Valtuustoaloite Reilun kaupan edistämisestä

Suomessa juodaan päivittäin yli 20 miljoonaa kupillista kahvia. Kahvinjuonnillamme on vaikutusta noin miljoonan kehitysmaiden ihmisen elämään. Materiaalikeskuksen arvion mukaan Tampereen kaupunki käyttää kahvia runsaat 14 tonnia vuodessa. Kahvi on maailmankaupan

Lue koko kirjoitus »

Määrärahan osoittaminen alueellisille ympäristökeskuksille

Eduskunnalle Alueellisille ympäristökeskuksille kuuluvat ympäristöministeriön hallinnonalan tehtävinä ympäristönsuojelua, alueidenkäyttöä, rakentamisen ohjausta, luonnonsuojelua, kulttuuriympäristön hoitoa, ympäristötutkimusta ja seurantaa koskevat asiat sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat vesivarojen käytön ja hoidon tehtävät.

Lue koko kirjoitus »

Määrärahan osoittaminen energiatukeen

Eduskunnalle Tämä esitys on osa vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia. Uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen edellyttää hallitukselta pitkäjänteisiä toimia ja ennakoitavissa olevaa tukitasoa. Uusiutuvien energialähteiden kilpailukyvyn parantamisessa avain-asemassa on teknologian kehittäminen. Eduskunnan keväällä

Lue koko kirjoitus »

Tasa-arvojärjestöjen tukeminen

Eduskunnalle Suomi on sitoutunut tasa-arvotyötä tekevien järjestöjen toiminnan tukemiseen ja naisten järjestö-toiminnan edistämiseen useissa kansainvälisissä sopimuksissa (mm. Pekingin julistus, YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus). Sopimuksissa todetaan, että naisjärjestöt

Lue koko kirjoitus »
Ei enempää kirjoituksia näytettäväksi.
Aiheet