Vihreät ydinvoiman lisärakentamisesta: Uuden ydinvoimalan tuotanto menisi vientiin

Hallituksen ilmasto- ja energiastrategiassa todetaan, ettei ydinenergiaa tuoteta Suomessa vientiin. Vihreät katsovat, että päätökset uudesta ydinvoimasta on tehtävä linjassa strategian kanssa. Myönteisen periaatepäätöksen antaminen yhdellekin uudelle ydinvoimalalle merkitsisi ydinvoiman lisärakentamista vientiin. Ydinvoiman rakentaminen vientiin merkitsee käytännössä sitä, että Suomi alkaa “tuoda” ydinjätettä.

Hallituksen strategiassa on sitouduttu energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian huomattavaan edistämiseen. Kun nämä tavoitteet toteutetaan ja otetaan huomioon sähkönkulutuksen romahtaminen, ei uusia ydinvoimaloita tarvita.

– Jos talouskasvu käynnistyy ensi vuonna ja sähkön kulutus lähtee sen mukana ilmasto- ja energiastrategiassa arvioidun mukaiseen nousuun, jää vuoden 2020 sähkön kulutus 90 terawattituntiin, kansanedustaja Oras Tynkkynen toteaa.

– Mikäli kulutuksen kasvu käynnistyy vasta vuonna 2011 ja vuotuinen kasvu seuraa strategian olettamaa, kulutus voi jäädä vuonna 2020 jopa vain 86 TWh:iin. Joka tapauksessa ilmasto- ja energiastrategian tavoite, 98 TWh, alittuu selvästi. 8 TWh:ta vastaa Loviisan kahden ydinreaktorin vuosituotantoa, hän huomauttaa.

– Hallituksella on varsin tuore ilmasto- ja energiastrategia. Siinä linjataan, että ydinvoimaa ei rakenneta Suomeen sähkön pysyvää vientiä silmällä pitäen. Rakenteilla oleva Olkiluoto 3 korvaa nykyisen tuonnin ja uusia ydinvoimaloita on vaikea rakentaa ilman, että tuotannosta valtaosa menisi vientiin. Tämä merkitsee, että yhdellekään uudelle ydinvoimalahankkeelle ei tule myöntää lupaa, kansanedustaja, Vihreiden ydinvoimatyöryhmän puheenjohtaja Timo Juurikkala sanoo.

Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen on toistanut useaan otteeseen, että kaikille kolmelle hakijalle pitää antaa lupa. Vihreät huomauttavat, että Olkiluoto 3:n tapauksessa luodun periaatteen mukaisesti periaatepäätös on voimassa viisi vuotta. Tässä ajassa ydinvoimalan rakennuttajan on haettava rakennuslupa. Rakentaminen on aloitettava kahden vuoden kuluttua luvan lainvoimaisuudesta. Periaatepäätöksiä ei siis voi antaa ”säästöön” kaikille halukkaille.

Päätöksillä vanhojen ydinvoimaloiden korvaamisesta ei ole niin kiire, että nykyisen hallituksen pitäisi asiassa toimia.

– Ilmasto- ja energiastrategiassa todetaan, että lähivuosina ei ole tarpeen ottaa kantaa siihen, minkälaisella kapasiteetilla poistuvat laitokset korvataan. Päätöksillä vanhojen ydinvoimaloiden korvaamisesta ei ole mikään kiire, Juurikkala toteaa.

Ydinvoiman rakentaminen ei ole markkinoille jätettävä päätös.

– Ydinvoiman jätteitä säilötään 200 000 vuotta. Onnettomuuden sattuessa ydinvoimarahastot kattavat vain murto-osan taloudellisista vastuista. Valtio vastaa taloudellisesti ydinvoiman riskeistä, Tynkkynen huomauttaa.

Vihreät ovat avanneet verkkosivuilleen tietopaketin ydinvoimakannoistaan. Sivuilta löytyy myös tiedotustilaisuudessa käytetty taustamateriaali. Sivut ovat osoitteessa www.vihreat.fi/ydinvoima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *