Lex Nokia -blogi

Äänestin eilen eduskunnassa sähköisen viestinnän tietosuojalakia (ns. Lex Nokia tai urkintalaki) koskevan hallituksen esityksen puolesta. Seuraavaksi kerron miksi.

Laissa on monia ongelmia, jotka lienevät tässä vaiheessa jo tuttuja. Hassuimmasta päästä on se, että laki ajaa alkuperäistä tavoitettaan eli yrityssalaisuuksien vuotojen tilkitsemistä heikosti.

Laki antaa asianosaisille tutkintavaltaa asioissa, jotka oikeusvaltiossa kuuluvat viranomaisille. Näin se on osa pitkää jatkumoa, jossa kansalaisoikeuksia nakerretaan vähitellen. Lisäksi on esitetty epäilyksiä, joiden mukaan lain valmisteluun olisi yritetty vaikuttaa epäasiallisesti.

Vihreät ovat kritisoineet esitystä ahkerasti. Ministeri Cronberg äänesti sitä vastaan hallituksessa, ja Johanna Sumuvuori jätti liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintöön vastalauseen. Ei tarvinne erikseen mainostaa, miten ahkerasti Jyrki Kasvi on kritisoinut lain puutteita.

Hallituksessa ja valiokunnissa saatiin onneksi neuvoteltua esitykseen tärkeitä tarkennuksia. Tunnistetietoja saa seurata ja käsitellä vain, jos tietoturvasta on ensin huolehdittu muuten riittävän hyvin, käsittely on viimesijainen ja välttämätön keino sekä on olemassa perusteltu syy epäillä merkittävää haittaa.

Käyttäjille ja tietosuojavaltuutetulle on tiedotettava ja raportoitava etu- ja jälkikäteen seurannasta ja käsittelystä. Koko prosessista peritään maksuja, mikä sekin korottaa kynnystä ryhtyä kyttäämään viestejä. Lisäksi perustuslakivaliokunta esitti seurantaryhmää, joka arvioi lain toteutumista perusoikeuksien kannalta.

Näiden rajausten ansiosta lakiehdotus ei ole yhtä heikko esitys kuin vielä vuosi sitten. Monet lakiin liitetyt pelot tuskin toteutuvatkaan käytännössä.

Hallitus toimii niin, että kun hallituksen enemmistö on jonkin esityksen kannalle taipunut, myös vähemmistöön jääneiden odotetaan sitä tukevan. Jos vihreät lipeävät Lex Nokiassa, mikä estää keskustalaisia tai kokoomuslaisia lipeämästä hallituksen päätöksistä jossakin vihreille erityisen tärkeässä asiassa?

Olemme yrittäneet parhaamme vaikuttaa esityksen sisältöön ja jossain määrin onnistuneetkin. Tällä kertaa voimat riittivät tähän; ensi kerralla toivottavasti enemmän.

Uskon, että kokonaisuuden kannalta Vihreiden osallistuminen hallitukseen parantaa kansalaisoikeuksien toteutumista merkittävästi verrattuna siihen, että hallituksessa olisi jokin muu puolue.

Oras Tynkkynen

PS. Kolmella muulla hallituspuolueella on eduskunnassa enemmistö. Vaikka kaikki vihreät edustajat olisivat äänestäneet lakia vastaan, sillä ei olisi kaadettu lakia – mutta kyllä hankaloitettu lakiesityksiin vaikuttamista jatkossa.

69 Responses

 1. Ei siinä selitykset auta. Aika monta ihmistä tutkii miten eduskunnassa tästä äänestettiin jä tekee siitä johtopäätöksensä.

  Kansan tahto PITÄISI painaa enemmän kuin teidän hyvävelikerho ja korporaatioiden tahto. Eduskuntaan teidät on valittu kansan asiaa ajamaan.

 2. Aika hassu logiikka PS. kohdassa. Tuon mukaan yksittäisen ihmisen tai suomen valtiona ei kannata tehdä mitään ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, kun muut (isommat) saastuttavat kuitenkin. Niillä on enemmistö.

 3. Nimimerkiltä Aivan kysyisin, miten lopputulos olisi parempi, jos vihreät edustajat äänestäisivät lakia vastaan, koska laki silti menisi läpi muiden hallitusryhmien äänten turvin. Olen kysynyt tätä jo aika monelta lain vastustajalta eikä yksikään ole vielä vastannut kysymykseen.

  Nimimerkin enemmistö logiikka taas pettää pahemman kerran. Jos Suomi vähentää päästöjä, vähenevät globaalit päästöt juuri tuon Suomen päästövähennyksen verran. Lopputulos on siis eri.

  Jos vihreät taas äänestävät Lex Nokiaa vastaan, menee se silti läpi. Lopputulos on siis sama lain suhteen – mutta huonompi vihreiden tulevien vaikutusmahdollisuuksien suhteen.

 4. Olen kyllä päätökseesi pettynyt. Toivottavasti et menettele näin myös yliopistolakiuudistuksen kohdalla. Jää sinun – ja ylipäätään vihreiden – äänestäminen ensivaaleissa väliin.

 5. Nimimerkille Äänestäjä: Olen oman kantani perustellut edellä. Jos olet eri mieltä, kuulisin mielelläni sille kannalle perustelut. Omatuntoni ei salli sellaista päätöstä, jossa näytän hetken hyvältä, mutta jonka vaikutukset tärkeiksi kokemilleni asioille ovat itse asiassa kielteisiä.

 6. Onhan tuossa jonkinnäköistä perustetta, mutta ei se silti oikein vakuuta. Toisaalta ymmärrän tuon pragmaattisen ajatuksen vaikuttamisesta tärkeisiin asioihin hallituksen sisällä, mutta toisaalta toimintanne näyttää nyt ulospäin pahasti periaatteiden myymiseltä hallituspaikkaa vastaan. Eli ei ollenkaan hyvältä.

  Kokonaisuuden kannalta voisi olla parempi olla tällaisen hallituksen ulkopuolella. Seuraavissa vaaleissa kannatus olisi todennäköisesti huomattavasti parempi, kun voisi todeta porvarihallituksen vieneen asiat päin helvettiä, eikä tarvitsisi selitellä miksi on itse ollut siinä mukana. Jatkossa ja pitkällä tähtäimellä vaikutusmahdollisuudet olisivat ehkä suuremmat. Vihreiden äänestäjille demokratia ja perusoikeudet ovat suhteellisen tärkeitä asioita, joten uskon ettei tämän lain läpimenossa mukana oleminen voi olla vaikuttamatta vihreistä puolueena syntyviin mielikuviin ja vihreiden kannatukseen jatkossa.

  Mutta voi olla että minä olen väärässä ja naivi idealisti, kun kuvittelen että ihmiset kovin laajamittaisesti ymmärtäisivät, välittäisivät ja vielä seuraavissa vaaleissa muistaisivat miltä demokratian ja perusoikeuksien halveksumiselta tämän lain valmistelu ja läpivienti näyttää.

 7. Eli asioiden pitäisi antaa mennä tarpeeksi huonosti, jotta sillä voisi kasvattaa Vihreiden suosiota? Ehkä ennemmin yrittäisin vaikuttaa siihen, etteivät asiat menisi kauhean huonosti.

 8. Varsinainen minulle tärkeä kysymys on kuitenkin enemmän ideologinen. On periaatteellisia asioita joissa ei voi olla mukana, vaikka sillä saisikin ostettua vaikutusmahdollisuuksia muhin asioihin. Minulle kansalaioikeuksien nakertaminen ja viranomaisvaltuuksien- ja jos julkisuudessa olevat tiedot pitävät yhtään paikkaansa, lainsäädäntövallan luovuttaminen suuryrityksille ovat tällaisia, ja olisin toivonut että ne olisivat olleet sellaisia myös vihreille ja sinulle. Näkisin myös tämänkaltaisen sinänsä pragmaattisen kompromissitaktikoinnin jossain määrin ongelmallisena, koska se ylläpitää epädemokraattista ja läpinäkymätöntä politikointikulttuuria, jossa asiat sovitaan isojen poikien kesken kulissien takana, ja lopuksi järjestetään näytösäänestys jonka lopputulos on kaikille selvä jo etukäteen. Minä luulen että pienenä ryhmänä tässä mukana olemisella saadaan aikaan pieniä, lähinnä kosmeettisia muutoksia käsiteltäviin asioihin, mutta itse toimintatapa pysyy samana, kenties estäen suuremman muutoksen kokonaan. Samalla mielikuva vihreistä puolueena ja ylipäänsä puoluepolitiikasta muuttuu aika tavalla ikävään suuntaan, ainakin näin on itselläni nyt käynyt.

  Samoin tosiaan ajattelisin että joskus asioiden täytyy antaa mennä tarpeeksi huonosti, että pidemmällä aikavälillä suurempi ja rakenteellisempi muutos parempaan olisi mahdollinen.

 9. Kukaan ei ole vaivautunut painostamaan ainakaan vihreää eduskuntaryhmää. Ehkä arvelivat (oikein), ettei se tehoaisi.

  Oletetaan, että nykyinen tapa tehdä politiikkaa on väärä, niin kuin väität. Miten sitä voi muuttaa? Ensisijaisesti hallituksessa – josta moni nyt saamani palautteen perusteella haluaisi Vihreiden lähtevän.

  Vihreät ovat hallituksessa tekemässä päätöksiä mm. siitä, että jokainen ääni vaaleissa olisi samanarvoinen (vaalialuelaki) ja että vaalirahoitus olisi läpinäkyvämpää. Pieniä askelia, mutta parantavat demokratiaa.

  Voisiko sitten päätöksiä tehdä ilman hallitus-oppositiojakoa asiapohjalta? Lähimmäksi tätä on päästy Euroopan parlamentissa. Koalitiot syntyvät tapauskohtaisesti, ja äänestyksissä aidosti ratkaistaan päätöksiä. Parlamentissakin tosin pyritään ryhmäpäätöksiin ja käydään neuvotteluja ryhmien välillä.

  Olen toisinaan leikitellyt ajatuksella, voisiko eduskunnassa ottaa mallia Euroopan parlamentista. Toinen parlamentin kiinnostava toimintatapa on antaa luonnosteluvastuu mietinnöistä yksittäisille parlamentaarikoille.

  Mutta näitäkään muutoksia ei saada aikaan oppositiosta.

 10. Vihreiden näennäinen takinkääntö on toki osa normaalia poliittista käytäntöä, mutta suurin osa äänestäjistä ei seuraa politiikkaa sen pidemmälle kuin mikä puolue äänesti mitäkin, jos senkään vertaa. Ulkopuolelta katsottuna tämä temppu näyttää erittäin pahalta periaatteiden myymiseltä. Minä äänestin Vihreitä juuri urkinnan ja holhouksen vastaisten mielipiteidensä takia ja odotin vastavirtaan änkyroimistä, oli se poliittisesti järkevää tai ei.

  Tuossa tosin sanotkin, että tällä saadaan vaikutusvaltaa Vihreille erityisen tärkeissä asioissa. Luulin, että valvonnan vastustaminen oli teille yksi näistä “erityisen tärkeistä” asioista ja tällä lausunnolla varmistui, ettei Vihreät ole sopiva puolue minulle seuraavissa eduskuntavaaleissa. Toivon, että olette puolueessa punninneet kuinka paljon tämä lehmänkauppa auttaa saavuttamaan vaikutusvaltaa muihin asioihin suhteessa siihen, miten tämä mahdollisesti nakertaa äänisaalistanne.

 11. Kertaisin vielä:
  1) Vihreiden ministeri Cronberg äänesti Lex Nokiaa vastaan hallituksessa
  2) Vihreiden Johanna Sumuvuori jätti Lex Nokia -mietinnöstä liikenne- ja viestintävaliokunnassa vastalauseen
  3) Vihreiden Jyrki Kasvi on taatusti eduskunnan tunnetuin ja äänekkäin Lex Nokia -kriitikko

  Ymmärrän, jos jonkun mielestä tämä ei ole tarpeeksi. Vähän kuitenkin epäilen, että yksikään toinen puolue ei olisi samassa asemassa (esim. jos Vasemmistoliitto olisi ollut hallituksessa) puskenut näinkään pitkälle. Kuulisinkin mielelläni, mitä puoluetta teemu aikoo seuraavissa vaaleissa äänestää.

  Se, että Vihreät pystyy jatkamaan hallituksessa ja vaikuttamaan tulevaisuudessakin hallituksen päätöksiin, koskee kaikkia asioita. Se tarkoittaa sitä, että voimme yrittää torpata myös tulevaisuuden lexnokioita. Oppositiosta sitä ei käytännössä oikein tehdä.

 12. Olet oikeassa siinä määrin, että valvonnan vastustajana puoluevaihtoehtoja on kovin niukasti ja nykyiset oppositiopuolueet epäilemättä olisivat äänestäneet puolesta, jos olisivat hallituksessa. Vastauksena kysymykseesi, ääneni luultavasti menee piraateille, mikäli saavat puolueensa rekisteriin siihen mennessä.

  Loanheiton ohessa täytyy todeta, että arvostan ylläpitämääsi avointa keskustelua asiasta. Asia, mitä myöskään politiikassa ei juurikaan näe.

 13. Kunnioitan ihmisten äänestysvalintoja ja toivon, että jokainen löytää parhaiten omia arvojaan ja tavoitteitaan ajavan ryhmän ja ehdokkaan. Piraattipuolueen äänestämistä harkitsevien kannattaa mielestäni miettiä kahta asiaa:
  1) onko puolueella hyvät linjaukset muihinkin poliittisiin kysymyksiin kuin tietoyhteiskuntaa ja kansalaisoikeuksia liippaaviin asioihin?
  2) millaiset mahdollisuudet uudella puolueella on ensin saada ehdokkaita läpi ja sitten päästä vaikuttamaan päätöksiin?

 14. 1) Ei, päinvastoin linjaukset ovat välillä hykerryttävän typeriä. Tietoyhteiskuntakehitys on kuitenkin minulle tällä hetkellä tärkein poliittinen kysymys.
  2) Pitkälti tämän katsontakannan vuoksi uusia puolueita syntyy kovin vähän ja saamme jatkossakin nauttia Keskustan ja demareiden jääristä asioista päättämässä.

  Asiaan palatakseni, Vihreiden kannattaisi harkita äänestysmotiiveistaan tiedottamista laajemminkin. Olet tässä keskustelussa perustellut ihan tyydyttävästi puolueen motiiveja ja varmasti rauhoittanut monia äänestäjiä, jotka suivaantuivat takinkäännöstä. Ulkopuolelta kuitenkin tilanne näyttää melko ikävältä.

 15. Moi,

  mulla ei oo lakikeskusteluun mitään kommentoitavaa, mutta teemun viimeinen juttu on musta tärkeä. Musta ihmiset eivät oikein tajua Vihreiden toimintalogiikkaa. Puolueen kannattaisi panostaa tiedotukseen.

  Otan esimerkin omasta tuttavistani, joista suurin osa äänestää Vihreitä. Koska tuttavani eivät lue eduskunnan tai Tampereen kaupunginvaltuuston pöytäkirjoja, monet heistä eivät ymmärrä muun muassa sitä, miksi Vihreät liittoutuivat kokoomuksen kanssa Tampereella, miksi Tampereella ei vieläkään ole pyöräkaistoja, miksi Vihreät eivät suostuneet nostamaan sairaanhoitajien palkkoja ja miksi Lex nokia hyväksyttiin. Noi kommentit oon kuullut tosi usein. Eikä ihmisiä voi syyllistää siitä, että he eivät ymmärrä tai jaksa selvittää asioita. Poliitikot ovat vastuullisia äänestäjille, ei toisinpäin.

 16. Perustelusi kuulostivat kyllä sinällään huojentavilta, vaikka pettynyt olenkin. Haluaisin vain tietää missä kulkee sinun kohdallasi se raja, jonka yli ei enää mennä. Valmius tehdä kompromisseja on varmasti omienkin asioiden ajamisen etu, mutta toivon vihreillä olevan myös joitakin periaatteita, joista se ei ole valmis luopumaan. Mitä ne ovat? Äänestit muinoin Lex Karpelaa vastaan. Erottaako nämä äänestykset siis vain se, että vihreät ovat nyt hallituksessa?

 17. Hetki sitten vielä luulin, että Suomessa vallitsee demokratia, mutta ilmeisesti olemmekin autoritaarisessa valtiossa. Kansanedustajan pitäisi edustaa kansaa, ei puoluetta, eikä varsinkaan hallitusta.

 18. Hei!

  Mielestäni on kuitenkin otettava huomioon, että vaikka laki nykymuodossaan ei vielä olisikaan merkittävä uhka kansalaisten oikeusturvalle, voidaan myöhemmin muokata sellaiseksi, että se muodostaa uhkan. Näin mainitsemasi “tärkeät tarkennukset” saattavat ajan mittaan jäädä vähämerkityksisiksi; laki on joka tapauksessa niin suuri harppaus väärään suuntaan, että seuraavat askeleet kattavamman urkinnan lisäämiseksi on helppo ottaa.

  Mielestäni asia on erittäin tärkeä periaatteellinen kysymys, ja olenkin siksi hyvin pettynyt vihreiden toimintaan tässä asiassa. Esimerkiksi juuri seksuaalivähemmistöille ja monille muillekin vähemmistöille oikeus pitää asioita omana tietonaan saattaa olla erityisen tärkeä, ja juuri heille voi äärimmäisen avoimuuden vaatimus olla kohtuuton ja tuhoisa (vrt. kunnon kansalaisella ei ole mitään salattavaa!).

  Olen äänestänyt Sinua kaksissa eri vaaleissa. Nyt luulen, etten enää voi niin tehdä. Se on sääli, sillä tätä asiaa lukuunottamatta olen ollut harjoittamaasi politiikkaan kokonaisuudessaan erittäin tyytyväinen!

 19. Ei, kyllä nyt hävettää, että olen äänestänyt idealistin sijasta pragmaatikkoa joka ei edes ole pragmaattinen. Laki joka on turha kuten nykyinen lex nokia on, on aivan turha. Edelleenkin voin viedä tiedot vaikka usb-tikulla, omalla yksityisellä sähköpostilla tai miljoonalla muulla tavalla.

  Sen lisäksi sinä vielä äänestät sitä sillä perusteella, että sitä on turha vastustaa. tsiih.

 20. Suskille: Luonnollisesti mitä tahansa ei voi hyväksyä. Esim. kuolemantuomion puolesta en voisi koskaan äänestää, vaikka se tarkoittaisi hallituksesta pois heittämistä. Usein rajanveto ei vain ole ihan näin helppoa, ja sen parissa sitten tuskaillaan.

  Annalle: Kaikkia lakeja voidaan joskus muuttaa huonompaan suuntaan. Toisaalta Lex Nokiaa voidaan muuttaa myös parempaan suuntaan – ja tähän Vihreät luonnollisesti pyrkii. Tämänpäiväisen äänestyksen jälkeen energiaa kannattaisi alkaa käyttää ehkä jatkotyöhön.

  Kun muutamastakin kirjoituksesta on lain sisällöstä voinut saada vähän väärän kuvan, kerrataan vielä:

  -tunnistetietojen käsittely on viimesijainen toimi, jota ennen pitää tehdä kaikki muu mahdollinen vuotojen estämiseksi
  -tunnistetietojen seurannasta tulee kertoa etukäteen käyttäjille, tietosuojavaltuutetuille ja työntekijöiden edustajille
  -seurannasta peritään maksuja, mikä sekin nostanee kynnystä lähteä kyttäämään tietoja
  -seurantaa voi harjoittaa vain yrityssalaisuuksien estämiseksi
  -seuranta koskee vain tunnistetietoja, ei viestien sisältöä

  Tämä laki ei siis vielä vaaranna kenenkään seksuaalivähemmistöön kuuluvan ihmisen henkilökohtaisia salaisuuksia muuta kuin äärimmäisen teoreettisissa tapauksissa.

  Mikolle: Olen todella pragmaatikko sanan siinä merkityksessä, että minua kiinnostaa, miten päätökseni vaikuttavat. Vastaavasti en ole idealisti sanan siinä mielessä, että tekisin poliittisia performansseja (napin painaminen), joiden vaikutukset ovat ajamieni asioiden kannalta haitallisia. Olen pahoillani, jos olet äänestäessäsi saanut minusta virheellisen kuvan.

 21. Ymmärrän vihreille hallituspaikan tärkeyden ja sen tuoman mahdollisuuden vaikuttaa eri asteella poliittisiin päätöksiin.

  Siihen loppuikin ymmärrys äänestys-strategiasta…

  Nimittäin nyt kun vihreillä on hallituspaikka niin mitä sitä suotta opposition kanssa äänestämään vastaan..? Sillä tavoinhan voi menettää tulevaisuudesas hallituspaikan! Nyt on kovasti pidettävä siitä kiinni! Hällä väliä vaikka äänestetäänkin tällaisten lakien puolesta, pääasia on että hallituksessa pysytään.

  Minusta tuossa ei ole logiikkaa. Yht’äkkiä puolueen kansanedustajat äänestävätkin lain puolesta, vaikka ovatkin sitä vastaan. Ei se hallituspaikan menettämisen pelko pitäisi muuttaa mielipiteitä. Ja jos muuttaa, demokratia ei selvästikkään tomi. Tuo oppositiohan on täysin turha instanssi. Miksei Suomessa ole pelkkää hallitusta mikä päättää asioista, sillä kiitos hallituspuolueiden enemmistön ja puoluekurin, ei siinä kauheasti ole muuta mahdollisuutta kuin vikistä…

 22. “PS. Kolmella muulla hallituspuolueella on eduskunnassa enemmistö. Vaikka kaikki vihreät edustajat olisivat äänestäneet lakia vastaan, sillä ei olisi kaadettu lakia – mutta kyllä hankaloitettu lakiesityksiin vaikuttamista jatkossa.”

  Tälläsiä jees miehiähän me tarvitaankin.

 23. Ihmetyttää että vihreät eivät edes vaatineet poliisi tutkimusta väitetyistä painostuksista, homma vain painettiin villasella. Jotenkin koko lain runnominen läpi tuntui kähminnältä ja kepuli peliltä jossa vihreät nyt mukana.

 24. “Esim. kuolemantuomion puolesta en voisi koskaan äänestää, vaikka se tarkoittaisi hallituksesta pois heittämistä.”

  Ei millään pahalla, mutta hyvä että asetit riman kerralla niin korkealle, ettei jatkossa tarvitse niin paljon selitellä.

  Kun sanoit, että saitte läpi tärkeitä muutoksia lakiin, niin miksi ette sitten pystyneet kääntämään edustajien Kasvi ja Sumuvuori päätä tässä asiassa? Kasvi ja Sumuvuori ovat kuitenkin molemmat erittäin kompetentteja ja fiksuja ihmisiä, ja varsinkin Kasvin asiantuntemukseen näissä asioissa luotan kovasti. Äänestivätkö nämä edustajat mielestäsi nyt hölmösti ja vastuuttomasti?

 25. Ymmärrän tämän päätöksesi kyllä, miksi näin toimittiin. Tottakai on hyvä pyhaltaa yhteen hiileen tulevaisuutta ajatellen, koska niinhän se politiikka toimii. Mutta tämähän oli omantunnon kysymys. Itse uskon jossain määrin ehdottomuuksiin omantunnon kysymyksissä – jos jokin asia on tehtävä esim. suojella omaa lastaan niin en tee asiassa minkäänlaisia kompromisseja oli tilanne ihan mikä hyvänsä, koska jos jättäisin suojelematta omaa lastani niin miten voisin koskaan katsoa lastani silmiin sen jälkeen. ;)

 26. Edustaja ei ole ilmeisesti edes vilkaissut lakiesitystä. Seurantaa ei missään nimessä ole rajattu yrityssalaisuuksien estämiseen, vaan seurantaa voidaan harrastaa missä tahansa tapauksissa, joissa _epäillään_ _käyttöehtorikkomusta_, joka _saattaa_ aiheuttaa merkittävää haittaa. Merkittävän rajaa ei ole määritelty.

  Esimerkki vaaroista seksuaalivähemmistöille:
  Käyttäjä surffaa taloyhtiön verkkoa käyttäen internet-sivustolla, jolla on hänen mielestään kiihottavaa materiaalia. Sivustolla sattuu olemaan virus (aiheuttaa merkittävää haittaa verkolle), jonka tarttumisen automaattinen valvonta huomaa.

  Nyt käyttäjän toimia voidaan tarkkailla. Internet-sivujen osoite kuuluu tunnistamistietoihin laskettavaksi informaatioksi, ja nyt homofoobinen Teppo-talkkari tietää, että yläkerrassa asustaa luonnoton, jumalaa pilkkaava otus. Tepsun tarvitsee ilmoittaa tarkkailusta vasta jälkikäteen, ja tietosuojavaltuutetullekin vain vuosittaisilmoituksella. Tietosuojavaltuutettu saa tietoo, että käyttäjällä oli virustartunta, jonka vuoksi tarkkailu suoritettiin, eikä mitään muuta.

  Olette te hienon lain menneet säätämään.

 27. Johannan ja Jyrkin äänestyskäyttäytymisestä: Jokainen vastaa omista valinnoistaan. Lainaus Helsingin Sanomista: “Hän [Jyrki] myöntää itsekin olleensa itsekäs ja nakertaneensa hallitusyhteistyötä tiukalla kannallaan Lex Nokiaan.”

 28. Nimimerkille selkärangatonta: Jees-miehistä (ehkä myös naisista?) tuskin voi puhua tilanteessa, jossa (muistin virkistykseksi) toinen Vihreiden ministereistä on äänestänyt Lex Nokiaa vastaan hallituksessa, edustajamme liikenne- ja viestintävaliokunnassa on jättänyt mietintöön vastalauseen ja Kasvin Jyrki on kritisoinut lakia enemmän kuin kukaan toinen eduskunnassa.

  Ymmärrän, että välillä on vaikea myöntää jääneensä vähemmistöön ja hävinneensä. Ei se minustakaan mukavaa ole. Vihreät kuitenkin jäi vähemmistöön hallituksessa. Ehkä jokunen vihreitä haukkuvista muistaa laittaa viestiä myös sille hallituksen enemmistölle, joka puski esityksen kritiikistämme huolimatta läpi.

 29. Nimimerkille puppeli: Jos epäilet rikoksen tapahtuneen, voit tehdä rikosilmoituksen. Yleensä puolueet pyrkivät vaikuttamaan politiikassa, ei oikeusjärjestelmässä.

 30. Olen kokolailla samaa mieltä kuin nimim. Vihreitä äänestänyt. Lainkin mukaan kansanedustajan olisi äänestettävä perustuslain ja oman omantuntonsa mukaisesti. Puutun nyt vain yhteen kohtaan:

  Oras kirjoitti:
  -seurantaa voi harjoittaa vain yrityssalaisuuksien estämiseksi

  ?? Voihan sitä harjoittaa nyt muutenkin, koskapa hyväksyitte 13 a §:stä LiV:n muotoilun

  —-
  Yhteisötilaajalla on oikeus käsitellä tunnistamistietoja maksullisen tietoyhteiskunnan palvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön taikka rikoslain (39/1889) 30 luvun 11 §:n tarkoittaman yrityssalaisuuksien paljastamisen ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi siten kuin 13 b-13 k §:ssä säädetään.
  —-

  ettekä Johanna Sumuvuoren muutosesitystä, joka juurikin olisi rajannut urkintaoikeudet pelkästään yrityssalaisuuksia koskeviksi:

  —-
  13 a §
  Yhteisötilaajalla on oikeus käsitellä tunnistamistietoja (poist.) rikoslain (39/1889 ) 30 luvun 11 §:n tarkoittaman yrityssalaisuuksien paljastamisen selvittämiseksi siten kuin 13 b-13 k §:ssä säädetään.
  —-

  Oras, miksi et edes äänestänyt Sumuvuoren muutosesityksen puolesta?

 31. “toinen Vihreiden ministereistä on äänestänyt Lex Nokiaa vastaan hallituksessa”

  Mutta eikös tämäkin äänestys ollut lähinnä näytösluontoinen? Miksi Brax äänesti hallituksessa lain puolesta?

  “Ehkä jokunen vihreitä haukkuvista muistaa laittaa viestiä myös sille hallituksen enemmistölle, joka puski esityksen kritiikistämme huolimatta läpi”

  Minä en sitä porukkaa ole äänestänyt, enkä usko missään tilanteessa äänestävänikään. Pidän nyt tärkeämpänä tuoda esiin pettymykseni omaan puolueeseeni ja edustajaani, ja tulevia vaaleja ja äänestyspäätöksiä ajatellen haluan vastauksia siitä miksi näin kävi. Näkemyksistäsihän olet jo ihan kiitettävästi kertonutkin, kiitos siitä.

 32. Tämä keskustelu on ollut minulle hyödyllinen. En ollut aiemmin ymmärtänyt, että niin monien mielestä tärkeämpää kuin se, miten poliittiset valinnat vaikuttavat, on se, miltä ne näyttävät. Kyse onkin enemmän itseilmaisusta kuin maailman muuttamisesta.

  Oletetaan nyt vielä, että blogia kommentoineiden toiveet olisivat toteutuneet ja vihreät olisivat porukalla äänestäneet hallituksen enemmistön esitystä vastaan. Mitä tästä olisi seurannut?

  1) olisimme voineet taputella toisiamme selkään “oikein” äänestämisestä
  2) Lex Nokia olisi mennyt läpi yhtä lailla
  3) Vihreiden mahdollisuudet vaikuttaa hallituksen tuleviin päätöksiin olisivat heikentyneet
  4) äänestys olisi saattanut käynnistää tapahtumaketjun, jonka toisessa päässä olisi ollut Vihreiden heittäminen ulos hallituksesta

  Kuinkahan paljon parempia esityksiä kansalaisten oikeuksien kannalta Lex Nokian läpi survonut hallituksen enemmistö tekisi seuraavat kaksi vuotta yksin ilman Vihreitä vääntämässä hallituksessa?

 33. Se että hallitus olisi tehnyt seuraavat kaksi vuotta ikäviä päätöksiä meidän kansalaisten kannalta olisi toivottavasti kostautunut hallituspuolueille seuraavissa vaaleissa. Nyt kun vihreät ovat siellä mukana niin myös vihreät muistetaan näistä päätöksistä.

  Olen lukenut kommentit ja ymmärrän miksi, mutta omasta mielestäni vihreiden olisi pitänyt äänestää tällaista lakia vastaan.

 34. Hei taas!

  Mielestäni omien periaatteidensa takana pysyminen on kyllä muutakin kuin “hyvältä näyttämistä”, ja kuulostaa hiukan erikoiselta, että leimaat sen lähinnä sellaiseksi. Ja vaikkei tällainen periaatteiden takana pysyminen suoraan vaikuttaisikaan äänestykseen lopputulokseen, olisi sillä varmasti kauaskantoisempia poliittisia seurauksia.

  Tässä on kuitenkin kyseessä laki, joka monien asiantuntijoiden mukaan on “tarkennuksineenkin” Suomen perustuslain vastainen, ja laissa suodaan yrityksille ja muillekin yhteisötilaajille laajempia urkintavaltuuksia kuin poliisillakaan on tähän asti ollut. (myös sille Teppo-talkkarille, vai olenko kokonaan erehtynyt. Voisitko muuten vielä kommentoida Antti Laineen esittämää esimerkkiä?) Mielestäni perustuslain vastaisen lain säätäminen ei ole “pikkujuttu”, jonka yhteydessä voi hyvin myydä periaatteensa päästäkseen vaikuttamaan tärkeämpinä pitämiinsä asioihin.

  Ymmärrän toki, että Vihreät on tässä asiassa hankalassa välikädessä. Se ei kuitenkaan mielestäni riitä tällaisten toimien perusteeksi.

 35. Virpille: En äänestänyt Johannan pykälämuutosesitysten puolesta samasta syystä kuin en äänestänyt lakiesityksen hylkäämisen puolesta. Lain tulkintaan palaan hieman paremmalla ajalla; aiempi, nopeasti kirjoittamani pätkä oli epätarkka, niin kuin sekä Virpi että Antti ovat huomauttaneet.

 36. Myös oman mielipiteen julkituominen voi muuttaa maailmaa. Oma pointtini oli että pitkällä aikavälillä ehkä jopa parempaan suuntaan kuin lyhytnäköinen lehmänkauppojen tekeminen aina kulloinkin akuutisti käsillä olevan asian kanssa.

  Edelleen tiedustelisin että miksi Brax äänesti lain puolesta hallituksessa? Saatiinko myönnytyksillä tämän lain läpiviennissä myönnytyksiä muilta hallituspuolueilta muihin kysymyksiin? Mihin ja minkälaisia? Voiko niitä edes kommentoida julkisesti?

 37. Toden totta Kasvilla, Sumuvuorella ja Cronbergilla oli tässä asiassa selkärankaa, mutta onhan absurdia käyttää tätä asiaa puolusteluna sille, että 12:lla muulla vihreällä päättäjällä ei ollut.

  Turhahan sitä hallituksen enemmistöä on haukkua. Toisin kuin vihreät, kepulaiset ja kokkarithan eivät edes ole väittäneet puolustavansa mitään perusoikeuksia, vaan toimivat oman ideologiansa mukaisesti.

  Ei ole kyse siitä, että se miltä teot näyttävät olisi tärkeämpää kuin se miten ne vaikuttavat (välillisesti esim. hallitusyhteistyön kautta). Olen ehkä naiivi idealisti, mutta rohkenen väittää, että pitkällä aikavälillä omien arvojen mukaan johdonmukaisesti toimiminen toisi vihreille niin paljon lisää äänestäjiä ja sitä myötä edustajanpaikkoja, ettei vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi tarvitsisi niin paljon mielistellä isompia porukoita.

 38. Nimimerkille Vihreitä äänestänyt: Paras henkilö perustelemaan Braxin äänestyskäyttäytymistä hallituksessa on varmaankin hän itse. Olen kuitenkin ymmärtänyt, että päätökseen vaikutti se, että oikeusministeriö sai hallituksen esitykseen läpi ajamiaan tarkennuksia ja rajauksia.

  Ymmärrän toki sitä, että Vihreitä äänestäneet kommentoijat esittävät kritiikkinsä ja harmistumisensa juuri meille. Toivottavasti tekin kuitenkin ymmärrätte, miten turhauttavalta tuntuu puolustella Vihreitä tilanteessa, jossa me kuitenkin kritisoimme Lex Nokiaa kaikissa vaiheissa kaikkein eniten.

 39. Annalle: Perustuslain arvioinnista vastaa lakeja säädettäessä erityisesti peruslakivaliokunta, ja se antoi asiantuntijoita kuultuaan laille siunauksensa. Monelle oli sittemmin yllätys, että samaiset asiantuntijat antoivat julkisuudessa ilmeisesti paljon kriittisempiä lausuntoja kuin valiokunnan kuulemisissa.

  Monipuoluedemokratiassa päätöksenteko edellyttää usean poliittisen ryhmän välisiä kompromisseja. Jos ryhmän A periaate on 1 ja ryhmän B periaate -1, miten näistä puolueista koostuva hallitus tekee päätöksen, joka on molempien puolueiden kansanedustajien periaatteiden mukainen?

  Käytännössä kaikissa asioissa siis joku joutuu joustamaan jostakin. Olennainen kysymys ei olekaan, pitääkö joustaa, vaan mihin vetää rajan. Jokainen päättäjä joutuu silloin painimaan omantuntonsa kanssa. Omaa painiani olen kuvannut edellä.

 40. Sinänsä ymmärrän, ja johonkin asti hyväksynkin, tuon ajatuksen, että hallituksessa voi saada enemmän hyvää aikaan kuin oppositiossa, minkä vuoksi siellä pysymisestä Vihreiden on järkevää maksaa jotain. Se on hyvin utilitaristiselta moraalilta kalskahtava ajatus, kuten esittämäsi perustelut täällä enimmäkseen. Utilitarismi toimii monissa käytännön asioissa, mutta hyvin pitkälle vietynä se johtaa myös tuloksiin, jotka eivät vastaa useimpien ihmisten intuitiivista oikeustajua.

  Mielestäni tässä on aika vakava itsetutkistelun paikka Vihreille, siis siinä, mihin tämä raja vedetään. Eli mitä periaatteita ollaan valmiita myymään, jotta lunastetaan sinänsä tärkeä lippu hallitukseen. Jos raja todella menee niin rankalla tasolla kuin kuolemanrangaistus (eli mikä tahansa sitä pienempi kansalaisten oikeuksien nakertaminen on ok, kunhan hallituspaikka säilyy), niin Vihreiden moraalinen kompassi on melko erilainen kuin olen kuvitellut viime vuosina äänestyspäätöksiä tehdessäni. Oletan, että tuo kuolemanrangaistus oli kärjistetty esimerkki, ja raja on oikeasti jossain kohtuullisemmassa kohdassa. Olisi arvokasta tietää, missä.

 41. Ymmärrän hyvin yritysten tarpeen yrityssalaisuuksien valvomiseksi ja halun varmistaa valvonnan laillisuus. Mutta valvontavaltuuksien antaminen yhteisöille, kunnille yms. vesittää lain lakina jo siitä päätettäessa. Onko tämä laki ja kuka sen laillisuutta tässä laajuudessa pystyy valvomaan? Susi jo syntyessään…

 42. Klassisesta taloyhtiön talkkarista (piti vähän tarkistaa ensin pykäliä ja käydä neuvonpitoa avustajani Heikin kanssa):

  Kyllä, on olemassa kahdenlaisia perusteita seurata ja käsitellä tietoja. Yrityssalaisuuksien vuotamisesta ja muista väärinkäytöksistä säädetään eri pykäläosissa ja edellytykset ovat erilaisia. Liikenne- ja viestintävaliokunta vielä korosti tätä eroa. Siksi näitä tapauksia kannattaa tutkia vähän erillään.

  A. Laine pohti, voisiko joku henkilö tutkia verkkosivulla käymistä siksi, että sivulta tulee virus koneelle. Virus pitäisi ensin havaita automaattisella seurantaohjelmalla. Jos ohjelma voi havaita viruksen, se kai voi sen käytännössä myös poistaa. Poistamisen mahdollistaa lain jo 2004 voimaan tullut pykälä.

  Laki edellyttää, että tietojen käsittely on viimesijainen keino ja tietoturva on ensin hoidettu kuntoon (ml. käyttäjien virusturva). Tämän vuoksi virus pitää suodattaa, eikä perusteita käsittelylle ole.

  Jotta taloyhtiö voisi koneellisesti seurata tunnistetietoja, käsittääkseni
  -sillä pitää olla oma viestintäverkko (useimmiten ei ole)
  -sen hallituksen tulee päättää seurantaan ryhtymisestä ja siitä seuraavista velvoitteista
  -sen tulee huolehtia tietoturvasta (maksaa)
  -sen tulee kertoa käyttäjille seurannan aloittamisesta
  -sen tulee antaa tietosuojavaltuutetulle maksullinen ilmoitus, jonka perusteella tietosuojavaltuutettu voi määrätä lisätoimia

  Aika harvassa taitavat olla sellaiset taloyhtiöt, joissa asukkaiden pornosivujen käytön kyttäämiseksi ryhdyttäisiin näihin toimiin. Jos taas käyttöä urkitaan muuten, se on laitonta.

  Ihmisen suorittamalle tietojen käsittelylle on vielä lisäedellytyksenä, että
  -verkossa on olennainen poikkeama, josta aiheutuu merkittävää haittaa
  -tiedot hankitaan rikosilmoituksen tekemiseksi eikä niitä saa käyttää eikä luovuttaa muuhun tarkoitukseen
  -käyttäjälle ja tietosuojavaltuutetulle raportoidaan tästä erikseen

  Kuten yleensäkin laeissa, tätäkin lakia joudutaan tulkitsemaan – tässä tapauksessa sen suhteen, mikä “merkittävä haitta” olisi. Jos raja on vedetty liian alas, tuomioistuin voi todeta, että käsittely on ollut perusteetonta ja lainvastaista. Usein tällaisia asioita on vaikea tyhjentävästi luetella laissa.

 43. Esalle: Kuolemanrangaistus oli todellakin kärjistetty esimerkki ilmeisen selvästä tapauksesta. Raja siis tulee vastaan jo paljon aikaisemmin.

  Lähes poikkeuksetta tapaukset ovat käytännössä jossain mustan ja valkoisen välimaastossa. Siksi punninta ei ole aina helppoa.

 44. Nimimerkille Vihreitä äänestänyt: Ilman muuta mielipiteiden esittämisellä voi myös vaikuttaa. Sitähän poliittinen vaikuttaminen aika pitkälle onkin.

  Mutta miten toisin äänestäminen olisi vaikuttanut? Taatusti hallituksessa tai eduskunnassa ei ole ainuttakaan ihmistä, jolle olisi jäänyt epäselväksi, että Vihreät pitää Lex Nokiaa kohteliaasti sanottuna ongelmallisena. Uskon siis, että kantamme tuli muutenkin hyvin selväksi.

 45. Tartun Virpin kiinnostavaan ajatukseen siitä, että Vihreiden pitäisi olla ensin riittävän pitkään puhdasoppinen, jotta kannatus kasvaisi niin suureksi, ettei tarvitsisi mielistellä muita. Minusta ajatus ei toimi kolmesta eri syystä:

  1) Ei ole mitään takeita, että äänestäjät vaaleista toiseen tukisivat kasvavin joukoin puoluetta, joka vapaaehtoisesti pitäytyisi oppositiossa ja kieltäytyisi hallituksessa vaikuttamisesta. Minä en ainakaan sellaista puoluetta äänestäisi.

  2) Kuinka kauan asioiden pitäisi antaa mennä huonompaan suuntaan, jotta joskus Vihreät voisi taas tulla tekemään hyviä päätöksiä? 4 vuotta? 8 vuotta? 24 vuotta? Oliko Bush nuoremman kahdeksan vuotta maailmalle hyvä, koska sen ansiosta saadaan ainakin neljä vuotta Obamaa?

  3) Vihreiden kannatus ei koskaan ole niin suuri, että muiden mielipiteitä ei tarvitsisi juurikaan ottaa huomioon. Monipuoluejärjestelmässä kaikki puolueet joutuvat aina tekemään kompromisseja.

  Olen myös yllättynyt siitä, että Virpi edelleen kehystää asetelman niin, että joillakin vihreillä oli selkärankaa ja toisilla taas ei. Voimme olla eri mieltä siitä, oliko valintani järkevä, mutta luulin edellä esittämilläni perusteluilla osoittaneeni, ettei kyse ollut selkärangasta tai sen puutteesta.

 46. Mä luulin että se linkolalaisuus on jo vihreissä unohdettu, mutta ei. Annetaan valvontakoneistolle lisää työkaluja ja selitetään, että “kivempaahan tää on kuin kuolemanrangaistuksen hyväksyminen ja myöhemmin ne kokkarit voi antaa meille vähän jossain periksi”…

 47. Kun päätökset tehdään tällä logiikalla, “käytännöllisin” perustein, ei ole mikään ihme, että nukkuvien puolue on maan suurin. Ei mikään ihme, jos ja kun ei kansa ymmärrä tällaista logiikkaa. Ymmärrän täysin myös perussuomalaisten kannatuksen nousun, vaikken heitä äänestäkään.

  Epäillä sopii vahvasti olisiko vihreä liitto sen erilaisempi puolue äänestämiseltään, vaikka olisikin 5 % paremmassa kannatuksessa. Tai 10 %, vai pitäisikö kannatuksen olla 30 % tai yli, jotta olisi varaa äänestää sen puolesta mihin muka todella uskoo (ja en osta tätä meidän-tulee-olla-mielistelijöitä-koska-näin-se-vain-toimii argumenttia). Tätähän tässä surkutellaan. En mitenkään voi uskoa, että tuolla asenteella koskaan päästään sinne tavoitteeseen joka lienee siellä parinkymmenen prosentin luokassa. Keep on dreaming. Vaikka sinne päästäisiin, ei riitä enää uskoa, että siitä mitään hyötyä olisi. Harvemmin siitä on, jos tavoitteet saavuttaakseen on myynyt periaatteensa jo ajat sitten. Kokoomus toimii ainakin sen mukaan mihin uskoo (ja sen takia kai useat heitä äänestävätkin jopa omiakin intressejään vastaankin). Ei kukaan ala äänestämään puoluetta, jos uskottavuutta ei löydy, ja nyt sitä ei vihreiltä enää löydy.

  Vihreiden nykyiset älkää-nyt-kun-oikeasti-olen-ihan-päinvastaista-mieltä-kuin-mitä-äänestän selitykset jätän suosiolla ihan omaan arvoonsa, eikä mikään tällä sivulla oleva näennäislooginen selitys ole muuttanut kantaani. Menetitte suoraan ainakin allekirjoittaneen äänen vähintään seuraavaksi 20 vuodeksi. Jotain selkärankaa saa olla. Kasvia voisin vielä äänestää, mutta sitä vaihtoehtoa ei itselläni valitettavasti ole. Kun puolue toimii selvästi väärin täytyy olla pokkaa äänestää sen puolesta mihin uskoo.

  Nyt tehdään mahdollisten tulevien vaikutusmahdollisuuksien takia sellaisia periaatteellisia takinkääntöjä, ettei ihan helposti kansa tuota usko (teidän äänestäjänne muistakaas.. muistuvat sitten taas kun on vaalien aika). Ja konkretisoituvatko nuo mahdollisuudet vaikuttaa on taas ihan uskon asia. Itse uskon että nyt se kannatus tippuu, ja senkö jälkeen sitä sitten on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa.. tuskinpa. Joten järkevää ei tuo äänestyslinja voi omasta mielestäni mitenkään olla. Ei ainakaan jos halutaan ajatella ollenkaan yhtä hallituskautta pidemmälle.

  Ja kuka sanoo, ettei oman periaatteen mukaan suoraselkäisesti toimiminen toisi parempia tuloksia? Olen kai sitten se vähemmistö, joka tekee omat johtopäätöksensä tästä (noh, uskon ehkä kuitenkin olevani silti enemmistöä ja vihreä liitto kusee nyt vain vastatuuleen).

  Ainut mitä arvostan tässä blogissa on se, että blogin pitäjä sentään edes yrittää selitellä kantaansa. En voi olla samaa mieltä argumenteista, joten osoitan sen jatkossa äänestyskäyttäytymiselläni. Olen sitten vaikka mieluummin naiivin idealistinen mielipiteiltäni, mutta so be it. Jotain rajaa saa olla kompromisseissakin. Jos demokratia vihreiden valtaosan mukaan toimii ja saa toimiakin näin, niin en halua olla tällaisessa puolueessa mukana enää koskaan. Jos parempia vaihtoehtoja ei löytyisi, niin nukkuvien puoluekin on parempi vaihtoehto kuin tämän nykyisen käyttäytymisen palkitseminen jatkossa.

  “Jos vihreät taas äänestävät Lex Nokiaa vastaan, menee se silti läpi.”, voi hellantellas. Muut puolueet kunnioittavat, kun toimii m########sti??? Pitäkää kompromissinne. Ehkei järjettömillä laeilla olisi noin paljon kannatusta yleisestikään, jos niitä vastaan viitsisi edes äänestää. Laskelmoinnit voivat aivan yhtä hyvin kaatua omaan niskaanne. Nyt suuri osa puolueesta piileskelee äänestyksen aikana kuka missäkin ja toinen suuri joukko äänestää puolesta vaikka äänestäjille pitäisi uskotella heidän olevan vastaan. Koko homma näyttäytyy tavalliselle kansalaiselle naurattavana sirkustoimintana.

  Noh, protestiääni sitten. Vasemmisto, perussuomalaiset, piraattipuolue vai jotain muuta.. Hallitus kaipaa osaltaan taas vähän vaihtuvuutta.

 48. Olen itse vihreiden pitkäaikainen jäsen ja äänestänyt puoluetta jokaisissa vaaleissa täysi-ikäiseksi tultuani. En muista tältä ajalta toista puolueen edustajien päätöstä, joka olisi aiheuttanut suuremman pettymyksen kuin eduskuntaryhmän käyttäytyminen tämän lain kohdalla.

  On totta, että nyt puolueen edellytykset harjoittaa hallituspolitiikkaa ovat säilyneet. Kuten itsekin sanot, kysymys on kuitenkin siitä, mihin vetää rajan. Itse olisin vetänyt sen toisin, ja väistämättä se vaikuttaa myös mielipiteisiini yksittäisistä kansanedustajista. Eduskuntaryhmän ratkaisut tässä asiassa eivät vastanneet sen puolueen periaatteita, jonka minä tunnen.

 49. Kumpi on tärkeämpää:

  1) Vihreiden imago ja kansanvalta
  2) Neljä vuodenaikaa ja inhimillisen elämän turvaaminen maapallolla

  Tästä on kyse. Ainoana puolueena Vihreiden periaateohjelmassa on kyllä mainittu suora demokratia, mutta kuten tässä nyt on toisteltu – pelissä on hieman suurempia asioita, ja pitää osata nähdä Lex Nokia-äänestys hieman laajemmasta vinkkelistä kuin “Voiei nyt ne puistoporvarit petti meitin!1”-panikointina.

  Suurin osa tähän keskusteluun osallistuneista valitsisi vaihtoehdon 1) ja vähät välittäisi vihreistä uudistuksista mitä puolue hallituksessa on ajanut ja vielä ajaa läpi. Kiva juttu, jos pystytte yönne nukkumaan tämän tiedostaen.

 50. Jaksat Oras muistuttaa, etteivät Vihreät toisin äänestämällä olisi voineet kaataa lakia, mutta entä jos muidenkin puolueiden yksittäiset vastarannan kiisket olisivat äänestäneet lakia vastaan? Olisiko se silloin mennyt läpi?

  Ongelma ei ehkä ole vain Vihreissä, vaan koko suomalaisessa politiikanteossa. Kansanedustajien pitäisi mielestäni edustaa ensisijaisesti kansaa/itseään/äänestäjiään – vasta toissijaisesti puoluetta.

  Kannattaako Vihreiden ensisijaisesti tavoitella maksimaalista vaikutusvaltaa vai luotettavuutta? Onko puolue hyvä silloin, kun Matti Vanhanen on siihen tyytyväinen?

  “Voisiko sitten päätöksiä tehdä ilman hallitus-oppositiojakoa asiapohjalta? Lähimmäksi tätä on päästy Euroopan parlamentissa. Koalitiot syntyvät tapauskohtaisesti, ja äänestyksissä aidosti ratkaistaan päätöksiä. Parlamentissakin tosin pyritään ryhmäpäätöksiin ja käydään neuvotteluja ryhmien välillä.”

  Miksei Suomessa näin? EDES näin tärkeissä asioissa?

  Itse tulen todennäköisesti eroamaan puolueesta protestina tämän hallituksen toiminnalle, jossa en haluaisi Vihreitten olevan osana. P*skaa sataa niin paljon päälle, ettei mitään järkeä. Kannattajien, kuten minun uskoni puolueeseen menee. Se ei ole hyvä asia lyhyellä eikä pitkällä tähtäimellä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *