Laki kuntalain 24 ja 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle Nykyisen kuntalain 24 §:n mukaan pormestarin valitsee kunnanvaltuusto. Hallituksen esityksessä (HE 8/2006 vp) ratkaisua perusteltiin sillä, että suora kansanvaali vahvistaisi pormestarin suhdetta valtuustoon ja täten heikentäisi valtuuston asemaa. Valtuuston

Lue koko kirjoitus »

Viharikokset

Eduskunnan puhemiehelle Viharikokset (engl. hate crimes) ovat rikoksia, joiden motiivina ovat ennakkoluulot yksilöä kohtaan siksi, että tämä kuuluu tiettyyn etniseen, uskonnolliseen, kulttuuriseen, seksuaaliseen tai vamman, kansallisuuden tai sukupuolen perusteella määrittyneeseen

Lue koko kirjoitus »

Laki arvonlisäverolain 36 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Lakialoitteessa ehdotetaan kondomien arvonlisäveron poistamista. Veron poisto alentaisi kondomien hintaa ja toisi ne helpommin kaikkien väestöryhmien saataville. Aloitteen tavoitteena on parantaa seksuaaliterveyttä, vähentää harkitsemattomia raskauksia ja

Lue koko kirjoitus »

Kuukkelin suojeleminen Etelä-Suomessa

Eduskunnan puhemiehelle Kuukkeli (Perisoreus infaustus) kuuluu Suomen erityisvastuulajeihin. Suomessa kuukkeli on valtakunnallisesti silmälläpidettävä ja Etelä-Suomessa alueellisesti uhanalainen laji. Etelä-Suomessa kuukkelin kanta on taantunut viime vuosina merkittävästi. Metsähallituksen luontopalvelut on tehnyt

Lue koko kirjoitus »

Kantatien 51 parantamisen vaihtoehdot

Eduskunnan puhemiehelle Kantatie 51 on pääväylä Helsingistä länteen Karjaalle. Helsingissä ja Espoossa tie on moottoritie, mutta muuttuu Kirkkonummen puolella pienemmäksi, pääosin yksiajorataiseksi sekaliikennetieksi. Nyt kantatie kaavaillaan rakennettavaksi moottoritieksi myös Espoon

Lue koko kirjoitus »

Laki muovipussiverosta

Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Muovipussiveron tarkoituksena on vähentää kertakäyttöisten muovipussien ympäristökuormitusta kannustamalla kuluttajia ja vähittäismyyjiä suosimaan moneen kertaan käytettäviä kauppakasseja. Kokemukset vastaavanlaisesta verosta Irlannissa ovat olleet rohkaisevia. Lakialoitteen ehdotuksen mukaan

Lue koko kirjoitus »

Syrjivä työpaikkailmoittelu työministeriön sivuilla

Eduskunnan puhemiehelle Vuonna 2004 voimaan tulleen yhdenvertaisuuslain tarkoitus on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa lain soveltamisalaan kuuluvissa syrjintätilanteissa. Lakia sovelletaan sekä julkisessa että yksityisessä

Lue koko kirjoitus »

Autojen yhteiskäytön edistäminen

Eduskunnan puhemiehelle Autojen yhteiskäytöllä (car sharing) tarkoitetaan järjestelmiä, joissa osallistujat voivat käyttää autoja omistamatta niitä. Käyttäjä maksaa kuukausimaksun lisäksi varatusta ajasta ja ajetuista kilometreistä. Yhteiskäyttöauton voi varata sopivaksi katsomakseen ajaksi

Lue koko kirjoitus »

Laki eräiden energiayhtiöitten verotuksesta

Lakialoite 147/2005 vp Eduskunnalle Windfall-voitoilla tarkoitetaan energiayhtiöiden ansiotta päästökaupan takia saamaa voittoa. Voitto kertyy siitä, että päästökauppa nostaa sähkön hintaa sähkömarkkinoilla huomattavasti tuotantokustannuksia enemmän. Ylimääräisiä voittoja kertyy erityisesti vesi- ja

Lue koko kirjoitus »
Ei enempää kirjoituksia näytettäväksi.
Aiheet