Vihreä blogi: Oikaisu

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti toissapäivänä, että Fennovoiman ydinreaktorin luvan ehdoksi asetetaan vähintään 60 prosentin ”kotimainen” omistus. Fennovoiman tiedotteessa esitettiin puolestaan, että tuon verran pitää olla ”suomalaista” omistusta.

Tiedotteista voi saada sellaisen käsityksen, että ehto koskee kotimaista ja suomalaista omistusta. Näin ei kuitenkaan ole.

Ministeri Vapaavuoren (kok.) tiedotustilaisuudessa pitämän puheen kirjallisessa versiossa kotimainen omistus on laitettu lainausmerkkeihin. Kotimaisuutta ministeri avasi seuraavasti:

”Kuten olen useasti aiemmin prosessin yhteydessä todennut, meillä on mielestäni kansallinen intressi edellyttää, että yhtiön omistuksesta selkeä enemmistö on ”kotimaisilla” [sic] toimijoilla, eli siis käytännössä toimijoilla, joiden asuin- tai kotipaikka on EU:n tai ETA-maiden alueella.

TEM:n käsityksen mukaan kotimaisen omistuksen tulee olla vähintään 60 %.”

”Kotimainen” ei tarkoitakaan samaa kuin kotimainen. Fennovoiman tapauksessa ”kotimainen” voi tarkoittaa myös esimerkiksi bulgarialaista, kreikkalaista tai kroatialaista.
Voiko periaateluvan ehdoksi asettaa oikeasti eikä vain lainausmerkeissä kotimaista omistusta? Kyllä voi. Ministeri itse muotoili asian eläväisesti:

”Periaatepäätösprosessiin kuuluva vaatimus yhteiskunnan kokonaisedun tarkastelusta ja tähän liittyvä ministereiden ja kansanedustajien henkilökohtainen harkinta sen määrittelemiseksi, mahdollistavat teoriassa minkä tahansa poliittisluontoisen vaatimuksen asettamisen hankkeen etenemiselle. Teoriassa voitaisiin siis edellyttää esimerkiksi sitä, että kaikkien omistajien tulee olla vaikkapa pohjoissavolaisia tai oululaisia teollisuusyrityksiä.”

Toisin sanoen jokainen ministeri ja kansanedustaja voi päättää, mitä asioita painottaa yhteiskunnan kokonaisedun punninnassa. Jos joku pitää tärkeänä, että Fennovoimasta vähintään 60 tai vaikka 100 prosenttia on päätöstä tehtäessä oikeasti kotimaisessa omistuksessa, hän voi hyvin toimia tämän mukaisesti.

Ja jos ehto ei täyty, voi äänestää periaateluvan hylkäämisen puolesta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *