Mitä Fukushiman jälkeen?

Poikkeuksellisten luonnonkatastrofien, vanhentuneen teknologian ja puutteellisen varautumisen yhdistelmä on saanut Japanissa aikaan maailman pahimman ydinonnettomuuden sitten Tsernobylin. Fukushima I -ydinvoimalan kaikissa kuudessa reaktorissa on ollut ongelmia, eikä tilannetta ole vieläkään saatu täysin hallintaan.

Fukushiman traaginen onnettomuus ei ole kuitenkaan muuttanut Vihreiden käsitystä ydinvoimasta. Sen ei ole tarvinnut.

Olemme ennenkin muistuttaneet, että ydinvoimaan liittyy aina suuronnettomuuden riski. Ydinvoiman lukuisten ongelmien ja kestävien vaihtoehtojen vahvuuksien takia Vihreät on johdonmukaisesti ja yksimielisesti vastustanut lisäydinvoimaa kaikissa vaiheissa – ainoana puolueena.

Vihreiden ei ole siis tarvinnut muuttaa suhtautumista ydinvoimaan. Toivottavasti kantamme saa nyt yhä enemmän tukea myös muilta.

Mitä Suomessa sitten tulisi tehdä? Ydinvoimapolitiikan pitää muuttua pysyvästi ja perusteellisesti.

Ensinnäkin nykyisille ja suunnitelluille ydinvoimaloille tulee tehdä tiukka ja riippumaton riskiarviointi, jossa selvitetään mm. voimaloiden selviämistä useiden riskien yhdistelmistä ja epätodennäköisistäkin uhkista. Ministeri Pekkarinen on jo pyytänyt Säteilyturvakeskukselta selvitystä, mutta sen laajuus ja tiukkuus tulee taata.

Toiseksi on arvioitava, voisiko kesällä tehdyt periaatepäätökset peruaottaa uudelleen eduskunnan käsittelyyn. Periaatepäätösvaiheessa punnitaan, ovatko uudet ydinvoimalat yhteiskunnan kokonaisedun mukaisia. Jos arvio kokonaisedusta muuttuu radikaalisti, pitäisi myös päätökset voida laittaa uuteen valoon.

Kolmanneksi jos TVO:n ja Fennovoiman uudet hankkeet sattuisivat etenemään rakennuslupavaiheeseen, on luvan ehtoja tiukennettava olennaisesti. Turvallisuusvaatimuksia on kiristettävä ja samalla laajennettava ehtoja koskemaan myös yhteiskunnan etua.

Neljänneksi Fortumille on annettava selvä signaali siitä, että se voi unohtaa Suomen kahdeksannen ydinreaktorin perään haikailun – lopullisesti. Jo nyt kaavaillut ydinvoimalat johtaisivat työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan sähkön selvään vientiin.

Viidenneksi ydinvastuulaki on uudistettava. Hallitus tiukensi jo lakia niin, että korvausvastuuta laajennettiin merkittävästi.

Seuraavaksi rajoittamaton korvausvastuu onnettomuuksien haitoista on ulotettava koskemaan paitsi ydinlaitosta hallinnoivia yhtiöitä, myös niiden omistajia. Nykyään ydinvoimayhtiöiden osakkaat saavat täyden hyödyn voimaloiden sähköstä, mutta eivät ole korvausvastuussa onnettomuudesta. Onnettomuustilanteessa taas ydinvoimayhtiön omaisuuden – vaurioituneen ydinvoimalan – arvo taas ei ole kovinkaan kummoinen.

Kuudenneksi Suomessa tulee pikaisesti ottaa käyttöön uraanivero. Veron tuotoilla voidaan rahoittaa yhteiskunnan varautumista ydinvoimaloiden suojaamiseen ja häiriötilanteisiin. Varoilla voidaan myös vauhdittaa siirtymistä kotimaisiin, kestäviin vaihtoehtoihin.

Oras Tynkkynen

5 Responses

 1. Hyvä, mutta minusta Leo Straniuksen ehdotus siitä, että Suomessa tehdään suunnitelma siitä, kuinka luovumme kokonaan ydinvoimasta, on
  vieläkin parempi!

  Puhe energian säästöstä on nykyisin vanhanaikaista? Kuitenkin jo sillä voitaisiin korvata ydinvoimala tai pari? Sota-aikana hallitus sääteli korttijärjestelmällä elintarvikkeden käyttöä, miksi näissä globaaleissa hätäoloissa tämä ei olisi edelleen mahdollista sähkön suhteen ? Ja hyvä keino? Yksilökeskeisyyden harhassa elävät ihmiset tarvitsisivat sosiaalisia rajoja.

 2. Ydinvoima on ongelmallinen sähköntuotannon muoto, mutta kuitenkin niin tehokas että niitä korvaavia on aikas vaikea nopealla aikataululla löytää. Jos siis halutaan, että sähkö säilyy Suomessa tulevaisuudessakin verrattain edullisena, en tiedä pitäiskö sekään ihan itsestäänselvyys olla. Varmaankin isojen teollisuuskorporaatioiden mielestä tietysti, kun se on niitä harvoja kilpailuetuja sillä raskaan teollisuuden puolella täällä, tai niinhän sitä aina jankutetaan. Olen kyllä myös sitä mieltä että enää uusia lupia ei tulisi myöntää ellei vaihtoehto ole vielä huonompi, kuten vanhojen hiili- ym. voimaloiden käyttöönotto ja pahimmillaan uusien rakentaminen, joiden pienhiukkaspäästöt tappavat ja sairastuttavat meillä aivan varmasti enemmän porukkaa kuin ydinvoimalat edes onnettomuuden sattuessa, ja sitten on vielä se ilmastonmuutoskin.

  Suomen päästöt ovat tietysti aika yhdentekeviä sillä ilmastonmuutospuolella johonkin Kiinan katastrofaalisiin päästöihin verrattuna, mutta parempi tietysti olisi olla suunnannäyttäjä ja edelläkävijä vihreän teknologian, tuotannon ja sen sähköntuotannon puolella kuin perässähiihtäjä. Kuka tietää, siitähän voidaan saada jopa kilpailuetua jossain vaiheessa kun tietotaito alalla kasvaa. Ei olisi ensimmäinen kerta kun korkean ja kehittyneen teknologian kehittämisellä olisi ihan oikeaa positiivista vaikutusta kansantaloudelle niiden vihreiden arvojen lisäksi. Vihreät arvot alkavat toki olla nekin ihan kaikella tavalla järkeviä itsestäänselvän itseisarvon lisäksi. Tulipas monta itse-sanaa mutta kumminkin.

 3. Tuula-Maria: Kannattaa kuitenkin aloittaa uusien ydinvoimaloiden rakentamisen lopettamisesta. Sen jälkeen voi alkaa miettiä vanhojen hallittua ja vaiheittaista alasajoa.

 4. Marko: Vihreät on hahmotellut vaihtoehtoa lisäydinvoimalle omassa mallissa. Energiatalouden suunta ei muutu yhdessä yössä, mutta jos määrätietoinen siirtymä aloitetaan nyt, voidaan kestävä ja päästötön energiajärjestelmä rakentaa seuraavien vuosikymmenien aikana.

 5. Ydinvoiman suuri ongelma on myös sen täydellinen soveltumattomuus vastaamaan epätasaiseen sähköntarpeeseen. Me tarvitsemme 7500 MW sähköä + lämmitys. Tuotantokapasiteettia meillä on nyt ennen OLK 3:n starttia (starttaako koskaan?) yli 12 000 MW. Ydinvoima on maailman kallein tapa lämmittää.

  Ydinsähkö tullaan viemään 12 kk ja lämmitys hoidetaan edelleen fossiilisilla.

  Mitä pitäisi tehdä?

  – Suomessa pitäisi sallia vain kaksi lämmitystapaa: Kaupungeissa kaukolämmöllä ja maalla puilla. Tämä nostaisi CHP-sähkön määrän 3000 MW:sta 5000 MW:iin ja pienentäisi sähköntarvetta pakkaspäivinä 7500 MW:lla. Ei yhtään lämpöpumppua eikä yhtään maalämpöä. Voiko olla huonompaa nimeä kuin maalämpö? Ellei usko sitä että ydinvoimalat tuottavat talvisin sähköä Suomeen. Tällöin nimi on oikea sillä maastahan uraani kaivetaan.

  – Valitettavasti tuulivoima tarvitsee altaita. Kun rakennamme 2500 MW tuulivoimaa niin tarvitsemme Vuotoksen, Kollajan ja Vaaruvuoren. En tykkää muttei voi mitään.

  Lassi Hietanen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *