteessa vaikka joka vuosi. Kerran hyväksyttyä ydinvoimalaa taas on vaikea torpata, ja kantaa EU-jäsenyyteenkään ei oikein voi muuttaa tämän tästä.

    Siksi päätökset niistä ovat erityisen tähdellisiä, mikä minusta puoltaa kansanäänestystä. Sinänsä en tosin vastusta kansanäänestystä maahanmuuttopolitiikan suunnastakaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *