Määrärahan osoittaminen alueellisille ympäristökeskuksille

Eduskunnalle Alueellisille ympäristökeskuksille kuuluvat ympäristöministeriön hallinnonalan tehtävinä ympäristönsuojelua, alueidenkäyttöä, rakentamisen ohjausta, luonnonsuojelua, kulttuuriympäristön hoitoa, ympäristötutkimusta ja seurantaa koskevat asiat sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat vesivarojen käytön ja hoidon tehtävät. Alueellisten ympäristökeskusten toiminta tukee alueellista kehitystä, hyvää elinympäristöä sekä ympäristön ja luonnon suojelua. Ympäristökeskuksille on tullut jatkuvasti lisää velvoitteita mm. Euroopan unionin ympäristö-lainsäädännöstä. Vielä lisää tehtäviä on tulossa. Esimerkiksi Etelä-Savon ympäristökeskuksessa on arvioitu, että valmisteilla oleva laki vesienhoidon järjestämisestä lisää

Määrärahan osoittaminen energiatukeen

Eduskunnalle Tämä esitys on osa vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia. Uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen edellyttää hallitukselta pitkäjänteisiä toimia ja ennakoitavissa olevaa tukitasoa. Uusiutuvien energialähteiden kilpailukyvyn parantamisessa avain-asemassa on teknologian kehittäminen. Eduskunnan keväällä 2001 hyväksymässä kansallisessa ilmasto-ohjelmassa todetaan, että Kioton ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiseen suunnattavan vähintään 33 500 000 euroa julkista energiatukea vuosittain vuoteen 2010 saakka. Kansallisessa ilmastostrategiassa linjataan investointituen lisäksi kolme muuta instrumenttia, joiden avulla uusiutuvan energian tuotantoa edistetään

Metsähallituksen tulostavoitetta koskevan perustelutekstin muuttaminen

Eduskunnalle Tämä aloite on osa vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia. Hallitus aikoo tulouttaa valtiolle liikelaitoksena 1.1.2005 aloittavan Metsähallituksen vuoden 2005 voitosta 69,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa 7 prosentin tuottoa peruspääomalle. Hallituksen Metsähallitukselle asettama tuottotavoite on kova ja se aiheuttaa ongelmia valtionmaiden monikäytölle ja monimuotoisuudelle, koska valtaosa liikelaitoksen tuotosta tulee metsien päätehakkuista. Tähän kiinnitti eduskunnan ympäristövaliokunta huomiota lausunnossaan vuoden 2004 valtion talousarviosta (YmVL 15/2003 vp) huomiota Metsähallituksen tulostavoitteeseen erityisesti Ylä-Lapin osalta. YmV:n mukaan

Tasa-arvojärjestöjen tukeminen

Eduskunnalle Suomi on sitoutunut tasa-arvotyötä tekevien järjestöjen toiminnan tukemiseen ja naisten järjestö-toiminnan edistämiseen useissa kansainvälisissä sopimuksissa (mm. Pekingin julistus, YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus). Sopimuksissa todetaan, että naisjärjestöt ovat hallitusten keskeinen yhteistyökumppani sukupuolten tasa-arvon toteuttamisessa. Myös hallitusohjelmassa tasa-arvoon sitoudutaan voimakkaasti. Tasa-arvojärjestöille on osoitettu määräraha budjetin momentissa 29.69.53 (valtionavustus järjestöille). Kolmannes tuesta on mennyt kotitalousneuvontaan, ja tasa-arvotyötä tekeville järjestöille on myönnetty yhteensä vain 193 000 euroa, joka on alle

Aiheet
Uusimmat artikkelit