Vihreät ilmasto- ja energiastrategiasta: Energiankulutus ensimmäistä kertaa laskuun

– Tuulivoiman syöttötariffi merkittävä avaus

Valtioneuvoston tänään hyväksymässä pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa tehdään historiallinen peruslinjaus, jonka mukaan energiankulutus käännetään ensimmäistä kertaa laskuun. Sen saavuttaminen edellyttää käytännössä kulutuksen kasvun taittamista jo lähivuosina.

– Strategian myötä Suomi saa uskottavan tiekartan, jolla pääsemme EU:n yhteisiin tavoitteisiin ilmastopäästöjen vähentämisessä ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisessä, valtioneuvoston ilmastopoliittinen asiantuntija, kansanedustaja Oras Tynkkynen toteaa.

– Ensimmäistä kertaa meillä on nyt konkreettinen, numeerinen ja aikataulutettu tavoite energiankulutuksen vähentämiselle. Tämä tarkoittaa vähemmän ilmastopäästöjä, suurempaa energiaomavaraisuutta, pienempää tuontiriippuvuutta ja pienempiä energialaskuja, Tynkkynen sanoo.

Strategiassa näytetään ydinvoimalle keltaista valoa, mutta Vihreät näyttävät ydinvoimalle edelleen punaista valoa. Vihreät muistuttavat, että päätös ydinvoiman tarpeesta tehdään aikanaan ydinenergialain edellyttämän yhteiskunnan kokonaisetutarkastelun jälkeen. Ydinsähkölle on vaihtoehtoja.

– Strategian koko tarkastelujaksolla sähköntuotannon tavoitetaso on mitoitettu niin, että kuudetta ydinvoimalaa ei ole käytössä. Tästä huolimatta runsas sähkön nettotuonti kääntyy nettovienniksi. Sähköntuotannolle löytyy ydinvoimaa parempia vaihtoehtoja: meidän on mahdollista tehostaa sähkönkäyttöä ja lisätä uusiutuvan sähkön tuotantoa, Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anni Sinnemäki painottaa.

Vihreät korostavat, että strategian toteuttaminen ei edellytä eikä mahdollista Vuotoksen tai Kollajan altaiden rakentamista.

– Sekä Kollaja että Vuotos ovat poissuljettuja vaihtoehtoja. Tämä on myös hallituksen kesken sovittu. Strategiassa Kollajan rakentamista ei ole laskettu mukaan vaihtoehtoihin. Altaiden rakentaminen olisi luonnonsuojelun näkökulmasta kestämätöntä. Siksi on hyvä, että tämä ratkaisu on saatu aikaan, Anni Sinnemäki sanoo.

Strategiassa sovittu tuulivoiman lisäyspäätös on merkittävä avaus. Se merkitsee tuulivoiman tuotannon monikymmenkertaistamista nykyiseen tasoon nähden.
Tuulivoiman lisäys mahdollistetaan syöttötariffijärjestelmällä. Muiden energiamuotojen osalta syöttötariffien käyttöönottoa selvitetään.

– Tuulivoiman syöttötariffi on merkittävä edistysaskel suomalaisessa energiapolitiikassa uusiutuvien energiamuotojen edistämiseksi. Kannatamme syöttötariffien ulottamista kaikkeen uusiutuvaan energiaan, Sinnemäki toteaa.

Strategiassa todetaan, että windfall-veron käyttöönottoon palataan myöhemmin.

– Ilmastonsuojelussa on suuri rahoitustarve ja windfall-veron tuotoilla voitaisiin panostaa ilmastonsuojeluteknologian kehittämiseen. Ministeri Pekkarinen on useassa yhteydessä osoittanut valmiutensa windfall-veron käyttöönotolle. Tuemme näitä aikeita, Anni Sinnemäki sanoo.

Anni Sinnemäen blogikirjoitus aiheesta

Ilmasto- ja energiastrategia

Lisätiedot:
Valtioneuvoston ilmastopoliittinen asiantuntija, kansanedustaja
Oras Tynkkynen

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja
Anni Sinnemäki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *