Vihreät: Tulvasuojelu uusin keppihevonen loputtomassa tekoallasristiretkessä

Vihreät hämmästelee Vuotoksen allashankkeen vetämistä jälleen kerran esiin ja pitää Lapin liiton Kemijoki Oy:ltä tilaamaa uusinta Kemijoen vesistön tekoallasselvitystä tarpeettomana. Korvaamattomien luontoarvojen hävittäminen ei edelleenkään ole hyväksyttävissä ja altaista saatava energia ja työpaikat voidaan luoda kestävämmin. – Vuotoksen alueen allasrakentaminen turmelisi luontoa, mutta on myös muodollisesti monen lukon takana. Rakentaminen edellyttäisi vesilain perusperiaatteiden muuttamista. Myös Vuotoksen alueen Natura 2000 -status on este altaan ja vesivoiman rakentamiselle. Tulvadirektiivi ei suinkaan anna

Oras Tynkkynen julkaisee seitsemännen vuosikertomuksensa

Ilmasto- ja energiapolitiikan supervuosi 2010 Kansanedustaja, Vihreiden varapuheenjohtaja Oras Tynkkynen julkaisee tänään vuosittaisen koosteen työstään eduskunnassa ja valtioneuvoston kansliassa. Kertomuksen tarkoituksena on auttaa kansalaisia arvioimaan hänen onnistumistaan yhteiskunnallisissa tehtävissä. Vuosi 2010 oli ilmasto- ja energiapolitiikan supervuosi. Iloa historiallisen suuresta vihreästä verouudistuksesta ja uusiutuvapaketista himmensi valtava pettymys, kun eduskunta myönsi luvat kahdelle uudelle ydinvoimalalle. Muuten politiikan vuotta leimasivat työllisyys ja Euroopan talouskriisi. Vuoden loppupuolella syntyi kauan kaivattu keskustelu yhdenvertaisuudesta. Vuosikertomuksessa käydään

Tynkkynen valtuuskunnassa Nokialla: Vihreät ovat pehmeiden arvojen kovia puolustajia

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Saarakkala on kritisoinut vihreitä siitä, että nämä haluavat mahdollistaa ”hyvin marginaaliset elämäntyylit”. – Hän osuu kritiikissään oikeaan. Vihreät todella haluaa mahdollistaa sen, että jokainen suomalainen voi elää parhaaksi katsomallaan tavalla. Minä en halua päättää toisten ihmisten puolesta, millaisiin vaatteisiin he saavat pukeutua tai kenen kanssa mennä naimisiin, Vihreiden varapuheenjohtaja Oras Tynkkynen sanoi vihreän valtuuskunnan kokouksessa Nokialla. – Soinilaisten halu mestaroida ihmisten elämää on pelottava tuulahdus menneiltä vuosikymmeniltä. Suomalaiset

Veroesityksen tarkistus turvaa päästövähennykset

Vihreiden varapuheenjohtaja Oras Tynkkynen: Veroesityksen tarkistus turvaa päästövähennykset Tiedote 13.9.2010 Valtiovarainministeri Kataisen tänään julkistama hallituksen päätös tarkistaa energiaveroesitystä turvaa verouudistuksen keskeiset ympäristötavoitteet energiantuotannossa. Tarkistetun esityksen mukaan maakaasun veronkorotus toteutettaisiin kertarysäyksen sijaan vaiheittain vuoteen 2015 mennessä. Maakaasun veron korottaminen suunnitelmallisesti tulevien vuosien kuluessa antaa toimijoille mahdollisuuden sopeuttaa toimintansa muuttuviin olosuhteisiin. Samaan aikaan odotettu päästöoikeuksien hinnan nousu EU:n päästökaupassa vahvistaa maakaasun kilpailukykyä suhteessa runsaspäästöisiin kivihiileen ja turpeeseen. – Vihreän verouudistuksen tavoitteena on

Energiaveropaketin turvattava ympäristöhyödyt

Maakaasuyritys Gasumin konsulttiyhtiö Pöyryltä tilaaman selvityksen mukaan hallituksen esitys maakaasun veron korottamisesta muuttaisi voimaloiden polttoaineiden ajojärjestystä niin, että maakaasun sijaan yhä useammin valittaisiin enemmän päästöjä tuottava kivihiili tai turve. Selvityksen mukaan tämä voisi lisätä maakaasua käyttävien pääkaupunkiseudun ja Tampereen energiantuotannon päästöjä merkittävästi. – Pöyryn selvityksen tulokset poikkeavat vahvasti siitä, mihin VTT:n valtiovarainministeriölle tekemät laskelmat viittaavat. Tulosten erilaisuuden syyt on selvitettävä pikaisesti, Vihreiden varapuheenjohtaja Oras Tynkkynen sanoo. – Hallituksen energiaveropaketin tehtävä

Brax ja Tynkkynen: Suomeen tasa-arvoinen avioliittolaki

Vihreät esittää, että seuraavaan hallitusohjelmaan otetaan avioliittolain muuttaminen sukupuolineutraaliksi. Oikeusministeri Tuija Brax teettää loppuvuodesta selvityksen samaa sukupuolta olevien avioliiton asemasta eri valtioissa. Parisuhdelaki ja perheen sisäinen adoptio ovat parantaneet seksuaalivähemmistöjen asemaa 2000-luvulla. Rekisteröity parisuhde ei kuitenkaan luo puolisoille kaikkia niitä oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka avioliitto synnyttää. Rekisteröidyt parit eivät voi adoptoida lasta yhdessä, eivätkä he saa automaattisesti yhteistä sukunimeä. – Avioliittolaki tulee muuttaa tasa-arvoiseksi niin, että myös samaa sukupuolta olevat

Kansanedustaja Oras Tynkkynen kävelee Pirkanmaan halki 5.–9.7.

Vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Oras Tynkkynen kävelee 5.–9.7. Pirkanmaan halki itä-länsisuunnassa Orivedeltä Sastamalaan. – Kansanedustajan kuuluu pysyä kärryillä siitä, mitä kansalaiset ajattelevat. Maakunnan halki käveleminen on hieno tapa nähdä Pirkanmaata leppoisassa tahdissa ja tavata ihmisiä, Tynkkynen perustelee. Koko kävelymatkan pituus on noin 180 kilometriä, ja reitti kulkee 9 kunnan läpi. Vuonna 2006 Tynkkysen 630 kilometrin pyöräkiertue kattoi kaikki Pirkanmaan nykyiset kunnat. Tynkkynen valittiin tänä vuonna Vuoden pyöräilijäksi. – Niille, jotka nauttivat

Tynkkynen ryhmäpuheenvuorossa ydinvoimasta: Suomi on tienhaarassa

Eduskunnan ydinvoimakeskustelussa Vihreiden ryhmäpuheenvuoron pitänyt Vihreiden varapuheenjohtaja Oras Tynkkynen sanoi Suomen olevan tienhaarassa. – Tällä viikolla me kansanedustajat päätämme Suomen energiatulevaisuudesta vuosisadan loppuun asti. Torstainen äänestys ratkaisee sen, millä meidän lastenlastenlastemme Suomessa energiaa tuotetaan, Tynkkynen sanoi puheenvuorossa. Tynkkysen mukaan Suomi voi valita joko ulkomaisen, moniongelmaisen ydinenergian tai kotimaisen kestävän energian tien. – Voimme valita lisäydinvoiman tien. Voimme rakentaa talouttamme energiamuodolle, joka perustuu pääosin ulkomaiseen teknologiaan, polttoaineeseen, osaamiseen ja työhön. Voimme

Ydinvoimaäänestys ei ole läpihuutojuttu

Talousvaliokunnassa vastalauseen tänään jättäneet neljä kansanedustajaa esittävät ydinvoimalupien hylkäämistä. Molemmat ydinvoimahankkeet ja niistä toiseen liittyvä ydinjäteluolan laajennus eivät ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaisia, joten ne tulee ydinenergialain mukaan hylätä. – Talousvaliokunnan enemmistön tänään hyväksymä mietintö ummistaa silmänsä lähes kaikilta ydinvoimaan liittyviltä haitoilta ja riskeiltä. Se myös sivuuttaa puutteet valmistelussa ja eduskunnan saamissa tiedoissa, toteaa talousvaliokunnan jäsen Oras Tynkkynen (vihr.). Ympäristövaliokunnassa enemmistö päätyi aiemmin esittämään ydinvoimalupien hylkäämistä. Huhtikuussa tehtyjen kyselyjen mukaan noin

Vihreät julkaisivat pyöräilypoliittisen manifestin: Arkipyöräily kunniaan!

Vihreät julkaisivat pyöräilypoliittisen manifestin: Arkipyöräily kunniaan! Vihreät haluavat luoda Suomeen uutta pyöräilykulttuuria. Pyöräilyä on ryhdyttävä pitämään ensisijaisesti liikennemuotona: kauan sitä on pidetty Suomessa liikuntamuotona. Siksi pyöräilyä ei ole otettu riittävän vakavasti liikennesuunnittelussa huomioon. Vihreät haluavat nostaa erityisesti arkipyöräilyn kunniaan; miltei 70 vihreää puoluekokousosallistujaa pyöräili puoluekokouspaikalle lauantai-aamuna pyöräilypoliitiikan suunnanmuutoksen kunniaksi. – Suomalaisen liikennesuunnittelun painopisteet on laitettava uusiksi. Politiikan kärkeen on nostettava ihmisten rohkaiseminen liikkumaan päästöttömästi ja terveellisesti kävellen ja pyörällä, puolueen

Aiheet
Uusimmat artikkelit