Valtuustoaloite kevyen liikenteen reittioppaasta

Tampere tarjoaa jo nykyään verkossa joukkoliikenteen reittioppaan (atlas.tripplanner.fi/tkl/fi/). Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan YTV:n vastaavaan reittioppaaseen kuuluu joukkoliikenteen lisäksi myös kevyt liikenne. Ulkomailla kevyen liikenteen sähköisiä reittioppaita on käytettävissä mm. Aalborgissa ja Odensessa Tanskassa, Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa Saksassa, Dublinissa Irlannissa sekä Amsterdamissa Hollannissa. YTV:n kevyen liikenteen reittiopas toteutettiin usean eri tahon yhteistyönä, ja sen tekemistä rahoittivat mm. Euroopan unionin Mobility Culture in the Baltic Sea Area -hanke (MoCuBa), opetusministeriö ja ympäristöministeriö. Helsingin lähikunnat osallistuivat

Valtuustoaloite hiv-pikatestien edistämiseksi

Hiv-tartuntojen määrä on kasvussa niin maailmalla kuin meillä Suomessakin. Kansanterveyslaitoksen mukaan uusia hiv-tartuntoja todettiin Suomessa vuoden 2006 aikana 194, mikä on tähänastinen ennätys. Edelliseen vuoteen verrattuna tartuntojen määrä kasvoi yli kolmanneksen. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella kesäkuussa 2007 oli 125 hiv-positiivista henkilöä. Viime vuonna uusia tartuntoja todettiin 17. Verenluovutuksen tiukka valvonta on estänyt taudin leviämisen verensiirtojen kautta ja ruiskujenvaihto-ohjelmat ovat vähentäneet tartuntoja suonensisäisten huumeiden käytöstä selvästi. Hivin pääasiallinen tartuntatapa Suomessa onkin nykyään

Valtuustoaloite pyrkimisestä Reilun kaupan kaupungiksi

Reilu kauppa takaa oikeudenmukaisen ja riittävän korvauksen kehitysmaiden perheviljelijöille ja työntekijöille. Tuotannossa on noudatettava kansainvälisiä ihmis- ja työelämän oikeuksia. Osa lisätuloista käytetään yhteisön elinolojen parantamiseen kuten koulujen rakentamiseen. Myös ympäristönäkökohdat on otettava huomioon. Tuotantoa valvova Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) vierailee tiloilla vuosittain. Kunnat käyttävät julkisiin hankintoihin noin 15 miljardia euroa vuodessa. Siksi ei ole lainkaan yhdentekevää, millaisia tuotteita ja palveluita julkisilla hankinnoilla tuetaan. Uuden hankintalain mukaan hankintayksikkö voi yksiselitteisesti

Valtuustoaloite keskustan kehittämistyön vakinaistamiseksi

Tampereella toteutettiin vuosina 1998–2001 keskustan kehittämishanke Centre1. Hanke toi saman pöydän ääreen keskustan kiinteistönomistajat, kaupungin edustajat, kauppiaat ja poliisin. Kaupunkikonsernista hankkeeseen osallistuivat kiinteistötoimi, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, tekninen toimi sekä kaavoitustoimi. Toimijoiden laajasta kirjosta huolimatta hanke onnistui luomaan yhteisen vision keskustan kehittämisestä. Se myös tuotti runsaasti kehittämisideoita. Centre1:n työ jakautui kolmeen toimintalinjaan: kulttuurikeskusta, kaupallinen keskusta ja viihtyisä keskusta. Se kattoi mm. yhdyskunta- ja liikennesuunnittelua, liiketoimintojen kehittämistä, markkinointia ja tiedottamista. Konkreettisia toimintoja

Valtuustoaloite kansanvaalin mahdollistamiseksi pormestarin valinnassa

Nykyisen kuntalain 24 §:n mukaan pormestarin valitsee kunnanvaltuusto. Mallia on perusteltu mm. sillä, että valtuutetut ovat jo saaneet äänestäjiltä mandaatin kunnan asioiden hoitamiseen ja valtuuston valitessa pormestarin pienennetään riskiä, että kunnan päätöksenteko vaikeutuu pormestarin ja valtuuston välisen kiistan takia. Demokratia tarkoittaa kansanvaltaa. Suomessa kansa valitsee suoraan kunnanvaltuutetut ja kansanedustajat, ja presidentin valinnassakin on siirrytty valitsijamiesjärjestelmästä suoraan kansanvaaliin. Demokratiassa lähdetään siitä, että kansalaiset tietävät itse, kuka heidän arvojaan edustaa parhaiten. Siksi

Valtuustoaloite autojen yhteiskäytön edistämisestä

Autojen yhteiskäytöllä (car sharing) tarkoitetaan järjestelmiä, joissa osallistujat voivat käyttää autoja omistamatta niitä. Autosta maksetaan käytön mukaan. Yhteiskäyttöjärjestelmiin kuuluu yli 70 000 ihmistä kymmenessä eri Euroopan maassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Singaporessa. Yhteiskäytön kärkimaassa Sveitsissä autoja voi ottaa käyttöön yli tuhannesta eri pisteestä. Suomen toistaiseksi ainoa yhteiskäyttöorganisaatio on vuonna 1999 perustettu City Car Club. Yhtiön autoja voi varata internetistä tai soittamalla varauskeskukseen, ja niitä voi ottaa käyttöön yli 70 pisteestä Helsingissä,

Valtuustoaloite Reilun kaupan edistämisestä

Suomessa juodaan päivittäin yli 20 miljoonaa kupillista kahvia. Kahvinjuonnillamme on vaikutusta noin miljoonan kehitysmaiden ihmisen elämään. Materiaalikeskuksen arvion mukaan Tampereen kaupunki käyttää kahvia runsaat 14 tonnia vuodessa. Kahvi on maailmankaupan toiseksi vaihdetuin tuote heti öljyn jälkeen. Kahvin hinnan romahdus on pahentanut monien kehitysmaiden sosiaalisia ongelmia. Maailmanpankin mukaan pelkästään Keski-Amerikassa on kahvintuotannosta hävinnyt muutamassa vuodessa noin 600 000 työpaikkaa. Perinteisessä kahvinviljelyssä myös käytetään lapsi- ja orjatyövoimaa. Reilu kauppa takaa viljelijöille työstä

Valtuustoaloite vapaiden ohjelmien käytön edistämisestä

Vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot VALOt (Open Source Software, OSS) ovat tietokoneohjelmia, joita saa käyttää, levittää ja muokata vapaasti. Tunnetuin VALO on suomalaisen Linus Torvaldsin kehittämä Linux-käyttöjärjestelmä. VALOilla on useita vahvuuksia. Ohjelmista ei tarvitse maksaa vuotuisia lisenssimaksuja, ja niitä voi imuroida ilmaiseksi verkosta. Ne toimivat hyvin myös vanhoissa koneissa, minkä ansiosta tietokoneita voidaan käyttää nykyistä pidempään. Turun kaupungin mukaan teoreettinen kustannussäästö kaupungin siirtymisestä Linuxin käyttöön olisi yli miljoona euroa vuodessa.

Valtuustoaloite pitkän aikavälin arvioinnista ja suunnittelusta

Kaupungin kehittämistä suunnitellaan monenlaisissa aikasykleissä. Taloussuunnittelutyö koskee seuraavaa kolmea vuotta, kaupunkistrategia kurottaa runsaan vuosikymmenen eteenpäin ja esimerkiksi väestöä ja liikennettä koskevia ennusteita kaupunki on laatinut vuoteen 2020 asti. Silti valtaenemmistö tulevaisuuden arvioimisesta ja suunnittelusta tähtää seuraaviin muutamiin vuosiin. Teemme huomisen ja ylihuomisen kaupunkia jo tänään. Nyt tehtävät kaupunkisuunnittelua ja infrastruktuuria koskevat ratkaisut vaikuttavat useita vuosikymmeniä eteenpäin. Esimerkiksi pikaraitiotien raideverkon pitäisi kestää viisi vuosikymmentä. Vastaavasti nykyään tehtäviä päätöksiä ohjaavat pitkälle ne

Valtuustoaloite yhteistyöstä energiapalveluyhtiöiden kanssa

Energiapalveluyhtiö on yritys, joka kantaa kokonaisvastuun energiansäästöinvestoinnista. Konsepti on lähtöisin Pohjois-Amerikasta, jossa yhtiöitä kutsutaan lyhenteellä ESCO (energy service company). ESCO suunnittelee, rahoittaa ja toteuttaa energiansäästöinvestoinnin asiakkaan puolesta. Investointi maksetaan alentuneista energiakuluista, joten se ei aiheuta kustannuksia asiakkaalle. Kun investointi on maksettu, siirtyy hankkeessa käytetty tekniikka asiakkaan omistukseen. Suomessa on huomattava potentiaali taloudellisesti kannattavissa energiansäästöhankkeissa. Säästöt jäävät toteutumatta etenkin siksi, että toimija haluaa keskittyä ydintoimintaansa ja pääoma käytetään ensisijaisesti tuotannollisiin investointeihin.

Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on telegram
Aiheet
Uusimmat artikkelit