Merituulipuiston rakentaminen

Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2003 lopussa Suomen tuulivoimakapasiteetti oli 52 megawattia (MW). Tuulivoimalla tuotettiin sähköä määrä, joka vastasi promillea vuotuisesta sähkön kulutuksesta.(1) Kuluvan vuoden aikana tilanne on kohentunut hieman, sillä Raaheen

Lue koko kirjoitus »

Linja-autoliikenteen toimintaedellytykset

Linja-autoliikenteen toimintaedellytykset Eduskunnan puhemiehelle Viime vuonna bussiliikenteen matkustajamäärät vähenivät Linja-autoliiton ennakkotietojen mukaan 3,2 %. Pudotus oli raju, sillä aiempina vuosina matkustajamäärät ovat pysyneet melko vakaina. Samaan aikaan yksityisautoilun henkilökilometrien määrä

Lue koko kirjoitus »

Valtuustoaloite yhteistyöstä energiapalveluyhtiöiden kanssa

Energiapalveluyhtiö on yritys, joka kantaa kokonaisvastuun energiansäästöinvestoinnista. Konsepti on lähtöisin Pohjois-Amerikasta, jossa yhtiöitä kutsutaan lyhenteellä ESCO (energy service company). ESCO suunnittelee, rahoittaa ja toteuttaa energiansäästöinvestoinnin asiakkaan puolesta. Investointi maksetaan alentuneista

Lue koko kirjoitus »

Valtuustoaloite työmatkaliikenteen ohjaamisesta

Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja noin 15 000 työntekijällään. Se, miten nämä työntekijät kulkevat päivittäiset työmatkansa, vaikuttaa olennaisesti liikenteeseen Tampereella – ja sitä kautta mm. talouteen, viihtyvyyteen ja ympäristöön.

Lue koko kirjoitus »

Valtuustoaloite täydennysrakentamisen mahdollisuuksien kartoittamisesta

Täydennysrakentaminen on todettu monin tavoin kannattavaksi. Se hyödyntää olemassa olevaa yhdyskunta-rakennetta, säästää investointeja kunnallistekniikkaan, vähentää liikenteen ympäristöhaittoja, helpottaa joukkoliikenteen järjestämistä sekä tukee olemassa olevaa palvelutarjontaa. Täydennysrakentamisen päähuomio on keskittynyt kaupunkirakenteen

Lue koko kirjoitus »

Valtuustokysely seksuaalisten vähemmistöjen asemasta

Seksuaaliset vähemmistöt ovat melko näkymättömiä, vaikka niihin kuuluvia ihmisiä on maassamme suunnilleen yhtä paljon kuin suomenruotsalaisia. Kansalaisten yhdenvertaisuus – seksuaalisesta suuntautumisesta ja vastaavista tekijöistä riippumatta – on yleisesti tunnustettu kantavaksi

Lue koko kirjoitus »

Valtuustoaloite vihreän sähkön käytön edistämisestä

Vihreä sähkö tarkoittaa uusiutuvilla energialähteillä, kuten puuperäisillä polttoaineilla, vanhalla vesivoimalla tai tuulivoimalla, tuotettua sähköä. Vihreän sähkön tuotanto ei lisää ilmastoa lämmittäviä kasvihuonekaasupäästöjä, ja muutkin haitalliset päästöt jäävät vähäisiksi. Vihreä sähkö

Lue koko kirjoitus »
Ei enempää kirjoituksia näytettäväksi.
Aiheet