Valtuustoaloite uusiutuvan energian osuuden kasvattamisesta

Ilmastonmuutosta pidetään mahdollisesti vakavimpana uhkana ihmiskunnan tulevaisuudelle. Lämpenemisen rajoittamiseksi siedettävälle tasolle päästöjä on vähennettävä nopeasti ja paljon. Euroopan unioni on asettanut tavoitteeksi rajoittaa lämpeneminen enintään kahteen asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n neljännen arviointiraportin mukaan tämä edellyttäisi maailman päästöjen kääntämistä laskuun ennen vuotta 2015 ja niiden vähintään puolittamista vuosisadan puoliväliin mennessä. Runsaasti päästöjä tuottavissa teollisuusmaissa päästövähennystarve on vielä suurempi: vuoden 1990 tasosta 25-40 % vuoteen 2020 ja peräti 80-95

Ympäristökriteerien sisällyttäminen valtion matkustusohjesääntöön

Eduskunnan puhemiehelle Valtion työmarkkinalaitos laatii vuosittain tarkastettavan matkustusohjesäännön, jota sovelletaan kotimaassa ja ulkomailla tehtyjen valtion virkamatkojen ja työntekijöiden matkojen matkakustannusten korvaamiseen ja korvattavien matkustustapojen määrittelemiseen. Säännön mukaan virkamatka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin mahdollista huomioon ottaen matkan ja määrättyjen tehtävien tarkoituksenmukainen ja turvallinen suorittaminen. Matkan kokonaiskustannuksia arvioitaessa on säännön mukaan otettava huomioon paitsi matkustamiskustannusten korvaus myös kulkuneuvon käyttämisellä mahdollisesti saavutettu ajan säästö. Nykyinen matkustussääntö suosii nopeinta

Valtuustoaloite vähäpäästöisten autojen suosimiseksi kaupungin hankinnoissa

Liikenne tuottaa noin kuudenneksen ilmastoa lämmittävistä päästöistä. Se on myös tärkein kaupunkien ilmansaasteiden ja melun lähde. Liikenteen haittoja voidaan leikata erityisesti vähentämällä liikennetarvetta ja edistämällä joukko- ja kevyttä liikennettä. Haittoihin voidaan kuitenkin puuttua myös ohjaamalla valitsemaan mahdollisimman energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä automalleja. Tähän pyrkii hiljattainen päätös porrastaa auto- ja ajoneuvoverot päästötason mukaan. Tampereen kaupungilla on käytössä noin 180 henkilöautoa. Auto- ja konekeskus hankkii autot pääsääntöisesti huoltoleasingsopimuksilla. Työsuhdeautoja kaupungilla ei ole. Tampereen

Toimenpidealoite: Eläinasiavaltuutetun viran perustaminen valtionhallintoon

Allekirjoita myös adressi. Eduskunnalle Eläinasiavaltuutetun viran perustaminen valtionhallintoon Eläinsuojelulakia valvoo valtakunnallisesti maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto ja lääneittäin läänineläinlääkärit. Paikallisesti lakia valvovat poliisi, kunnaneläinlääkäri ja terveystarkastaja. Myös monet kansalaisjärjestöt osallistuvat eläinten oikeuksien edistämiseen käytännössä. Eläinsuojelulakia kuitenkin rikotaan runsaasti. Vuonna 2006 rikkeitä havaittiin noin joka kolmannella tarkastetuista tuotantoeläintiloista. Esimerkiksi broilerituotantotilat eivät kuulu lainkaan eläinsuojelulain valvontaan liittyvien tarkastusten piiriin, vaikka broilerikanojen asema tuotantoeläiminä on usein hyvin heikko. Tarkastuksista myös ilmoitetaan tiloille

Valtuustoaloite kevyen liikenteen reittioppaasta

Tampere tarjoaa jo nykyään verkossa joukkoliikenteen reittioppaan (atlas.tripplanner.fi/tkl/fi/). Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan YTV:n vastaavaan reittioppaaseen kuuluu joukkoliikenteen lisäksi myös kevyt liikenne. Ulkomailla kevyen liikenteen sähköisiä reittioppaita on käytettävissä mm. Aalborgissa ja Odensessa Tanskassa, Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa Saksassa, Dublinissa Irlannissa sekä Amsterdamissa Hollannissa. YTV:n kevyen liikenteen reittiopas toteutettiin usean eri tahon yhteistyönä, ja sen tekemistä rahoittivat mm. Euroopan unionin Mobility Culture in the Baltic Sea Area -hanke (MoCuBa), opetusministeriö ja ympäristöministeriö. Helsingin lähikunnat osallistuivat

Laki kertakäyttökassiveron käyttöönottamisesta

Lakialoite 18.9.07 Eduskunnalle Aloitteen pääasiallinen sisältö Kertakäyttökassiveron tarkoituksena on vähentää kertakäyttöisten kassien ympäristökuormitusta kannustamalla kuluttajia ja vähittäismyyjiä suosimaan moneen kertaan käytettäviä kauppakasseja. Kokemukset vastaavanlaisesta verosta Irlannissa ovat olleet rohkaisevia. Lakialoitteen ehdotuksen mukaan vero olisi 25 senttiä kertakäyttöiseltä kassilta. Kertakäyttökassi tarkoittaa tässä yhteydessä kassia, joka on tehty kokonaan tai osittain muovista tai paperista ja joka soveltuu asiakaskäyttöön kaupoissa, palvelupisteissä tai muissa myyntipisteissä.  Perustelut 1 Kertakäyttökassien ympäristökuormitus Maailmassa kulutetaan vuosittain arviolta noin

Valtuustoaloite hiv-pikatestien edistämiseksi

Hiv-tartuntojen määrä on kasvussa niin maailmalla kuin meillä Suomessakin. Kansanterveyslaitoksen mukaan uusia hiv-tartuntoja todettiin Suomessa vuoden 2006 aikana 194, mikä on tähänastinen ennätys. Edelliseen vuoteen verrattuna tartuntojen määrä kasvoi yli kolmanneksen. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella kesäkuussa 2007 oli 125 hiv-positiivista henkilöä. Viime vuonna uusia tartuntoja todettiin 17. Verenluovutuksen tiukka valvonta on estänyt taudin leviämisen verensiirtojen kautta ja ruiskujenvaihto-ohjelmat ovat vähentäneet tartuntoja suonensisäisten huumeiden käytöstä selvästi. Hivin pääasiallinen tartuntatapa Suomessa onkin nykyään

Valtuustoaloite pyrkimisestä Reilun kaupan kaupungiksi

Reilu kauppa takaa oikeudenmukaisen ja riittävän korvauksen kehitysmaiden perheviljelijöille ja työntekijöille. Tuotannossa on noudatettava kansainvälisiä ihmis- ja työelämän oikeuksia. Osa lisätuloista käytetään yhteisön elinolojen parantamiseen kuten koulujen rakentamiseen. Myös ympäristönäkökohdat on otettava huomioon. Tuotantoa valvova Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) vierailee tiloilla vuosittain. Kunnat käyttävät julkisiin hankintoihin noin 15 miljardia euroa vuodessa. Siksi ei ole lainkaan yhdentekevää, millaisia tuotteita ja palveluita julkisilla hankinnoilla tuetaan. Uuden hankintalain mukaan hankintayksikkö voi yksiselitteisesti

Tietoverkkohyökkäykset

Kirjallinen kysymys 16.5.2007 Eduskunnan puhemiehelle Tietoyhteiskunnan merkityksen kasvaessa myös mahdollisuudet vihamieliseen tietotekniikan käyttöön yleistyvät. Internet on potentiaalisesti merkittävä osa nykyaikaisia kriisejä. Tietoverkkorikollisuuden lisäksi myös suoranainen tietoverkkosodankäynti on yleistymässä. Viestintäviraston CERT-FI-palvelun mukaan tietovarkaudet ovat viime vuosina lisääntyneet ja haitallinen toiminta tietoverkoissa on ammattimaistunut. Kotikäyttäjän kannalta keskeisiä uhkia ovat kotitietokoneiden kaappaus hyökkäyksiin ja tietojen hankintaan. Yhtiöiden ja julkishallinnon kannalta suurimpia uhkia ovat tietomurrot ja toiminnan tai tiedonkulun lamauttavat hyökkäykset. Julkishallinnon kannalta on

Nanohiukkasten vaikutukset

Oras Tynkkynen /vihr Kirjallinen kysymys 6.2.2007 Eduskunnan puhemiehelle Nanometri on miljoonasosa millimetristä. Nanoteknologialla pystytään muokkaamaan aineita atomitasolla. Nanohiukkasiksi lasketaan alle 40 nanometrin kokoiset hiukkaset, ja ultrapieniksi hiukkasiksi kutsutaan alle 100 nanometrin kokoisia hiukkasia. Nanoteknologialla arvioidaan olevan tulevaisuudessa merkittäviä mahdollisuuksia. Sen avulla toivotaan voitavan kehittää kestävämpiä ja kevyempiä materiaaleja. Näin saadaan mahdollisesti mm. tehokkaampia aurinkopaneeleja, polttokennoja, akkuja ja sähkönsiirtoverkkoja. Elektroniikassa nanoteknologia voi mahdollistaa entistä pienemmät komponentit. Markkinoilla on jo nyt nanoteknologiaa

Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on telegram
Aiheet
Uusimmat artikkelit