Ydinvoiman lisärakentamisella saavutettavat päästövähennykset Suomessa

Eduskunnan puhemiehelle

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen esityksessä 21.4.2010 “Ydinvoima ja periaatepäätöshakemukset” on kahden uuden ydinvoimalan arvioitu vähentävän Suomen vuotuisia ilmastopäästöjä yhteensä 10 miljoonalla tonnilla vuonna 2020.

Työ- ja elinkeinoministeriön VTT:ltä tilaamassa raportissa “Ydinvoimahankkeiden periaatepäätökseen liittyvät energia- ja kansantaloudelliset selvitykset” kahden uuden ydinvoimalan on arvioitu vähentävän päästöjä Suomessa yhteensä vain noin 1-2 Mt vuoteen 2025 mennessä.

EU:n päästökauppa määrittää sitovan kiintiön päästökauppasektorin päästöille. Jos suomalainen lisäydinvoima vähentäisi päästöjä päästökauppa-alueella, vastaava määrä päästöoikeuksia jäisi muuhun käyttöön. Ellei EU:n laajuista päästökiintiötä samalla tiukenneta, nuo oikeudet käytetään päästöjen tuottamiseen muualla.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millä edellytyksillä elinkeinoministerin arvio lisäydinvoiman rakentamisen tuottamasta 10 miljoonan tonnin vuotuisesta päästövähennyksestä Suomessa voi toteutua,

miksi arvio on viisi kertaa suurempi kuin työ- ja elinkeinoministeriön VTT:ltä tilaamassa selvityksessä ja

paljonko lisäydinvoima vähentää päästöjä koko EU:n päästökauppasektorilla?

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2010

Oras Tynkkynen /vihr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *