Blogit

Ydinvoimakonsensuksen aika?

Kirjoitin keväällä Tuumaan siitä, miten suhtautumiseni ydinvoimaan on muuttunut vuosien varrella. Sekä ydinvoiman kannattajat että vastustajat suhtautuivat pohdiskeluun muutamin poikkeuksin avomielisesti ja rakentavasti. Vastaanotosta rohkaistuneena olen miettinyt, olisiko mielipiteitä voimakkaasti jakavasta aiheesta sittenkin mahdollista saavuttaa jonkinlainen yhteisymmärrys. Voisiko syntyä kansallinen ydinvoimakonsensus? Käsitettä on heti syytä tarkentaa. En tarkoita konsensuksella sitä, että kaikki olisivat kaikesta samaa mieltä. Iso edistysaskel olisi jo se, jos iso osa keskeisistä toimijoista voisi olla samaa mieltä

Kaleva: Ydinvoimalle on kotimainen vaihtoehto

Antti Ervasti puolusti (Kaleva 20.3.) uuden luvan myöntämistä Fennovoiman ydinvoimalahankkeelle. Perusteluna hän käytti sitä, että edellisen eduskunnan enemmistö myönsi luvan aivan toisenlaiselle hankkeelle samalle paikkakunnalle. Samalla Ervasti ihmetteli, miksi Vihreät odottaa hallituksen pitävän kiinni aiemmin sovitusta. Eduskuntavaaleissa 2011 Vihreät lupasi äänestäjille, että emme osallistu hallitukseen, joka myöntää uusia ydinvoimalupia. Samana vuonna sovimme hallitusneuvotteluissa nimenomaisesti, että hallitus ei uusia lupia anna – ei, vaikka Fennovoiman hanke ajaisi karille. Vihreät lähtee siitä,

Aamulehti: Ei enää lisää periaatelupia ydinvoimaloille

Aamulehden pääkirjoituksessa (6.3.) pohdiskeltiin Fennovoiman ydinvoimalahankkeen käsittelyä. Erityisesti askarrutti se, onko kyseessä vanhan periaateluvan täydennys vai kokonaan uusi lupa. Lakikirjasta voi tarkistaa, ettei ydinenergialaki tunne periaateluvan täydentämistä. Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen ja hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää katsovat, että kyse on uudesta periaatepäätöksestä. Oikeuskanslerille riittää, että asia käsitellään valtioneuvostossa ja eduskunnassa – kuten mikä tahansa periaatepäätös. Kysymys ei ole kuitenkaan vain juridinen, vaan myös poliittinen. Hallitusyhteistyö perustuu luottamukseen. Nykyinen

Vihreä blogi: Kannattaako ydinvoima investointina?

Aurinko paistaa, kun tarvomme hangessa Pyhäjoella. On vaikea kuvitella, että Fennovoiman ydinvoimala uhkaa nousta talvisen metsän keskelle. Maankohoamisrannikolle sijoittuva Hanhikiven luonto on poikkeuksellisen arvokas. Alueella viihtyvät monet uhanalaiset kasvi- ja lintulajit. Ainutlaatuinen luonto ei vakuuttanut niitä kokoomuslaisia, keskustalaisia ja sosialidemokraattisia kansanedustajia, jotka äänestivät Fennovoiman ydinvoimalan puolesta. Onneksi hanke saattaa kaatua taloudellisiin riskeihinsä. Olkiluotoon rakennettavan ydinreaktorin hinta saattaa jopa tuplaantua alkuperäiseen arvioon verrattuna. Vaikka Fennovoima yrittää ottaa opiksi Olkiluodon virheistä, moni

Kaleva: Kansa voisi äänestää ydinvoimasta

Kalevan pääkirjoitus 20.9. otti kantaa vihreiden aloitteeseen järjestää kansanäänestys ydinvoimasta luopumisesta. Sen mukaan edustuksellisen päätöksenteon tulee olla Suomessa pääsääntö. Pääkirjoituksen kanssa on helppo olla samaa mieltä siitä, että vaaleilla valittujen edustajien pitää kyetä tekemään päätöksiä hankalistakin asioista ja kantamaan niistä vastuu. Kansanäänestyksiä ei tule järjestää pilipaliasioista. Vaaraa äänestysten huolettomasta liikakäytöstä ei kuitenkaan näytä olevan. Koko itsenäisen Suomen historiassa kansa on suoraan päässyt ottamaan kantaa vasta kahdesti. Perustuslain mukaan valta kuuluu

Vihreät esittää kansanäänestystä ydinvoimasta luopumisesta

Vihreiden puoluehallitus: Kansan saatava ratkaista Suomen energiatulevaisuus Vihreät esittää kansanäänestystä ydinvoimasta luopumisesta. Äänestyksellä voidaan hakea varmuutta energiatulevaisuuden suunnasta ja vahvistaa kansalaisten osallistumista kansakunnan kannalta ratkaisevien päätösten tekemiseen. Fukushiman ydinkatastrofin jälkeen moni maa on arvioinut uudelleen ydinvoimaohjelmiaan. Esimerkiksi Italiassa selvä enemmistö hylkäsi kansanäänestyksessä ydinvoiman lisärakentamisen. Saksan oikeistohallitus vahvisti päätöksen ydinvoimasta luopumisesta vuoteen 2022 mennessä. Sveitsissä taas hallitus päätti kieltää ydinvoimaloiden rakentamisen Fukushiman jälkeen. – Vihreiden vaatimuksesta lupa kahdeksannelle ydinvoimalalle tyrmättiin hallitusohjelmassa

Vihreä blogi: Ilmastolaki etenee, uudet ydinvoimalat torpattu

Hallitusneuvottelut päättyivät Säätytalolla vihdoin perjantaina. Arvioin vihreästä näkökulmasta hallitusohjelman kirjauksia ilmasto-, energia- ja liikennepolitiikasta sekä maa- ja metsätaloudesta. Ohjelmaan saatiin ensimmäistä kertaa ilmastolaki, ja esityksen siitä laatii vihreä ympäristöministeri. Hallitus ottaa käyttöön ohjeelliset päästöbudjetit ja perustaa tutkijoista koostuvan ilmastopaneelin. Alkuun ilmastolaki rajataan koskemaan päästökauppasektorin ulkopuolisia päästöjä. Kansallisten tavoitteiden kiristämisestä ei myöskään ole vielä päätöstä. Laki tarjoaa kuitenkin kehikon, jonka varaan voidaan tulevina vuosina rakentaa. Hallitus päätti tukea EU:n päästötavoitteen tiukentamista,

Pirkanmaan Sanomat: Eduskuntavaalit kansanäänestys ydinvoimasta

Viime kuussa maanjäristys ja tsunami runtelivat Fukushiman ydinvoimalaa Japanissa. Säteilyä vapautui ympäristöön, voimala tuhoutui lopullisesti ja kustannukset voivat nousta jopa kymmeniin miljardeihin euroihin. Juuri samanlaista onnettomuutta ei voi Suomessa tapahtua jo siksi, että Itämerellä ei esiinny rajuja tsunameja. Japanin traagiset tapahtumat muistuttavat kuitenkin siitä, että ydinvoimaan liittyy aina suuronnettomuuden riski – toisin kuin kestävissä vaihtoehdoissa. Suomen reaktoreita eivät siis uhkaa tsunamit. Kuitenkin esimerkiksi öljyonnettomuus Suomenlahdella voisi vaarantaa jäähdytysveden saannin Loviisan

Vihreiden Juurikkala ja Tynkkynen: Keskusta ja SDP jatkavat ydinvoimakiemurtelua

Keskusta ja SDP näyttävät jatkavan matkaa vaaleihin ydinvoiman suhteen sammutetuin lyhdyin. Puolueiden puheenjohtajat Mari Kiviniemi ja Jutta Urpilainen eivät ole saaneet kakistettua selvää kantaa ydinvoiman lisärakentamiseen seuraavalla hallituskaudella. Vihreät on useaan otteeseen julkisesti haastanut keskustan ja SDP:n ilmoittamaan kantansa ydinvoiman lisärakentamiseen. Demarien ympäristötyöryhmän puheenjohtaja Susanna Huovinen vastasi kiihtyneen sävyisellä kannanotolla, jossa kieltäytyi vastaamasta itse kysymykseen. – SDP haluaa ilmeisesti kumartaa yhtä aikaa sekä ydinvoimaa vastustavan suomalaisten enemmistön että sitä kannattavan

Ryhmäpuheenvuoro palautekeskustelussa ydinvoimamietinnöstä

Arvoisa puhemies Suomi on tienhaarassa. Tällä viikolla me kansanedustajat päätämme Suomen energiatulevaisuudesta vuosisadan loppuun asti. Torstainen äänestys ratkaisee sen, millä meidän lastenlastenlastemme Suomessa energiaa tuotetaan. Me voimme valita lisäydinvoiman tien. Voimme rakentaa talouttamme energiamuodolle, joka perustuu pääosin ulkomaiseen teknologiaan, polttoaineeseen, osaamiseen ja työhön. Voimme nojata moniongelmaiseen riskienergiaan, jonka tuotannosta syntyvä ydinjäte pitää eristää ihmisistä ja ympäristöstä kymmeniksi tuhansiksi vuosiksi. Voimme päättää antaa luvat vielä kahdelle uudelle ydinvoimalalle ja näin tehdä

Aiheet
Uusimmat artikkelit