Aamulehti: Ydinvoiman merkitys rajallinen

Aamulehdessä kerrottiin Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n uusimman raportin tuloksista (AL 5.5). Lehden mukaan IPCC pitäisi ydinvoimaa ensimmäistä kertaa merkittävänä keinona vähentää päästöjä ja suhtautuisi siihen myönteisesti.

IPCC:n raportin mukaan ydinvoiman osuus maailman sähköntuotannosta voi vuoteen 2030 mennessä kasvaa nykyisestä 16 prosentista 18 prosenttiin. Samaan aikaan uusiutuvien osuus voi kuitenkin lisääntyä 18 prosentista peräti 30-35 prosenttiin.

Uusiutuvien potentiaali päästöjen vähentämisessä on siis IPCC:n mukaan selvästi ydinvoimaa suurempi. Myös energiatehokkuus on olennaisesti merkittävämpi keino torjua ilmastonmuutosta.

IPCC muistuttaa, että ydinvoiman käytön lisäämistä rajoittavat turvallisuusongelmat, ydinaseiden leviäminen ja ydinjätteet. Sen sijaan uusiutuvan energian lisääminen paitsi vähentää päästöjä, myös parantaa energiaturvallisuutta, ilmanlaatua ja työllisyyttä.

Ydinvoima mainittiin jo IPCC:n edellisessä raportissa kuusi vuotta sitten. Teksti on nyt yksityiskohtaisempi, mutta muitakin energiamuotoja arvioidaan tällä kertaa perusteellisemmin.

Tutkijapaneelina IPCC ei ota kantaa siihen, mihin energiamuotoihin tulisi erityisesti satsata. Päästöjä voidaan vähentää monilla tavoilla, joihin liittyy sekä hyötyjä että haittoja.

Lopulta on poliittinen ja moraalinen valinta, millaisia riskejä olemme valmiita hyväksymään ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Päästöjä kannattaa vähentää ennemmin satsaamalla kestäviin ja turvallisiin ratkaisuihin -energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan.

Oras Tynkkynen
kansanedustaja (vihr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *